КОМИСИЈЕ ЗА РАЗРЕДНЕ И ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ И ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА  ИСПИТА  У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024

ПОДРУЧЈЕ РАДА:ХЕМИЈА,НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Одељ.Датум и време полаг. и учионицаПРЕДМЕТПРЕДСЕД. КОМИС.ИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
I-1  Писмени 16.08 у 10.00 Уч, 76 Усмени 20.08. у 9.00 76    Математика      Димитријевић Станојковић ЈеленаУрошевић Весна    Миросављевић Зорица
I-2  Разредни 20.08 у 11.00 Уч.60 Поправни 23.08. у 9.00 Уч.60        ФизикаМарковић КристинкаЈоксимовић Миленија Остојић Весна
I-2Разредни 27.08 у 9.00 Уч. 76 Поправни 30.08. у 9.00 Уч.76  Општа и неорганска хемијаМарковић Кристинка Жикић Вишња Пешић Гордана
      I-3Разредни Писмени 16.08 у 10.00 Уч. 76 Усмени 20.08. у 11.00 Уч. 76       Поправни Писмени  16.08 у 10.00 Уч. 76   Усмени 20.08. у 11.00 Уч. 76    Математика                  Станкић Бојана                  Урошевић Весна                Миросављевић Зорица
I-3  23.08. у 9.30 Уч.60    ФизикаУрошевић ВеснаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
  I-3  27.08. у 10.00 Уч. 77    ИсторијаУрошевић Весна Сарић ЈасминаСтанковић Витомир
I-4   Разредни Писмени 16.08 у 10.00 Уч. 76   Усмени 21.08. у 9.00 Уч. 76       Поправни Писмени  16.08 у 10.00 Уч. 76 Усмени 21.08. у 9.00 Уч. 76       Математика                        Ивановић Лела                Урошевић Весна                Чеврљаковић Биљана
I-427.08. у 9.30 Уч. 78    ИсторијаИвановић Лела Сарић ЈасминаСтанковић Витомир
I-4Разредни 20.08. у 11.00 Уч.60     Поправни 23.08. у 11.00 Уч.60    ФизикаИвановић ЛелаЈоксимовић Миленија  Остојић Весна
II-1  Писмени     16.08 у 10.00 Уч. 77 Усмени       19.08. у 11.00 Уч. 77      Математика  Сарић ЈасминаБиљана Чеврљаковић      Миросављевић Зорица
  II-1  22.08. у 9.30 Уч.60    ФизикаСарић ЈасминаЈоксимовић Миленија Остојић Весна
II-129.08. у 8.00 Уч. 76Органска хемијаСарић ЈасминаЂуровић МаријаПешић Гордана
II-1  27.08 у10.00 Уч. 79  Технолошке операцијеСарић ЈасминаПајић ТатјанаВујадиновић Гордана
II-2  Писмени 16.08 у 10.00 Уч. 77 Усмени 19.08. у 12.00 Уч. 77   Математика  Авејић Славица      Миросављевић Зорица      Чеврљаковић Биљана
II-226.8. у 9:30ЕлектротехникаАвејић СлавицаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
