ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ

Хемијски лаборант
4 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за испитивње физичко – хемијских карактеристика сировина, готових производа и амбалаже

 • Самостално испитује карактеристике сировина и готових производа методама лабораторијске и инструменталне анализе
 • Врши узорковање материјала у погону и спољњој средини и припрему узорака за анализу
 • Правилно рукује хемикалијама
 • Припрема растворе
 • Спроводи мере заштите на раду и заштите животне средине
 • Води евиденцију количине и квалитета производа
 • Мери и регулише параметре производње и води документацију о њима

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА У БЛОКУ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 • ANAHEM LABORATORY
 • РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БЕОГРАД
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ПАРАЋИНСКА ФАБРИКА СТАКЛА
 • HOLCIM (SRBIJA) DOO
 • ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ
 • НУКЛЕАРНИХ И ДРУГИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
 • ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
 • ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА