Предмети и литература

Хемијско-прехрамбена  технолошка школа

Списак уџбеника који се користе у

школској 2017/2018. години

 СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Уџбеници и друга литература коју је усвојило Стручно веће српског језика и књижевности

 

Први разред

 1. Читанка за први разред гимназија и средњих стручних школа

Аутори: Бошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Александра Угреновић

Издавач: Логос, Београд, 2014.године

Број и датум решења:650-02-283/2014 од 17.11.2014.године

 1. Граматика српскога језика

Аутори: Живојин Станојчић, Љубомир Поповић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2008.године

Број и датум решења: 650-135/89 од 15.03.1989.године

 1. Правопис српског језика

Аутори: Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица

Издавач: Матица српска, Нови Сад 2011.године

Број и датум решења: ISBN 978-86-7946-079-0

 

Други разред

 1. Читанка за други разред гимназија и средњих стручних школа

Аутори: Бошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Александра Угреновић

Издавач: Логос, Београд, 2014.године

Број и датум решења: 650-02-283/2014 од 17.11.2014.године

2 . Граматика српскога језика

Аутори: Живојин Станојчић, Љубомир Поповић

Издавач: Завод за уџбенике, Београд 2008.године

Број и датум решења: 650-135/89 од 15.3.1989.

 1. Правопис српског језика

Аутори: Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица

Издавач: Матица српска, Нови Сад 2011.године

Број и датум решења: ISBN978-86-7946-079-0

  Трећи разред

 1. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред средње школе

Аутори: Љиљана Николић, Босиљка Милић

Издавач: Завод за уџбенике, Београд,2014.године

Број и датум решења 601-04-51/95 од 11.4.1991.

 1.  Граматика српскога језика

 

Аутори: Живојин Станојчић, Љубомир Поповић

Издавач: Завод за уџбенике, Београд 2008.године

Број и датум решења: 650-135/89 од 15.3.1989.

 1. Правопис српскога језика

Аутори: Митар Пешикан,Мато Пижурица

Издавач: Матица српска, Нови Сад 2011.године

Број и датум решења: ISBN978-86-7946-079-0

Четврти разред

 1. Читанка са књишевнотеоријским појмовима за шетврти разред средње школе

Аутори:Љиљана Николић,Босиљка Милић

издавач: Завод за уџбенике, Београд 2014.

број и датум решења:650-648/89 од 26.6.1989.

 1. Граматика српскога језика

Аутори: Живојин Станојчић, Љубомир Поповић

Издавач: Завод за уџбенике, Београд 2008.године

Број и датум решења 650’135/89 од 15.3.1989.

 1. Правопис српског језика

Аутори: Митар Пешикан, Мато Пижурица

Издавач: Матица српска, Нови Сад,2011.

Број  и датум решења: ISBN978-86-7946-079-0

 

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

 1. Водич кроз историју музике

Аутор: Оливера Ђурић

Издавач: Доминанта, Београд

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 1. Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе

Аутори: Видосава Галовић,Бранка Госпавић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства,Београд,2005.године

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

 

I разред

оба подручја рада, сви образовни профили трогодишњег и четворогодишњег школовања

 

Real Life – elementary, eнглески језик за први  разред средње школе, Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle, Liz Foody, Nick Dawson, Marta Uminska, Dominika Chandler, Pearson Longman, Akronolo, 2010.

Број и датум решења министра: 650-02-699/ 2010-06 од 3.02.2011.

 

II разред

оба подручја рада, сви образовни профили трогодишњег и четворогодишњег школовања

 

Real Life – pre-intermediate, енглески језик за други разред средње школе, Sarah Cunningham, Peter Moor, Patricia Reilly, Retta Dawson, Marta Uminska, Dominika Chandler, Акроноло 2010. (students’ book, workbook)

Број и датум решења министра: 650- 02-695/2010-06 од 3.2.2011.

