МЕСАР

Месар
3 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за обраду, прераду и продају
меса и месних прерађевина.

 • Припрема рад и спроводи хигијенске, заштитне и еколошке мере у процесу обраде и прераде меса
 • Припрема животиње за обраду и прераду меса
 • Обрађује месо
 • Прерађује месо
 • Продаје месо и планира и организује послове у сопственој месари

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ РЕДОВНА (НЕДЕЉНА) ПРАКТИЧНА НАСТАВА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 • DELHAIZE SERBIAo.o.
 • MAXI објекти
 • ТЕМПО објекти
 • С MARKET а.d.
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА ПКБ ИМЕС А.Д.
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА ЂУРЂЕВИЋ
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА АМБАР д.о.о.
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА FAMIS Cо. d.o.o.
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО