Техничар за заштиту животне средине

Техничар за заштиту животне средине
4 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика да препознаје изворе загађења,мери параметре загађења и спроводи мере заштите животне средине

 • Уочава и прати изворе загађења животне средине
 • Мери и анализира параметре загађења животне средине
 • Прибавља узорке за анализу са места извора загађења, погона или спољне средине
 • Препознаје, уочава и указује на акутне и дугорочне последице загађења животне средине
 • Спроводи мере заштите на раду
 • Води евиденцију количине и квалитета производа
 • Мери и регулише параметре производње и води документацију о њима

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА У БЛОКУ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 • РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БЕОГРАД
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЉИШТЕ
 • RECAN
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
 • ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ
 • AГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
 • ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ
 • ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА (РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ И ГРАДСКА ДЕПОНИЈА)
 • СЕТ РЕЦИКЛАЖА
 • ФАБРИКА ХАРТИЈЕ
 • ЈП АДА ЦИГАНЛИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • GREEN SCREEN FEST
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ECO EXPO
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА