Category Archives: Chemistry and history love each other

Chemistry and history love each other

О пројекту

Активности  пројекта су повезане са наставним садржајима из хемије и историје. У оквиру овог пројекта, ученици ће направити своје виртуелно путовање на којем ће нас упознати са различитим местима, знаменитостима тог места, његовом историјом, повезујући са хемијом – познатим хемичарем из тог места, хемијским елементом, загађењем. Свака школа или сваки ученик прави свој план, сваки месец једно место. За повезивање садржаја из хемије и историје, ученици ће користити web 2.0 алате. Пројекат ће трајати до краја школске године.

РАДНИ ПОСТУПАК

  1. Септембар/октобар – Упознавање школа, представљање наставника и ђака, заједничка организација страница пројекта и плана активности, сигурносна правила на интернету, израда логотипа пројекта.
  2. Новембар/мај – Сваки месец представљање једног места, упознавање са његовим знаменитостима, историјским садржајима, историјом, повезивање града са неким хемијским садржајем, познатим хемичарем, хемијским елементом, загађењем и слично.
  3. Јун – евалуација, израда заједничке презентације, е-књиге, видеа и слично.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Кoд ученика повећати интерес за хемију и историју, развијати вештине презентовања, креативности, сарадње, ИКТ компетенција . Код наставника развијање и размена добре праксе са другим наставницима, ширење идеја, познанстава, употреба нових техника, метода рада у настави, промоција школe.

etw_certificate_203596_sr