II-228.08,у 12.00 Уч. 76  Органска хемија Авејић СлавицаНедић СлавенкаВујадиновић Гордана
II-2Разредни 20.08. у 11.00 Уч. 77    Поправни 27.08. у 11.00 Уч.78  Технолошке операцијеАвејић СлавицаВујадиновић ГорданаМилојковић Дејан
II-3  Писмени 16.08 у 10.00 Уч. 77 Усмени 22.08. у 9.00 Уч.78   Математика        Милојковић Дејан      Миросављевић Зорица        Чеврљаковић Биљана
II-3  Разредни 20.08. у 9.15 Уч.77    Поправни 28.08. у 13.00 Уч. 77Органска хемија      Милојковић Дејан      Вујадиновић ГорданаНедић Славенка
II-3  21.08. у 10.30 Уч. 77  Аналитичка хемијаМилојковић ДејанСпарић ЉиљанаДимитријевић Станојковић Јелена
II-323.08. у 10.00 Уч. 78МикробиологијаМилојковић ДејанСимић АлександраАвејић Славица
II-4     Разредни 20.08. у 12.00 Уч.60     Поправни 22.08.у 11.00 Уч.60   Физика Пајић ТатјанаЈоксимовић Миленија Остојић Весна
II-4Писмени 16.08 у 10.00 Уч.77 Усмени 19.08. у 9.00 Уч.77   Математика   Пајић Татјана        Чеврљаковић Биљана        Миросављевић Зорица
II-4Разредни 21.08. у 9.00 Уч.77    Поправни 27.08. у 9.00 Уч.77  Историја Пајић Татјана Сарић ЈасминаСтанковић Витомир
     II-4Писмени 14.08 у 10.00 Уч. 76 Усмени 15.08.  у 9.00 Уч. 76Српски језик и књижевност Пајић ТатјанаУнковић Митровић ВиолетаМанојловић Ивана
II-4  21,08.  у 10.00 Уч. 78  Аналитичка хемијаПајић ТатјанаДимитријевић Станојковић ЈеленаСпарић Љиљана
II-423.08. у12.00 Уч. 78  Органска хемијаЛилић СнежанаПајић ТатјанаПешић Гордана
III-1  Разредни 20.08. у 11.30 Уч.60 Поправни 26.08. у 9.00 Уч.60  ЕлектротехникаУнковић Митровић ВиолетаЈоксимовић Миленија  Остојић Весна
III-1 Разредни  21.08. у 9.00 Уч. 79     Поправни 27.08. у 9,00 Уч. 79      ТехнолошкеоперацијеУнковић Митровић ВиолетаПавковић АнитаВучуровић Марица
III-1Писмени     16.08 у 10.00 Уч. 78 Усмени       21.08. у 11.00 Уч. 79   Математика  Унковић Митровић Виолета    Чеврљаковић Биљана    Миросављевић Зорица
III-1  22.08. у 11.00 Уч. 79  Неорганска хемијска  технологијаУнковић Митровић ВиолетаРадовановић ЗлатаРанковић Драгана
  III-1Разредни 23.08. у 10.00 Уч. 79     Поправни 28.08.у 10.00 Уч. 79    Физичка хемијаУнковић Митровић Виолета Вучуровић Марица Жикић Вишња
III-2 Писмени     16.08 у 10.00 Уч. 78 Усмени 21.08. у 12.00 Уч. 78   Математика  Павковић Анита      Миросављевић Зорица        Чеврљаковић Биљана
III-227.08. у 11.00 Уч. 79  Хемијска технологијаРанковић ДраганаРадовановић ЗлатаПавковић Анита
