Креативна технологија

Секција „Креативна технологија“ повезује технологију, технику и уметност. Разним технолошким поступцима добијају се стакло, керамика, пигмети, боје, уља, хартија, пластика, гума, влакна, метал, који налазе примену у уметности. Наши ученици посећују галерије, музеје, позоришта истражујући ту повезаност. Развијамо креативност и оригиналност.

АКТИВНОСТИ