Category Archives: “I’m giving you a hand, I’m here to help you”

“I’m giving you a hand, I’m here to help you”

О пројекту

Пројекат говори о најважнијим хуманим вредностима које би требало развијати током образовања. Теме пројекта су усмерене на оне људске вредности које се изражавају у ситуацијама када је другој особи потребна помоћ у различитим ситуацијама, како у школи, тако и у свакодневном животу. Акценат се ставља на неговање пријатељства и емпатије према вршњацима, емпатију према особама са посебним потребама и  особама које имају развојне потешкоће.

ЦИЉЕВИ

Циљеви пројекта су:

– Развијање емпатичног става код ученика;

– Развијање пријатељства;

– Вежбање вештина асертивне комуникације међу вршњацима;

– Учење о важности поштовања међукултурних разлика, уважавања националних и културних вредности других људи;

– Учење о важности поштовања људи са посебним потребама и важности њиховог активног учешћа у демократском друштву;

– Учење о важности различитих облика помоћи особама са инвалидитетом, инвалидитетом и другим посебним потребама;

– Разумевање личног доприноса ученика у помагању људима којима је помоћ потребна;

Наш циљ је да кроз овај пројекат покренемо и применимо теме које су важне у васпитању и развоју наших ученика, имајући у виду важност развоја најважнијих људских вредности које су друштвено прихватљиве.

РАДНИ ПОСТУПАК

Поред два оснивача, уврстићемо и више школа како бисмо развили пројекат. Имат ћемо исте теме и исте методе рада и сличне производе.  Ученици ће креирати производе, а наставници ће им помоћи. Наше производе ћемо објављивати на Twinspace, школским сајтовима и на другим медијима. У завршној фази све школе ће радити заједно, а ученици сваке школе у ​​пројекту ће креирати дигиталне производе.

Прва фаза пројекта: представљање школа, ученика, пројектних тимова, учење о инклузивном образовању у земљама учесницама, учење о законским правилима понашања и поштовање различитости и права особа са инвалидитетом, као и људи којима је потребна додатна подршка и који имају посебне потребе. Друга фаза пројекта: Организовање хуманитарних акција у школи и у локалној заједници, које ће бити посвећене људима којима је помоћ потребна. Трећа фаза: -Завршна изложба, концерт, дигитални производи, евалуација, дисеминација.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Очекује се да ће ученици имати користи од свог учешћа. Очекује се да ће ову нову свест поделити са другим ученицима и школама помоћу различитих акција. Од ученика се очекује да створе заједничку акцију која ће промовисати важност развијања најважнијих људских вредности и ставова који би требало бити усмерен према онима којима је потребна, да створе волонтерске акције у школи и ван школе. Коначни производ биће дигитална новина са радовима ученика, а сви производи биће представљени у Twinspace, школским веб локацијама и другим медијима. У свим школама наставници ће побољшати своје компетенције (језик, ИКТ, методе) и њихови колеге ће бити мотивисани да се придруже.

etw_certificate_200194_sr