ПППХ

Стручне компетенције

Хемијско-прехрамбена технолошка школа обезбеђује квалитетно опште образовање као и одговарајуће стручно образовање за интересантне профиле.
Стручно образовање кроз теоријску подлогу и практична настава у лабораторијама школе као и практичан рад у одговарајућим предузећима дају могућност ученицима да у потпуности савладају потребне програме и стекну компетенције што ће повећати шансе за пословни успех.

Образовни програми и наставни процеси су у служби подстицања :

 • особина предузетништва
 • инвентивности
 • самопоуздања
 • способности постављања циљева
 • упорности у раду
 • самосталности у раду
 • тимског рада
 • способности препознавања добре пословне прилике
 • разумног преузимања ризика кроз добро познавање технолошког процеса
 • жеље за стваралаштвом и продуктивности
 • значаја заштите животне средине
 • одговорности у раду
 • могућности даљег стручног и личног усавршавања
 • креативног изражавања
 • сарадње и подршке групе
 • активности које захтевају прецизност
 • укључивања у друштвене процесе
 • одсуства напетости и конфликта сарадња и подршка групе

После завршеног школовања у четворогодишњим профилима ученици могу наставити школовање на матичним факултетима (Пољопривредни и Технолошки факултет) као и на другим факултетима.