  III-3Писмени 16.08 у 10.00 Уч. 78 Усмени 21.08. у 12.00 Уч. 80  Математика  Тасић Милена    Миросављевић Зорица    Чеврљаковић Биљана
  III-3  29.08. у 10.00 Уч. 79  Технолошке операцијеТасић МиленаЂуровић МаријаНедић Славенка
III-3  28.08. у 10.00 Уч. 80Сировине за хемијске и фармацеутске производеТасић Милена Недић СлавенкаЂуровић Марија
III-4Разредни 20.08. у 11.30 Уч.60 Поправни 26.08. у 10.00 Уч.60  ЕлектротехникаБиљана Чеврљаковић Јоксимовић Миленија  Остојић Весна
III-423.08 у 10.00 Уч. 80  Инструментална анализаБиљана ЧеврљаковићРанћић ЗорицаИвановић Лела
III-4  Писмени 16.08 у 10.00 Уч. 78 Усмени 21.08 у 11.00 Уч. 80   Математика      Мартиновић Весна    Чеврљаковић Биљана      Миросављевић Зорица
III-4Писмени 15.08. u 10.00 Уч. 76 Усмени 22.08. у 11.00 Уч. 76   Енглески језик      Чеврљаковић Биљана    Тасић МиленаСтанкић Бојана
III-4  27.08. у 10.00 Уч. 80  Машине,апарати и операције с аутоматикомЧеврљаковић Биљана  Павковић АнитаРанковић Драгана
IV-223.08. у 8.00 Уч.80  Загађивање и заштита ваздухаВујадиновић ГорданаНедић СлавенкаРадовановић Злата
IV223.8. у 9.00 Уч.81  Прерада и одлагање отпадних водаБилаковић ДаницаВујадиновић ГорданаРадовановић Злата
IV-220.08. у 11.30 Уч.80  Загађивање и заштита водеБилаковић ДаницаРадовановић ЗлатаВујадиновић Гордана
IV-2Писмени 16.08 у 10.00 Уч.78 Усмени 19.08. у 7.30 Уч. 81  МатематикаВујадиновић ГорданаМиросављевић ЗорицаУрошевић Весна
IV-2  26.08. у 9.00 Уч.81  Инструменталне методе анализеВујадиновић ГорданаРанђић ЗорицаБилаковић Даница
IV-2Писмени 14.08 у 10.00 Уч.76 Усмени 21.08. у 10,30 Уч.81    Српски језик и књижевностВујадиновић ГорданаМанојловић ИванаМитровић Иванов Весна
IV-220.08. у 8.00 Кабинет информатикеАутоматска обрада податакаВујадиновић ГорданаРанковић ДраганаНедић Славенка
IV421.08. у 10.00 Уч.80    Eлектроаналитичке методеЈун Марковић Кристинка Август Митровић Татјана  Мартиновић Весна  Јун Митровић Татјана Август Билаковић Даница
IV4Разредни 19.08. у 10.00 Уч.81 Поправни 23.08. у10.00 Уч.81  Физичка хемијаБилаковић ДаницаМитровић ТатјанаМартиновић Весна
IV-4Писмени 15.08. u 10.00 Уч.76 Усмени 21.08. у 9.00 Уч.81    Енглески језик        Митровић Татјана  Тасић МиленаСтанкић Бојана
IV-4Писмени 16.08. у 10.00 Уч.78 Усмени 20.08. у 8.00 Уч.81  МатематикаМитровић ТатјанаУрошевић ВеснаМиросављевић Зорица

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ШКОЛСКА 2023/2024ГОДИНА

ОдељењеДатум и време полагањаБрој учионицеПРЕДМЕТПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
1-723.8.2024. 8:0060Физика – поправниНаташа МилошевићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
1-721.8.2024. 9:0059Хемија –разредни, поправниНаташа МилошевићДрагиша БиочанинСоња Додиг
1-727.8.2024. 11:00Муз. каб.Историја – разредни, поправниНаташа МилошевићВитомир СтанковићЈасмина Сарић
1-7Писмени 16.8.2024. 10:00 Усмени 21.8.2024. 10:0061Математика – разредни, поправниНаташа МилошевићЖаклина ЈовановићМирјана Митровић
1-8Писмени 16.8.2024. 10:00 Усмени 21.8.2024. 10:0061Математика –  поправниЗорица ЈоксимовићЖаклина ЈовановићМирјана Митровић
1-8Писмени 27.8.2024. 10:00 Усмени 28.8.2024. 10:0061Математика –  поправниЗорица ЈоксимовићЖаклина ЈовановићМирјана Митровић
1-822.8.2024. 8:0059Хемија – разредни, поправниЗорица ЈоксимовићЈелена ТанасковићОливера Марковић
1-826.8.2024. 10:0050Биологија – разредни, поправниЗорица ЈоксимовићСлавица АвејићМарина Милованчевић
1-821.8.2024. 9:30Муз. каб.Историја – разредниЗорица ЈоксимовићВитомир СтанковићЈасмина Сарић
1-827.8.2024. 11:00Муз. каб.Историја – поправниЗорица ЈоксимовићВитомир СтанковићЈасмина Сарић
1-823.8.2024. 10:0079Географија – разредниЗорица ЈоксимовићМиљан МићуновићДрагана Митић Беаре
1-820.8.2024. 12:3060Физика – разредниЗорица ЈоксимовићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
1-826.8.2024. 9:0050Практична настава – разредниЗорица ЈоксимовићДушица ЛончарМарија Ракић Љубомировић
1-828.8.2024. 9:0050Практична настава – поправниЗорица ЈоксимовићДушица ЛончарМарија Ракић Љубомировић
1п223.8.2024. 8:3060Физика – поправниДанијела ПетровићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
2-722.8.2024. 8:0060Физика – поправниМирјана МитровићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
2-720.8.2024. 8:0050Технолошке операције – поправниМирјана МитровићИвана ПавловићСлободан Јовановић
2-820.8.2024. 11:0060Физика – разредниДанијела МилићевићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
2-822.8.2024. 9:0060Физика – поправниДанијелаМилићевићВеснаОстојићМиленијаЈоксимовић
2-827.8.2024. 11:00Муз. каб.Историја – поправниДанијела МилићевићВитомир СтанковићЈасмина Сарић
2-920.8.2024. 12:0060Физика – разредниЉиљана ГаловићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
2-922.8.2024. 8:0060Физика – поправниЉиљана ГаловићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
2-920.8.2024. 12:0060Електротехника – разредниЉиљана ГаловићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
2-926.8.2024. 8:0060Електротехника –  поправниЉиљана ГаловићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
2-929.8.2024. 10:0059Хемија –поправниЉиљана ГаловићСоња ДодигГордана Пешић
2п1Писмени 14.8.2024. 10:00 Усмени 21.8.2024. 9:0043Српски језик и књижевност – разредниДрагана МаринковићИвана МанојловићМаја Јанковић
2п1Писмени 29.8.2024. 10:00 Усмени 30.8.2024. 9:0043Српски језик и књижевност – разредниДрагана МаринковићИвана МанојловићМаја Јанковић
2п121.8.2024. 9:15Фис. салаФизичко васпитање – разредниДрагана МаринковићЗорица ЈоксимовићГоран Вукелић
2п130.8.2024. 9:0054Здравствена безбедност хране –  пекар – поправниДрагана МаринковићЗлатица АлимпијевићСоња Михајловић
2п130.8.2024. 9:0054Здравствена безбедност хране –  месар – поправниДрагана МаринковићСоња МихајловићЗлатица Алимпијевић
2п126.8.2024. 9:00Прех. каб.Обрада и прерада меса – разредниДрагана МаринковићСања НиколинСоња Михајловић
2п123.8.2024. 9:00Прех. каб.Технологија меса – разредниДрагана МаринковићСања НиколинСоња Михајловић
2п129.8.2024. 9:00ПекараПроизводња пекарских производа – разредниДрагана МаринковићВесна Стојичић  Весна Ковачевић  
Весна КовачевићВесна Стојичић  
3-720.8.2024. 11:0050Технолошке операције – разредниСмиљана ЛукићЈасмина ВучковићНовковић Предраг
3-721.8.2024. 8:3054Микробиологија – поправниСмиљана ЛукићНаташа МилошевићЗлатица Алимпијевић
3-820.8.2024. 11:0049Технологија кондиторских производа – разредниСлађана ВукосављевићДрагиша БиочанинМарија Милетић
3-822.8.2024. 10:0049Кварење и конзервисање – разредни, поправниСлађана ВукосављевићДрагиша БиочанинМарија Милетић
3-820.8.2024. 8:0050Технолошке операције – поправниДрагиша БиочанинИвана ПавловићСлободан Јовановић
3-823.8.2024. 8:0050Физичка хемија – поправниДрагиша БиочанинЈасмина ВучковићЈелена Танасковић
3-821.8.2024. 9:15Фис. салаФизичко васпитање – разредниДрагиша БиочанинЗорица ЈоксимовићГоран Вукелић
3-926.8.2024. 8:0060Термодинамика – поправниВитомир СтанковићВесна ОстојићЈелена Танасковић
3-920.8.2024. 8:0050Практична настава – поправниВитомир СтанковићМарија Ракић Љубомировић Душица ЛончарИвана Павловић Слободан Јовановић
3п1Писмени 16.8.2024. 10:00 Усмени 21.8.2024. 10:0061Математика – разредниСлободан ЈовановићМирјана МитровићЖаклина Јовановић
3п1Писмени 14.8.2024. 10:00 Усмени 22.8.2024. 9:0043Српски језик и књижевност – разредниСлободан ЈовановићИвана МанојловићИвана Жунић
3п120.8.2024. 12:0049Предузетништво – разрениСлободан ЈовановићМарија МилетићСмиља Марковић
3п126.8.2024. 9:00Прех. каб.Припрема јела са жара –  разредниСлободан ЈовановићСоња МихајловићСања Николин
3п123.8.2024. 9:00Прех. каб.Тржиште и промет месарских производа – разредниСлободан ЈовановићСања НиколинСоња Михајловић
3п123.8.2024. 9:00Прех. каб.Обрада и прерада меса – разредниСања НиколинСлободан ЈовановићСлађана Вукосављевић
4-7Писмени 16.8.2024. 10:00 Усмени 21.8.2024. 10:0061Математика – разредниИвана ЖунићЖаклина ЈовановићМирјана Митровић
4-729.8.2024. 8:3050Предузетништво – разрениИванаЖунићВеснаКовачевићСмиљаМарковић
4-721.8.2024. 9:15Фис. салаФизичко васпитање – разредниИвана ЖунићЗорица ЈоксимовићГоран Вукелић
4-722.8.2024. 10:0050Технологијаетанола и јакихалкохолнихпића – разредниИванаЖунићДанијелаМилићевићДрагишаБиочанин
4-723.8.2024. 10:0050Технологијамлека – разредниИванаЖунићДанијелаМилићевићДрагишаБиочанин
4-720.8.2024. 11:3050Контролаквалитета у прехрамбенојиндустрији – разредни, поправниИванаЖунићСмиљанаЛукићДанијелаМилићевић

Распоред полагања испита за вандредне ученике у августовском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _АВГУСТОВСКОМ__  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2023/2024. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___ЧЕТИРИ__годинеРАЗРЕД: _ДОКВАЛИФИКАЦИЈА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени 16.08.2024. у 10h Усмени  19.08.2024. у 07.301Урошевић ВеснаМиросављевић Зорица
Општа и неорганска хемија20.08.2024.  у 11 h1Спарић ЉиљанаДимитријевић С. Јелена
Органска хемија20.08.2024.  у 11 h1Спарић ЉиљанаДимитријевић С. Јелена
Техничко цртање и машински елементи27.08.2024. у 10 h1Милојковић ДејанВучуровић Марица
Аутоматска контрола процеса27.08.2024. у 9 h1Ранковић ДраганаМилојковић дејан
Технологија фармацеутских производа28.08.2024. у 9 h1Жужа СнежанаРанковић Драгана
Испитивање у технолошкој производњи21.08.2024. у 8.151Ивановић ЛелаРадовановић Злата
Организација производње27.08.2024. у 9 h1Ђуровић МаријаПајић Татјана
Инструментална анализа30.08.2024. у 8.30 h1условноРанђићЗорицаИвановић Лела

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Даница Друловић 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2023/2024

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО4. РАЗРЕД

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАМЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТПисмени део 14.08.2024 у 10,00КабинетВ. Митровић ИвановИ. Манојловић
 Усмени део21.08.2024у 10,00Кабинет
ЕНГЛЕСКИПисмени део 14.08.2024 у 10,00КабинетМ. ТасићБ  Станкић  
 Усменни део 22.08.2024 у 11,00Кабинет
МАТЕМАТИКАПисмени део 16.08.2024 у 10,00КабинетЗ МиросављевићВ. Урошевић
 Усмени део 19.08.2024 у 7,30Кабинет
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА20.08.2024 у 11,00КабинетЗ. РанђићЈ. Димитријевић
ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ АНАЛАИЗЕ20.08.2024 у 8,30ЛабораторијаЗ. РанђићЈ. Димитријевић
ИСПИТИВАЊЕ У ТЕХНОЛОШКОЈ ПРОИЗВОИДЊИ21.08.20234 у 9,00ЛабораторијаЛ. ИвановићЗ. Радовановић
 ПРЕРАДА ОТПАДНХ ВОДА21.08.2024 у 9,00ЛабораторијаЗ. РадовановићЛ. Ивановић
ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА21.08.2024 у 10,00ЛабораторијаМ. ВучуровићД. Милојковић
ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА23.08.2024 у 9,30КабинетЛ. ИвановићЗ. Радовановић
АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА27.08.2024 у 9,00ЛабораторијаД РанковићД. Милојковић
ПРЕДУЗЕТНИШТВО27.08.2024 у 9,00КабинетМ. ЂуровићТ. Пајић
ФИЗИЧКО27.08.2024 у 10,00Фискултурна салаК. Марковић 
ТЕХНОЛОГИЈА ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА28.08.2024 у 9,00ЛабораторијаС. ЖужаД. Друловић
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА29.08.2024 у 9,00ЛабораторијаС. НедићЛ. Ивановић
СОЦИОЛОГИЈА30.08.2024 У 9,00КабинетС. ЉиљакС. Јованчић
ЛОГИКА СА ЕТИКОМ30.08.2024 У 9,30КАБИНЕТС. ЈОВАНЧИЋ 

Председник комисије: Драгана Ранковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2023/2024

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

3. РАЗРЕД

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАМЕСТО ОДРТЖАВАЊА ИСПИТАБР. КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА20.08.2024 у 11,00Кабинет1З. РанђићЈ. Димитријевић  

Председник комисије: Драгана Ранковић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у августовском ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2023. /2024. год.

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ    

 ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;   РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Технологијапекарства  20. 08. 2024. у  8:301Биочанин ДрагишаКовачевић Марија
Технологија скроба  20. 08. 2024. у  8:301Биочанин ДрагишаКовачевић Марија
Технологија пекарског квасца29. 08. 2024. у   8 :451МарковићОливераБиочанин Драгиша

У Београду  ;  8.07. 2024.                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Ивана Павловић

marica-vucurovic261

О пројекту „Stories and Values“ на конференцији БАЗААРТ-а

Од 28.јуна до 3.јула 2024. одржава се Десета међународна конференција БАЗААРТ-а о сарадњи културе и образовања.

Занимљив програм , размена идеја и искустава, низ врхунских, јединствених програма и прилика да учимо, стварамо и будемо заједно.

У оквиру агенде,30.јуна 2024. у 10,30 у простору биоскопске сале УК „Пароброд“ одржана је радионица и презентација пројекта „Stories and Values“. Проф. Бојана Станкић представила је пројекат, методологију рада и финалне резултате присутнима конференције.

 Пет оригиналних филмова које су радиле ученице наше школе наишли су на врло позитивне коментаре. О правим вредностима, омладинском активизму, о  борби против дискриминације и насиља, о природи и како учимо у природи и од ње, и коначно о срећи – теме које су заинтересовале публику- учеснике конференције.

