Лабораторија

Већина ђака који дођу у нашу школу по први пут имају могућност да појединачно изводе експерименте, на својим радним местима, што их чини посебно срећним. Поред уласка у свет магичног истраживања њима се поклања поверење и даје до знања да они могу и знају самостално да раде. Самопоуздање у раду расте из године у годину, јер је број предмета који поред теоријске наставе имају и вежбе у лабораторијама све већи у вишим разредима. По завршетку школе наши ђаци познају све технике рада које ће сретати у производњи. Правилан приступ раду, тачност, педантност, способност да анализирају добијени резултат деца изграђују у специјализованим лабораторијама. Како би рад могао да се обавља квалитетно годишње издвајамо велика средства за куповину хемикалија, прибора и инструмената. Ми смо једина школа у Србији која може да се похвали следећим лабораторијама:

  • Лабораторија за општу и неорганску хемију – први контакт са посуђем и хемикалијама, упознавање са мерама безбедности у раду, инсистирање на тачности и уредности. Самосталан рад и поређење са резултатима других ученика.
  • Лабораторија за органску хемију – уз већ савладане технике склапања апаратуре, хемијске синтезе и испитивања органских једињења која срећемо у свакодневном животу (као храну, мирисе, зачине, средства за хигијену, лекове, боје, козметику…)
  • Лабораторије за аналитичку хемију – квалитативна и квантитативна испитивања – испитивање састава различитих узорака уз доказивање да ли је неки хемијски елеменат присутан или не , а затим у којој количини.
  • Лабораторије за физику и термодинамику – употреба инструмената који олакшавају и потврђују испитивање хемикалија
  • Лабораторија за физичку хемију – употреба инструменталних метода при испитивању производа у области хемијске и прехрамбене производње
  • Лабораторије за неорганску, органску и прехрамбену технологију – анализа квалитета свих производа хемијске и прехрамбене индустрије, употребом метода које се користе у производњи. Тако да овде проверавамо квалитет воде, брашна, тестенина, шећера, бомбона, безалкохолних и жестоких пића, сухомеснатих производа, уља, горива, вештачких ђубрива, сапуна, детерџената итд…
  • Лабораторија за машине, апарате и аутоматску контролу процеса – погонска лабораторија у којој симулирамо стварне технолошке процесе и пратимо потрошњу енергије и материјалне токове. Употребљавамо инструменте за мерење појединих величина као што су притисак, проток, ниво и температура. Овде се ученици срећу са појмом управљања и регулације процеса помоћу уређаја, без којих је данас производња незамислива.
  • Лабораторије за биохемију и микробиологију – испитивање узорака уз савремено микроскопирање, где сваки ученик има своје радно место и микроскоп на коме ради. Због природе материјала који се испитује и методологије рада овде се посебно инсистира на тачности, прецизности и педантности.
  • Кабинет за прехрамбену технологију – кабинет у коме вежбе изводи образовни профил месари, као припрему за рад у објектима наших социјалних партнера (трговински ланци и кланице)
  • Школска радионица – пекара уз асистенцију наставника и професионалних пекара деца се припремају за рад, који усавршавају у пекарама широм града. Овде се производе пецива које ученици, наставници по повољним ценама купују у школској продавници, о квалитету производа говоре и многобројни купци са стране који често наручују наша пецива.