План рада ученичке компаније

Ученичка компанија ,,ЕКОЛОШКО ФАРМАЦЕУТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА„(скраћено ЕФО), започела је свој рад почетком школске 2016/17. године. Ова ученичка компанија спроводи програм Достигнућа младих у Србији, акредитован од стране Министарства просвете Републике Србије 2008. године.

Ученичка компанија ,,ЕФО„има циљ да:

 • подстакне развој предузетничког духа код ученика;
 • мотивише креативне појединце са иновативним и изводивим пословним идејама да их искажу у форми пословног плана и тако тестирају своју пословну идеју – да ли је профитабилна, реална и тржишно прихватљива;
 • омогућити младима покретање властитог посла по завршетку школовања.

Организациону структуру ове компаније чине 8 ученика,образовних профила Техничар за индустријску фармацеутску технологију и Техничар за заштиту животне средине, распоређених на пословима набавке, производње, продаје и финансијско-рачуноводственим пословима:

 • Ивона Мадарас
 • Андријана Пантелић
 • Кристина Терзић
 • Павле Попић
 • Мануела Билали
 • Богдан Марковић
 • Урош Ранковић
 • Игор Јанковић

  Компанија,,ЕКОЛОШКО ФАРМАЦЕУТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА„:

 • се бави производњоми паковањем козметичких производа израђених од природних сировина. Оно што је карактеристично за све производе и амбалажу је да су од природних сировина и биоразградиви.
 • Производи ове компаније намењени су особама оба пола, и свих старосних доби, који воде рачуна о нези сопственог тела али и заштити животне средине.