 

III разред

оба подручја рада, сви образовни профили четворогодишњег школовања

 

Real Life –Intermediate, енглески језик за трећи разред средњих школа, Sarah Cunnigham, Peter Moor, Patricia Reilly, Marta Uminska, Dominika Chandler, Pearson Longman, Akronolo, 2010. (students’ book, workbook)

Број и датум решења министра: 650-02-693/2010-06 од 29.12.2010.

 

III разред

оба подручја рада, сви образовни профили трогодишњег школовања

 

Real Life – pre-intermediate, Sarah Cunningham, Peter Moor, Patricia Reilly, Retta Dawson, Marta Uminska, Dominika Chandler, Акроноло 2010. (students’ book, workbook) (students’ book, workbook)

Број и датум решења министра: 650- 02-695/2010-06 од 3.2.2011.

 

IV разред

оба подручја рада, сви образовни профили четворогодишњег школовања

 

Real life – upper intermediate, енглески језик за четврти разред средње школе, Sarah Cunningham, Jonathan Bygrave, Акроноло 2011. (students’ book, workbook)

Број и датум решења министра: 650-02-390/2011-06 од 19.3.2012. и 650-02-390/1/2011-06 од 19.3.2012.

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

 1. Устав и права грађана

Аутор:  Милан Гаиановић

Издавач:  „Клет“, Београд,2014.

 

СОЦИОЛОГИЈА

 1. Социологија

Аутор: Владимир Вулетић

Издавач: „Клет“ Београд, 2012.

 

ФИЛОЗОФИЈА

 1. Филозофија

Уџбеник: Миланка Радић Тадић,

Издавач: Нови Логос, Београд, 2014.

 

ИСТОРИЈА

 1. Историја за први разред средњих стручних школа,

Аутор: Драгољуб М. Кочић,

Издавач: Завод за уџбенике, Београд, 2007.

 1. Историја за други разред средњих стручних школа,

Аутор: Иван М. Бецић,

Издавач: Завод за уџбенике, Београд, 2008.

 

ГЕОГРАФИЈА

 1. Географија за први разред средњих стручних школа,

Аутор: Мирко Грчић,

Издавач: Завод за уџбенике, Београд 2007

 1. Географија за трећи разред гимназије (прехрамбени техничар),

Аутор: Мирко Грчић, Стеван Станковић, Љиљана Гавриловић,

Издавач: Завод за уџбенике, Београд 2008

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Нема званичних уџбеника за ученике

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ, РАЧУНАРСТВА  И ИНФОРМАТИКЕ

 

 

МАТЕМАТИКА
Први разред
1. Математика

за гимназије и стручне школе са четири часа

наставе недељно

Име аутора: Павле Миличић и др.

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Број и датум решења министра: 601-04-92/91 од 20.6.1991.

2. Математика

за стручне школе са три часа наставе недељно

Име аутора:  Радивоје Деспотовић,

Ратко Тошић, Бранимир Шешеља

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра: 630-431/87 од 23.9.1987.

3. Збирка решених задатака из математике 1

Име аутора:  Вене Богославов,

Издавач: JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Број и датум решења министра:  650-02-278/2008-06 од 21.7.2008

4. Збирка задатака из математике за гимназије и стручне школе

Име аутора: Владимир Стојановић,

Велимир Сотировић, Душан Липовац

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра:  601-04-120/91 од 20.6.1991

5. Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа

Име аутора:  Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

Издавач: „КРУГ“

Број и датум решења министра:  650-02-353/2010-06 од 21.07.2010.

6. Математика са збирком задатака за 1. први разред гимназије

Име аутора:  Јован Кечкић

Издавач: „СРПСКА ШКОЛА“

Број и датум решења министра:  650-02-588/2010-06 од 26.10.2010.

7. Математика – уџбеник са збирком задатака за 1. разред гимназије и средњих стручних школа

Име аутора: Небојша Икодиновић

Издавач: „KLETT“

Број и датум решења министра: 650-02-174/2012-06 од 24.1.2013.

 

 

 

 

Други разред

1. Математика за гимназију природно-математичког смера

Име аутора:  Владимир Мићић,

Срђан Огњановић, Живорад Ивановић

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра:  601-04-51/147-91 од 20.6.1991.

