Календар рада школе

Календар васпитно-образовног рада

 

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе остварују на годишњем нивоу:

У стручној школи:

– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у четвртак, 31. јануара 2020. године.

Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године , а завршава се у петак, 19. јуна 2020. године.

Друго полугодиште завршава се за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 29. маја 2020. године.

Прво тромесечје почиње 2.9.2019., а завршава се 15.11.2019.

Друго тромесечје почиње 18.11.2019., а завршава се 31.1.2020.

Треће тромесечје почиње 18.2.2020., а завршава се 14.4.2020.

Четврто тромесечје почиње 21.4.2020., а завршава се 29.5.2020. за завршне разреде, а за I, II и  III разред 19.6.2020.

У уторак, 15.11.2019. као и у среду 11.12.1019. и у четвртак 12.03.2020.  радиће се по распореду од понедељка.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у петак, 14. фебруара 2020. године.

Пролећни распуст почиње у среду, 15. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.

За ученике четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда средњих трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у понедељак, 22. јуна 2020. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан –спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019. године, Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године,

Дан победе 9. маја 2020. године, Видовдан 28. јуна 2020. године

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и

других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев

кад падају у недељу.

Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници Исламске заједнице – 11. август 2019. године, на први дан

Курбан Бајрама и 24. маја 2020. године, на први дан Рамазанског Бајрама;

3) припадници Јеврејске заједнице – 18. октобра 2019. године, на први дан  Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по

Грегоријанском календару – 25. децембра 2019. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по

Јулијанском календару – 7. јануара 2020. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по

Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 10. априла до 13. априла 2020. године; православни од 17. априла до20. априла 2020. године)

Дан школе прославиће се 20.10.2020. године.

 

Tabelarni-pregled-kalendara-za-SŠ-RS-1920-17-04-19-1

 

Izmena-Kalendara-2020-2021-za-srednje-skole-1