Category Archives: MY JOB, MY FUTURE (МОЈ ПОСАО, МОЈА БУДУЋНОСТ).

Представљање пројекта МОЈ ПОСАО, МОЈА БУДУЋНОСТ ( My job, my future)

Добра сарадња центара “Eurogudance”-a из Србије и Чешке могла се видети и на вебинару реализованом 7.12.2023.године, који је за циљ имао размену примера добрих пракси у каријерном вођењу у средњим школама. Тада је и проф. Бојана Станкић, координатор тима за професионални развој наше школе, имала прилику да уз своје колеге из других школа, представи пројекат МОЈ ПОСАО, МОЈА БУДУЋНОСТ ( My job, my future). Пројекат који је реализован у нашој школи током 2021-22.године добио је неколико признања до сада, тако да је то био разлог да се и овом приликом представи колегама из Чешке и Србије.

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „EUROGUIDANCE” и ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ У СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА

У Београду је 12.10.2022.године у одржана 10. Национална конференција каријерних практичара из Србије у организацији  „EUROGUIDANCE-а“, на којој су, између осталог, додељење и награде и признања за примере добре праксе у спровођењу различитих активности у овој области.

Пројекту MY JOB, MY FUTURE ( „Мој посао, моја будућност“),и проф. Бојани Станкић, као аутору и реализатору активности са ученицима наше школе, а у оквиру e- Twinninga, додељењо је посебно признање – за посебан допринос у виду препознавања могућности коришћења eTwinning платформе за активности каријерног вођења и саветовања.


Више о конференцији и примерима добре праксе на линку:
https://euroguidance.rs/deseta-euroguidance-konfrencija/

ПРИЗНАЊА ТИМУ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ – две ОЗНАКЕ КВАЛИТЕТА за реализоване е – Twinning  пројекте

Тим за професионални развој школске 2021-22.године радио је на два е –Twinning пројекта, и недавно су стигле честитке за труд и рад , и Ознаке квалитета  са коментарима

  1. Честитамо! Управо вам је додељена Ознака квалитета за пројекат Career Workshop.

This is a very well organized project which shows good digital and language skills of the teacher and the students. The best feature of the project is a good TwinSpace with a good project diary. It shows all the necessary details about the learning activities, products, dissemination, evaluation. The creativity of the process is very prominent. All the documentation is clear and the project can be followed from the first to the last stage of its process. There is never too much time to spend on doing dissemination through local newspaper, or well curated blog, as it is a good way to promote eTwinning to non-participants.

  • Честитамо! Управо вам је додељена Ознака квалитета за пројекат my job, my future.

The project connects students from several vocational schools, with the intention of developing the skills needed for their future work. The project has clear goals that are achieved through structured activities and the creation of work products. Students have the opportunity to actively apply the acquired knowledge (simulation of interviews, presentation of professions). Good cooperation was achieved between students of the same school. It is recommended to improve cooperation and better interaction between students from partner schools. Students of this age can easily organize themselves to communicate directly through forums or online meetings, to agree, discuss and work together to create final products.

У оба пројекта ангажовали су се ученици трећег и четвртог разреда обе смене, ученици професорке Бојане Станкић. Радећи тимски, континуирано, у врло динамичном ритму, са пуно занимљивих активности и изазова, стицали су многа знања, вештине и искуства који су потребни за професионални развој сваког појединца у 21.веку.

Bojana_cw

ucenici_cw

Bojana_mjmf

ucenici_mjmf

Међународни e – Twinning пројекат :MY JOB, MY FUTURE  ( Мој посао, моја будућност)

Крај маја и почетак јуна је обележио и крај рада на пројекту  у коме је учествовало 14 партнерa ( из 7 земаља: Турске, Хрватске, Србије, Француске, Шпаније Пољске и Италије). Ученици наше школе ужурбано су завршавали последње планиране активности, писало се о жељама, плановима, амбицијама за будућност. Својим укупним учешћем заслужили су и све похвале, а сертификате су са радошћу дочекали 21.маја 2022. када смо имали и финални састанак тима.

Стручне школе из 7 различитих земаља које су одлучиле  да се заједнички баве  темом професионалног развоја и размене своја знања и искуства са другим ученицима широм Европе, користећи енглески као радни језик,  језик за комуникацију у стварној ситуацији са другим ученицима како би учење било смислено, могу да буду задовољни резултатима које смо током рада заједнички остварили.

Сви ученици , старости од 15 до 19 година , углавном су се  бавили начином на који живе током свог програма стручног оспособљавања,те су једни другима откривали „будуће“ послове, жеље и стремљења, као и културе једни других.

Педагошка иновација и креативност

  • Интерактивни приступ, пројектно учeње, учење кроз игру, савремене методе које су другачије од традиционалног модела образовања. Мултидисциплинарност, повезивање знања и искустава из различитих области (енглески језик, српски језик, екологија, социологија, грађанско васпитање),развијање креативности.

 Циљеви пројекта су:

 · да ученици користе енглески као језик комуникације у стварним ситуацијама како би побољшали усмене и писмене способности (разумевање читања и слушања + писмено и усмено изражавање + усмена интеракција)

 · размена информација, идеја, знања и искуства о стручним обукама и будућим каријерама, и другим темама које занимају младе.

 · тимски рад са различитим партнерима на сличним темама. · да ученици открију и науче о другим земљама и културама.

 · развију ИКТ вештине (користе Веб 2. алате, неколико медија (е-пошту, видео записе, аудио записе – презентације, игре и интервјуе).

 Ђаци су:

• припремили лого и постере пројекта, облаке речи, инфографику са кључним речима за активност “ Ко је ко?“

• радили су видео презентације о својим школама, градовима-земљама

• радили на саморефлексији, креативно објашњавали своја имена кроз придеве

• Разматрали своје и туђе вештине и развијали тзв, „меке вештине“

• научили како да саставе свој први CV, • како да се припреме за свој први пословни интервју,

• размењивали своје идеје, знања и искуства о својим професијама, вештинама и потребним припремама за завршне или пријемне испите за факултете

• присуствовали и допринели састанцима на Зум-у, дописивали се са вршњацима, попуњавали своје „bucket lists“, размишљали о својим жељама и амбициајма

• учествовали у састављању завршног заједничког производа пројекта, разматрали еколошка питања

• разговарали-дискутовали о пројекту и евалуирали своја и туђа постигнућа

Интеграција у наставни план и програм

 Овај пројекат је инициран да би наши  ученици имали прилику да на смислен и креативан начин размишљају о својој професионалној будућности и развоју, да притом развијају своје језичке вештине: вештине разумевања, читања, писања, комуникације, да стекну самопоуздање за јавни наступ, да се повежу са младима других земаља и виде како они размишљају, шта раде,како се школују и какве проблеме и идеје имају ( а то су управо теме и циљеви наставе, који су саставни део нашег плана и програма за енглески језик трећег и четвртог разреда).

 Ученици су у пројекту истраживали своје потребе, теме о разним занимањима, вештинама и знањима , те смо о томе и разговарали на часовима-састанцима тима. Радили смо на рачунарима, често он-лајн, те тиме побољшали дигиталне компетенције и информатичке вештине ученика, а притом да ђаци буду свесни важности безбедног коришћења интернета. Стекли су говорне вештине и изражавање својих мисли пред публиком, вештине писања, критичко мишљење које су циљеви учења енглеског језика.Тако су стекли и вештине за решавање свакодневних животних проблема. Интердисциплинарни приступ је био заступљен и врло ефикасан у нашем пројекту. Један део рада је урађен на часовима током онлајн школе, а уз помоћ тима и наставника, многи ђаци су стекли вештине аутономног рада, одговорности, поштовање рокова…

Окупљали смо се у школи кад год смо могли.На крају, у школи смо непосредно разменили искуства о раду, процењујући допринос и резултате настале током пројекта, појединачним или тимским радом. Сарађивали смо са другим секцијама школе(Вршњачки тим ,новинарска секција) и наставницима српског језика, екологије, грађ. васпитања, социологије,информатике итд.

Сарадња између партнерских школа.

Сарадња школа је била врло добра. Сви учесници су желели и трудили се да допринесу процесу рада и учења, кроз различите идеје и активности које смо и планом предвидели. Ово је био мултидисциплинарни пројекат, па је сваки партнер покушао да користи различите Веб 2.0 алате за све активности у пројекту и током наших предавања. Имали смо неколико корисних Зум састанака, и за ђаке и за наставнике.

• Пројекат је био врло динамичан.Ђацима је било веома занимљиво да сазнају нове појединости о својим вршњацима-ђацима( њиховим школама и професијама за које се припремају) из других народа, а такође и о ученицима из партнерских школа из наше земље. током састанака у школи, а понекад и преко др.мрежа, размењивали су своје утиске и оцене о ономе што су радили и сазнавали.

• Многи ученици се баве екологијом и у другим пројектима у школи, те су нас обаштавали и учили о рециклажи, компостирању, пренами производа итд.

На линку: https://www.storyjumper.com/book/read/129017722/6282a15395da4

  може се видети и наш финални, заједнички производ .