2. Математика за општу гимназију и гимназију друштвеног

смера и четворогодишње стручне школе са четири часа недељно

Име аутора:  Бранимир Шешеља и други

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра:  601-04-51/129 од 11.4.1991

3. Збирка задатака из математике за гимназије и четворогодишње стручне школе са четири и пет часова недељно

Име аутора: Владимир Мићић,

Срђан Огњановић, Живорад Ивановић

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра:  601-04-124/91 од 20.6.1991.

4. Збирка решених задатака из математике 2

Име аутора:  Вене Богославов

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра: 650-02-277/2008-06 од 21.7.2008.

5. Математика за четворогодишње школе са три часа недељно и трогодишње школе: прехрамбену, економску, саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску, хемијску и дрвопрерађивачку

Име аутора: Бранимир Шешеља и др.

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра:  601-04-51/128 од 11.4.1991.

6. Математика за трогодишње школе: пољопривредну, шумарску, трговинску, угоститељску и текстилну

Име аутора: Јован Кечкић, Оливера Стојковић, Слободанка Кечкић

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра:  601-04-174/91 од 11.4.1991.

7. Збирка задатака из математике за стручне школе са два и

три часа  наставе недељно

Име аутора:  Радивоје Деспотовић и др.

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра: 601-04-121/91 од 20.6.1991

8. Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа

Име аутора: Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

Издавач:  „КРУГ“

Број и датум решења министра: 650-02-293/2010-06 од 21.07.2010.

9. Математика са збирком задатака за 2. разред гимназије

Име аутора:  Јован Кечкић

Издавач: „СРПСКА ШКОЛА“

Број и датум решења министра: 650-02-589/2010-06 од 26.10.2010.

Трећи разред
1. Математика за општу гимназију и гимназију

природно- математичког смера

Име аутора:  Јован Кечкић

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра:  650-210/88 од 28.12.1988.

2. Математика за гимназију друштвено-језичког смера и

стручне школе: медицинску, шумарску, дизајнерску, трговинску, угоститељску и правну

Име аутора: Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра:  650-166/89 од 26.6.1989.

3. Збирка решених задатака из математике  3

Име аутора:  Вене Богославов

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра: 650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.

4. Математика за четворогодишње стручне школе: машинску, електротехничку, саобраћајну, грађевинску, рударску, дрвопрерађивачку и хемијску

Име аутора: Душан Георгијевић, Милутин Обрадовић

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра:  650-415/89 од 26.6.1989.

5. Математика за четворогодишње школе: геолошку, текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и економску и за техничара за пејзажнуархитектуру

Име аутора: Владислав Милошевић и др

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра:  650-42/89 од 15.3.1989.

6. Математика за трогодишње стручне школе

Име аутора: Градимир Војводић и др.

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра:  650-43/89 од 26.6.1989.

7. Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа

Име аутора: Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

Издавач: „КРУГ“

Број и датум решења министра: 650-02-332/2010-06 од 21.07.2010.

 
Четврти разред
1. Математика са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког

смера и стручне школе са 2 часа недељно

Име аутора: Ендре Пап, Загорка Лозанов Црвенковић

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра: 650-707/89 од 5.4.1990.

2. Математика са збирком задатака за стручне школе са

3 часа недељно (осим економске школе)

Име аутора: Ендре Пап, Ратко Тошић, Загорка Лозанов  Црвенковић

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра: 650-711/89 од 5.4.1990.

3. Математика са збирком задатака за гимназије и стручне

школе са 4 часа наставе недељно

Име аутора:  Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра: 650-45/90 од 15.2.1990.

4. Збирка решених задатака из математике 4

Име аутора: Вене Богославов

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра:  650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.

5. Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред  гимназија и техничких школа

Име аутора: Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

Издавач: „КРУГ“

Број и датум решења министра: 650-02-334/2010-06 од 21.07.2010.

