Знамо знање дати/делити

Пројекат „Знамо знање дати/делити“ је једна од пројектних активности које реализују наставници и ученици Хемијско-прехрамбене технолошке школе из Београда у склопу ERAZMUS+ пројекта „Learning to support inclusion (LSI)“. Тема пројекта је популаризација и ширење знања стечених на обукама (курсевима) у земљама ЕУ с циљем оснаживања
наставника и стручних сарадника за стварање окружења у којем ће се повећати  успешност ученика са тешкоћама у учењу и сметњама у развоју. Пројекат се реализује на националном нивоу.

https://twinspace.etwinning.net/57844/home