MY JOB, MY FUTURE (Мој посао, моја будућност)

У пројекту MY JOB, MY FUTURE (Мој посао, моја будућност) учествују ученици III и IV разреда наше школе, у оквиру тема за професионални развој. Током новембра ангажовали су се да осмисле лого и постер пројекта, учествовали су у гласању и изабрали званични лого и постер пројекта.

Последња активност је везана за представљање на мало другачији начин. Активност коју смо назвали  „Who is who?” заинтерсовала је ђаке да  помоћу „облачића од речи“ представе себе и своја интересовања, те су тако настале дивне креације, које ће наши другари из Турске описивати, а затим ће се успоставити и директна веза гласовним порукама између парова ученика. Циљ оваквих активности је да се ученици повежу, а да коришћењем нових ИТ алата и апликација све буде много интересантније.

У следећем периоду , у плану је и Zoom састанак свих учесника, где ћемо представити и школу, наше образовне профиле, рад у лабораторији итд.

Erasmus Days

У петак, 15. октобра у холу Хемијско-прехрамбене технолошке школе, биће организован догађај поводом обележавања „ErasmusDays“.

На овом догађају представићемо активности, које су протекле године урађене у оквиру Ерасмус+ пројекта „Eat Smart. Save your Land.“

Поред Ерасмус пројекта, биће речи и о резултатима прошлогодишњих завршених eTwinning пројеката „A Cultural Journey“, „Green Environment“ и „My Science Planet“, као и представљање  нових пројеката.  У завршном делу, доделићемо Ознаке квалитета и награде ученицима наше школе који су учествовали у овим пројектима и својим радом допринели њиховој успешној реализацији. У  организацији и реализацији догађаја  учествују наставници Бојана Станкић, Марија Ракић-Љубомировић и Гордана Пешић. Опширније о овом догађају можете погледати на линковима:

https://www.erasmusdays.eu/event/all-together-in-erasmus/

https://live.etwinning.net/events/event/243839

У случају погоршања епидемиолошке ситуације овај догађај  биће организован на мрежи.

Ученици–добитници Ознаке квалитета за рад на eTwinning пројектима су:

Нађа Безбрадица I9

Анастасија Глигорић I9

Милица Гребић II2,

Петар Јовановић II2

Ивана Габоров II2

Владимир Тесла II4

Николина Кртинић II7

Ана Јевтић II7

Вукашин Илић II7

Жељана Момчиловић II7

Милица Пековић II7

Милица Трајковски II7

Катарина Лукић II9

Марина Ивановић II9

Анђела Илић II9

Симона Исајловић II9

Ива Стојковић III4

Сања Радосављевић III4

Тијана Обрадовић III4

Милица Бранковић III4

Ивона Савић III4

Андреа Живановић III4

Дијана Пантић III7

Ана Богдановић III9

Пројекат: MY JOB, MY FUTURE (МОЈ ПОСАО, МОЈА БУДУЋНОСТ)

Тим за професионални развој наше школе, ученици трећег и четвртог разреда и професорка Бојана Станкић, укључили су се у међународни пројекат MY JOB, MY FUTURE  (МОЈ ПОСАО, МОЈА БУДУЋНОСТ).

Опис пројекта:

Стручне школе из 7 различитих земаља одлучиле су да покрену пројекат на тему професионалног развоја и размене своја знања и искуства са другим ученицима широм Европе, користећи енглески као други језик. Наставници желе да ученици користе енглески језик за комуникацију у стварној ситуацији са другим ученицима како би учење било смислено.

Ученици имају између 15 и 19 година , а пројекат ће трајати једну школску годину (од септембра 2021. до јуна 2022. године).

Пројекат се углавном бави начином на који ученици живе током свог програма стручног оспособљавања. То је одличан начин да једни другима откријемо „будуће“ послове, жеље и стремљења, као  и културе једни других.

Циљеви пројекта су:

·  да ученици користе енглески као језик комуникације у стварним ситуацијама како би побољшали усмене и писмене способности (разумевање читања и слушања + писмено и усмено изражавање + усмена интеракција)

·   размена информација, идеја, знања и искуства о стручним обукама и будућим каријерама, и другим темама које занимају младе.

·  тимски рад са  различитим партнерима на сличним темама.

·   да ученици открију и науче о другим земљама и културама.

·   развију ИКТ вештине  (користе Веб 2. алате, неколико медија (е-пошту, видео записе, аудио записе – презентације, игре и интервјуе).

Прве активности  – састанак нашег тима и објашњења идеје и циљева пројекта, подела  задатака, као и размена идеја у вези припреме лога и постера пројекта су већ  реализоване. До краја октобра у плану је и изложба првих радова на паноима школе.