План активности

ПЛАН АКТИВНОСТИ ВРШЊАЧКОГ ТИМА ЗА 2016-2017.годину

Све активности Вршњачког тима усмерене су на неговање правих, истинских вредности, са циљем развијања толеранције и добре комуникације међу вршњацима, и сузбијања насиља и насилничког понашања у школи и ван ње.

Од септембра 2016.године до јуна 2017.године планирамо да :

•       формирамо Тим, изаберемо представнике Тима
•       окупљамо се по потреби, са новим предлозима и идејама,
•     покренемо пројекат „ПРАВЕ ВРЕДНОСТИ“, објавимо конкурс          за ђачке радове
•      бавимо се хуманитарним радом, промовишемо солидарност и толеранцију,
•       утичемо једни на друге примерима добре праксе,
•       вршимо вршњачку едукацију,
•       повежемо се и сарађујемо са Ученичким парламентом и                     Тимовима наше школе,
•      сарађујемо са другим школама и институцијама културе, са            ДКЦБ и Канцеларијом за младе наше општине.

Планом смо оквирно предвидели реализацију састанака и радионица са циљем да се ученици међусобно боље упознају, друже, помажу, сарађују, размењују знања и искуства

Координатор Тима:
Бојана Станкић, проф.