Прехрамбени техничар

Прехрамбени техничар
4 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за спровођење и контролу квалитета технолошког процеса у прехрамбеној и биотехнолошкој производнји

 • Планира и организује сопствени рад и рад групе у малом погону прехрамбене и биотехнолошке производње
 • Припрема воду, сировине и помоћне сировине у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи
 • Производи прехрамбене производе
 • Пакује и складишти прехрамбене производе
 • Врши контролу квалитета технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и амбалаже у погону прехрамбене биотехнолошке производње и лабораторији
 • Води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА У БЛОКУ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 • ОГЛЕДНО ДОБРО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА „РАДМИЛОВАЦ“
 • ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
 • AД БИП У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ПФИ д.о.о. (Полимарк)
 • ВРЕЊЕ ШПИРИТАНА д.о.о.
 • ЖИТОМЛИН А.Д.
 • А.Д. БИОПРОТЕИН
 • БИП Сирћетана
 • CC HBC Zemun A.D. (Coca Cola)
 • ДИЈАМАНТ А.Д.
 • NESTLE (ЦЕНТРОПРОИЗВОД)
 • ШТАРК А.Д.
 • DR OETKER (АРОМА)
 • HEINEKEN – ПИВАРА НОВИ САД
 • ФАБРИКА ШЕЋЕРА ЈЕДИНСТВО А.Д.
 • А. Д. ИНДУСТРИЈА СКРОБА ЈАБУКА
 • А.Д. ИМЛЕК
 • DONCAFE
 • SL JUVITANAo.o.
 • ФРУВИТА Д.О.О.
 • ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ А.Д.
 • ВРШАЧКА ПИВАРА А.Д.
 • ALLTECH SERBIA AD
 • BALL PACKAGING EUROPE BELGRADE Ltd.
 • ДПП Сторк (Фрутела сокови и вода Aqua bella)
 • YUMIS d.o.o.
 • HEBA AD
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • GREEN SCREEN FEST
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА