Колектив

Миланка Перовић в.д. Директор школе
Слађана Вукосављевић Помоћник директора
Снежана Димитријевић Координатор практичне наставе
Весна Стојичић Помоћник директора и организатор  практичне наставе
Јасмина Поповић Секретар
Даница Радмановић Шеф рачуноводства
Данијела Крајновић Административно-финансијски радник
Горица Крушић Техничар одржавања информационих система и технологија

 НАСТАВНИЧКО   ВЕЋЕ

                        школска 2019/2020. година
1. Авејић Славица Биологија, Екологија и заштита животне средине, Хемија и неметали – предмети из ове области
2. Алемпијевић Златица Производња и прерада хране – предмети из ове области
3. Биочанин Драгиша Производња и прерада хране – предмети из ове области
4. Вујадиновић Гордана Хемија и неметали – предмети из ове области
5. Вукелић Горан Физичко васпитање
6. Вукосављевић Слађана Помоћник директора, Производња и прерада хране – предмети из ове области
7. Вучковић Јасмина Производња и прерада хране – предмети из ове области
9. Галовић Љиљана Енглески језик
11. Гојковић Тихана Производња и прерада хране – предмети из ове области
12. Димитријевић Снежана Организатор практичне наставе, Хемија и неметали – предмети из ове области
13. Димитријевић Станојковић Јелена Хемија и неметали – предмети из ове области
14. Додиг Соња Производња и прерада хране – предмети из ове области
15. Друловић Даница Хемија и неметали – предмети из ове области
16. Ђурић Радовановић Слађана Педагог
17. Ђуровић Марија Хемија и неметали – предмети из ове области
18. Ерцег Нина Хемија и неметали – предмети из ове области
19. Жикић Вишња Хемија и неметали – предмети из ове области
20. Жужа Снежана Хемија и неметали – предмети из ове области
21. Ивановић Лела Хемија и неметали – предмети из ове области
22. Јанковић Маја Српски језик и књижевност
24. Јовановић Жаклина Математика
25. Јовановић Слободан Производња и прерада хране – предмети из ове области
26. Јованчић Светозар Филозофија, Грађанско васпитање
27. Јоксимовић Зорица Физичко васпитање
28. Јоксимовић Миленија Физика, Електротехника
29. Ковачевић Весна Производња и прерада хране – предмети из ове области
31. Лончар Душица Производња и прерада хране – предмети из ове области
32. Лукић Смиљана Производња и прерада хране – предмети из ове области
33. Љиљак Славка Социологија, Устав и право грађана, Социологија са правима грађана
35. Марковић Катарина Српски језик и књижевност, Библиотекар
36. Марковић Кристинка Физичко васпитање
37. Марковић Оливера Производња и прерада хране – предмети из ове области
38. Марковић Смиља Производња и прерада хране – предмети из ове области
40. Милићевић Данијела Производња и прерада хране – предмети из ове области
41. Милојковић Дејан Хемија и неметали – предмети из ове области
42. Милошевић Наташа Производња и прерада хране – предмети из ове области
43. Миросављевић Зорица Математика
44. Митровић Иванов Весна Српски језик и књижевност
45. Митровић Мирјана Математика
46. Митровић Татјана Хемија и неметали – предмети из ове области
47. Мићуновић Миљан Географија
48. Михајловић Соња Производња и прерада хране – предмети из ове области, Грађанско васпитање
49. Недић Славенка Хемија и неметали – предмети из ове области
50. Николин Сања Производња и прерада хране – предмети из ове области
51. Новковић Предраг Производња и прерада хране – предмети из ове области
52. Остојић Весна Физика, Електротехника
53. Павковић Анита Хемија и неметали – предмети из ове области
54. Павловић Ивана Производња и прерада хране – предмети из ове области
55. Павловић Снежана Психолог
56. Пајић Татјана Производња и прерада хране – предмети из ове области , Хемија и неметали – предмети из ове области
58. Пантелић Срећко Верска настава
59. Перовић Миланка Хемија и неметали – предмети из ове области, Физика
60. Петровић Данијела Производња и прерада хране – предмети из ове области
61. Пешић Гордана Производња и прерада хране – предмети из ове области
62. Радовановић Злата Хемија и неметали – предмети из ове области
63. Ракић Љубомировић Марија Производња и прерада хране – предмети из ове области
64. Ранђић Зорица Хемија и неметали – предмети из ове области
65. Ранковић Драгана Хемија и неметали – предмети из ове области
66. Ратковић Мирјана Производња и прерада хране – предмети из ове области
67. Рибар Јелена Производња и прерада хране – предмети из ове области
68. Сарић Јасмина Историја, Грађанско васпитање
69. Сиљановић Бранислава Библиотекар
70. Симић Александра Производња и прерада хране – предмети из ове области , Хемија и неметали – предмети из ове области
71. Спарић Љиљана Хемија и неметали – предмети из ове области
72. Станкић Бојана Енглески језик
73. Станковић Витомир Историја, Грађанско васпитање
74. Стојилковић Миодраг Рачунарство и информатика
75. Стојичић Весна Организатор практичне наставе, помоћник директора, Производња и прерада хране – предмети из ове области
76. Танасковић Јелена Производња и прерада хране – предмети из ове области
77. Тасић Милена Енглески језик, Грађанско васпитање
78. Урошевић Весна Математика
79. Унковић Митровић  Виолета Српски језик и књижевност
80. Цветковић Милош Ликовна култура, Грађанско васпитање
81. Чеврљаковић Биљана Математика
82. Вучуровић Марица Хемија и неметали – предмети из ове области
84. Жунић Ивана Српски језик и књижевност
85. Манојловић Ивана Српски језик и књижевност
86. Маринковић Драгана Математика
87. Петрић Мица Рачунарство и информатика

Помоћни наставници у лабораторији

Весна Мијатовић
Гордана Миловановић
Дајана Пићурић Мишић
Љиљана Јовановић
Маја Мирковић
Мирјана Војводић
Маријана Ранђић

 

Помоћно особље

Виолета Вукосављевић Помоћни радник
Радојичић Петровка Помоћни радник
Драга Мутић Помоћни радник
Драгица Бјелошевић Помоћни радник
Душан Лучић Електричар
Ђуро Ковачевић Домар
Мишић Славица Помоћни радник
Јулијана Недељковић Помоћни радник
Љубица Маринковић Помоћни радник
Марија Савић Помоћни радник
Марица Павловић Помоћни радник
Нада Некић Помоћни радник
Светлана Симић Помоћни радник
Гордана Тодоровић Помоћни радник
Слађа Филијовић Помоћни радник
Милица Јосифов Помоћни радник
Златија Баруџија Помоћни радник
Јелена Илић Помоћни радник
Милена Главичић Грубор Помоћни радник
Небојша Комад Курир