Огледни часови

,Појмом мерења, значајем мерења као и познавања  система мера„.

Предмет Наставник/ци Наставна јединица/тема Одељење Образовни профил Школска година
Практична настава Вучуровић Марица

Радовановић Злата

Израда кремова IV6 Техничар за козметичку технологију-оглед 2015/2016
Хемија Пешић Гордана

Жикић Вишња

Ситњење, растварање, таложење, декантовање, филтрирање, испирање. Прибор I2 Хемијско технолошки техничар 2016/2017
Српски језик и књижевност Весна Митровић Иванов Јован Стерија Поповић-Тврдица II2 Техничар за заштиту животне средине 2016/2017
Час одељенског старешине Марица Вучуровић Асертивност III4 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 2015/2016
Час одељенског старешине Милена Тасић Безбедност на интернету IV3 Техничар за заштиту животне средине 2016/2017
Сараднички час- физика и енглески језик Јоксимовић Миленија

Станкић Бојана

„Playing cards=fun for scientific purposes“ II4 Хемијски лаборант 2016/2017
Сараднички час- електротехника и енглески језик Јоксимовић Миленија

Станкић Бојана

Производња електричне енергије у електранама и њихов  утицај на животну средину III4 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 2016/2017
Физичка хемија Марковић Сања Термодинамика-систематизација III4 Хемијски лаборант 2017/2018
Машине,апарати и операције Ранковић Драгана Појам мерења, значај мерења  и познавање система мера III2 Техничар за заштиту животне средине 2018/2019