Завршен је пројекат:  Stories and Values

Крај јуна означава и завршетак пројеката, те је и овогодишњи пројекат „Stories and Values“ заокружен евалуацијом пројкта, завршним састанком – дружењем и поделом сертификата 13.јуна 2024.године.

Током ове школске године, кроз континуирани рад, сарадњу са тимом и другим школама из Турске, Румуније и Португала, о темама које су важне за све нас, вредностима које морамо неговати у школи и друштву у целини, успели смо да створимо неколико завршних производа на које можемо бити поносни. Ученици су исказали изузетну креативност, бавећи се темама које су њима важне. 

Све пројектне активности обједињене су у видеу који можете видети на линку:

Финални производ – наша заједничка електронска књига која обједињује све видео записе, филмове о различитим темама, као и цео процес рада кроз четири фазе :

Дигитално приповедање и Design for change thinking – методологија коју смо користили у овом пројекту, показала се као врло ефикасна. Мотивисала је ђаке да раде и сарађују међусобно и да заједничким снагама остваре занимљиве резултате.

Проф. Бојана Станкић и проф. Гордана Пешић, које су сарађивале на овом пројекту и подстицале своје ученике на активности, могу бити врло задовољне оствареним.

СВЕЧАНА ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА И НАГРАДА

Ове године, као и претходних, пројектни тим наше школе организовао је дружење ученика и наставника. Том приликом подељени су сертификати ученицима који су учествовали у реализацији еТwinning пројеката. У току ове школске године реализовано је седам еТwinning пројеката у којима је учествовало око тридесетак ђака и четири наставника наше школе. 

Adherence to Mediterranean Diet

STEMopoly

STORIES AND VALUES

Hranom do zdravlja/ With food to health

First a mess, then no stress

FINDING THE RIGHT FORMULA- TOGETHER!

Addressing Health and Well-being at schools and beyond – HEALTH@SCHOOL

Специјалне награде добиле су ученице III9 – Теодора Т., Нера Р., Николина Н. и Дуња Ђ., за учешће у великом броју активности организованих током школске године.

https://youtu.be/vxrWwQuJst4?si=_b35WamJFXWX_3_n

FINDING THE RIGHT FORMULA – TOGETHER

Завршним састанком тима одржаном 13.6.2024.године, представљањем завршних радова, финалних производа пројекта и поделом сертификата за учешће ученицима заокружен је овогодишњи пројекат „FINDING THE RIGHT FORMULA – TOGETHER“ ( Пронађимо праву формулу- заједно), о професионалној орјентацији ученика и одабиру будуће каријере. У пројекту су учествовали ученици средњих стручних школа и њихови наставници из Србије, Хрватске, Турске Румуније и Француске.

Ученици су изразили задовољство учешћем у пројекту, јер су, размишљајући о различитим занимањима, пуно тога новог научили, стекли нове другаре, учили и енглески на занимљив и смислен начин, и схватили како се ради тимски. Развијали су своје различите вештине – комуникативност, сарадњу са другима у тиму, креативност и критичко мишљење, као и ИКТ вештине. Са другарима из других земаља, разменили су своја искуства о школи и образовним профилима, али и о хобијима, интересовањима, свакодневном животу.

О пројектним активностима, кроз виртуелну изложбу можете проћи на линку:https://www.emaze.com/@ALIOLLITF/gallery?autoplay=

О Старим и новим занимањима, ученици су писали е- књигу, користећи Storyjumper:https://www.storyjumper.com/book/read/171923001/6627c85ed7a67

EyesonTomorrow – Поглед у будућност- књига ђачких жеља, намера планова, аспирација за професионалну будућност :https://www.storyjumper.com/book/showframe/173280521/664b756ee06c5#page/1

Све у свему, на крају ове школске године,  проф. Бојана Станкић, задовољна укупним трудом и радом ученика на овом пројекту, похвалила је 16 ученика првог, другог и трећег разреда наше школе, уз поруку да се нада да ће и следеће године наставити да поспешују своја знања и вештине.

„First a mess, then no stress“ на онлајн семинару: „Well-being: Showcasing the best practices in e Twinning schools“

У среду, 12.јуна 2024.године проф. Бојана Станкић је као пример добре праксе у школама представила пројекат „First a mess, then no stress“ на онлајн семинару: „Well-being: Showcasing the best practices in e Twinning schools,  за групу новопримљених е Twinning школа Европе. Овај међународни, интердисципланирни пројекат је ове године реализован у нашој школи, са мого занимљивих активности у школи и ван ње, са циљем да се препознају различите емоције и да се нађу начини како да превазиђемо стрес и негативна осећања, како да се боље организујемо у времену и простору, са људима и осећамо боље.

Као финални производ заједничким радом 4 школе из Србије,Финске, Хрватске и Турске настале су:

– елекртонска књига-водич   FİNAL PRODUCT E-BOOK

Песма о нашем пројекту у акростиху.

Позив на завршни састанак и поделу сертификата

Позивамо вас да у четвртак, 13.6.2024. од 13,30 у Кабинету за грађанско васпитање присуствујете завршном састанку/дружењу и свечаној подели сертификата за учешће на пројектима током школске 2023/24.године.

У оквиру заврног дружења биће презентовани резултати реализованих пројеката токпм ове школске година а биће представљен и пројекат који је освојио eTwinning European Prize 2024.

Пројектни тим ХПТШ

Ученици ОШ Уједињене нације у посети нашој школи

У четвртак, 30.маја 2024.године, група ученика ОШ „ Уједињене нације“ са наставницом Весном Игњатовић посетила је нашу школу.

Најпре су са проф. Даницом Друловић и Еколошком секцијом учествовали у радионици о компостирању.

Након тога, у лабораторији наше школе имали су прилике да виде и чују о лабораторијском посуђу  и хемикалијама које се користе при извођењу лабораторијске наставе.  Упознали су и проф. Гордану Пешић и проф. Вишњу Жикић у кабинету за општу и неогранску хемију, где су и са ученицима I/2 попричали о пројектима и теми која их интересује-екологији.

Дочекали су их и представници Вршњачког тима, проф. Бојана Станкић и  ученица I/3, Миљана Ристановић ( која је бивша ученица ове основне школе).Миљана им је из свог угла и искуства у нашој школи описала рад у школи, стицање теоријских и практичних знања, ваннаставне активности. Позвала их је да размисле о свом будућем кораку при избору занимања и уписа у средњу школу, и препоручила свој смер техничара за фармацеутску технологију.

На крају, врло садржајна посета ђака, размена знања и вршњачко учење, завршено је уз сок и неформални разговор, и гледањем филмова у вези екологије, из пројекта StoriesandValues , као и нашим заједничким пројектом и учешћем у изради електронске књиге „ Еколошке бајке“.

Погледајте на линку: https://www.storyjumper.com/book/read/171075081/663a999be49c6

ДЕЛИМО ЗНАЊЕ И ИСКУСТВО

Еколошка секција наше школе је угостила ученике Основне школе Уједињене нације у пратњи
наставнице Весне Игњатовић. Циљ посете је био да наши ученици и наставници
поделе своја знања и искуства везана за компостирање. Ова еколошка радионица је
текла у школском дворишту, где су лоцирани наши компостери. Ученици основне
школе су добили информације о томе како смо направили компостере, које
материјале компостирамо, како одржавамо компостере и сами су учествовали у
заливању компостне гомиле и провери температуре, влаге и рН у компостеру. На
овај начин желимо да ширимо идеју о очувању животне средине и здравијем
узгајању хране.

Ово дружење се наставило у просторијама школске лабораторије и школе, где су основцима
презентоване и друге еколошке приче.