ХНГ

СТРУЧНЕ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ

Хемијско-прехрамбена технолошка школа обезбеђује квалитетно опште образовање као и одговарајуће стручно образовање за интересантне профиле. Стручно образовање кроз теоријску подлогу и практична настава у лабораторијама школе као и практичан рад у одговарајућим предузећима дају могућност ученицима да у потпуности савладају потребне програме и стекну компетенције што ће повећати шансе за пословни успех.

Образовни програми и наставни процеси су у служби подстицања :

 • особина предузетништва
 • инвентивности
 • самопоуздања
 • способности постављања циљева
 • упорности у раду
 • самосталности у раду
 • тимског рада
 • способности препознавања добре пословне прилике
 • разумног преузимања ризика кроз добро познавање технолошког процеса
 • жеље за стваралаштвом и продуктивности
 • значаја заштите животне средине
 • одговорности у раду
 • могућности даљег стручног и усавршавања
 • креативног изражавања
 • сарадње и подршке групе
 • активности које захтевају прецизност
 • укључивања у друштвене процесе
 • одсуства напетости и конфликта
 • сарадње и подршке групе

Могућност уписа на високе школе и факултете:

Могућност запослења:

 • Лабораторије при хемијској, фармацеутској и козметичкој индустрији
 • Лабораторије при научно – истраживачким институцијама
 • Погони производње и паковања фармацеутских и козметичких сировина и производа
 • Погони производње и паковања дијететских производа
 • Погони индустријских и природних козметичких средстава
 • Погони помоћних медицинских средстава, биљних сировина и производа, производа кућне хемије
 • Погони производње боја и лакова
 • Погони производње грађевинских лепкова, фасада, малтера, производа на бази гипса, изолационих материјала
 • Погони производа керамике, саморазливајућих подних превлака
 • Погони производње, прераде и рециклаже папира

Такође постоји могућност да се на основу властите иницијативе и стечених знања ученици остваре у самосталном осмишљавању нових производа и покретању производње истих, где су могућности неограничене, поготово што је тренд у великим светским компанијама да стварају нове линије еколошких производа као и производе начињених од природних сировина и сировина добијених природним гајењем. Такав тренд је стигао и у Србију, те су се последњих година на тржишту појавили производи као што су еколошка боја за зидове, лазури за дрво на воденој бази, боје и лакови за метал на воденој бази, природни сапуни, природна козметика, еколошка средства за чишћење…