6. Математика са збирком задатака за 4. разред гимназије

Име аутора: Јован Кечкић

Издавач: „СРПСКА  ШКОЛА“

Број и датум решења министра: 650-02-587/2010-06, од 26.10.2010.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Први разред
1. Информатика за гимназије

Име аутора:  Др. Филип Марић

Издавач:  „KLETT“

Број и датум решења министра: 650-02-589/99-03 од 20.8.1999.

2. Рачунарство и информатика за 1. разред гимназија и средњих  стручних школа

Име аутора: Мирсад Имамовић

Издавач:  „SOHO GRAPH“

Број и датум решења министра: 650-02-681/2010-06 од 27.01.2011.

Други разред
1. Рачунарство и информатика

Име аутора: Никола Клем

Издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Број и датум решења министра: 650-02-54/2003-03 од 15.9.2003

СТРУЧНО ВЕЋА ХЕМИЈЕ

    Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство
   

1.

Општа и неорганска хемија за први разред средње школе

Име аутора: Невена Рајић, Ђорђе Стојаковић

Издавач: Завод за уџбенике, Беогрфад

Број и датум решења министарства: 650-02-35/2007-06 од 17.7.2007

   

2.

Збирка решених задатака из опште и неорганске хемије за први разред средње школе

Име аутора: Лиа Стефан

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења министарства: 650-02-00014/2003 од 2.6.2003

   

3.

Практикум из опште и неорганске хемије

Име аутора: Ћетковић Ђурђа, Тријић Миленко

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења министарства:  650-02-496/2008-06 od 25.03.2009.

   

4.

Органска хемија са практикумом за вежбе

Име аутора: Александар Миловановић, Владимир Павловић

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења министарства: 650-460/88 од 30.8.1988

   

5.

Аналитичка хемија

Име аутора: Мирјана Крајачевић, Мара Игњатов, Олга Младеновић

Издавач:  Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења министарства:  650-02-8/97/03 од 10.6.1997

   

6.

Збирка задатака из аналитичке хемије

Име аутора: Мирјана Крајачевић, Мара Игњатов, Олга Младеновић

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења министарства: 650-02-8/97/03 од 10.6.1997

   

7.

Практикум из аналитичке хемије са збирком задатака

Име аутора: Мирјана Крајачевић, Мара Игњатов, Олга Младеновић

Издавач:  Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења министарства: 650-02-8/97/03 од 10.6.1997

   
   
     Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране
  1. Хемија за први и други разред средње школе

Име аутора: Стојан Грујић, Нада Мошорински, Александар Јокић, Милан Пешић

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења министарства:  650-447/87 од 30.6.1987

   

2.

Практична обука и лабораторијске вежбе из Хемије

Име аутора: Славко Нешић, Момчило Јоветић, Ивана Стојановић

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења министарства: 650-584/87 од 30.6.1987

   

3.

Збирка решених задатака из опште и неорганске хемије за први разред средње школе

Име аутора: Лиа Стефан

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења министарства: 650-02-00014/2003 од 2.6.2003

   

4.

Оганска хемија за други или трећи или четврти разред средње школе

Име аутора: Александар Миловановић, Владимир Павловић

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења министарства:

   

5.

Аналитичка хемија за средње школе

Име аутора: Мирјана Крајачевић, Мара Игњатов, Олга Младеновић

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења министарства: 650-02-8/97/03 од 10.6.1997

   

6.

Прктикум из аналитичке хемије за средње школе

Име аутора: Мирјана Крајачевић, Мара Игњатов, Олга Младеновић

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења министарства: 650-02-8/97/03 од 10.6.1997

   

7.

Збирка задатака из аналитичке хемије

Име аутора: Мирјана Крајачевић, Мара Игњатов, Олга Младеновић

Издавач:  Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења министарства: 650-02-8/97/03 од 10.6.1997

 

 СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИКЕ И ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ

ФИЗИКА
Четворогодишње школовање:
  1. Физика са збирком задатака за први разред средњих школа

Име аутора: Д. Ивановић,  М. Распоповић, Д. Крпић, С. Божин, И. Аничин…

Издавач: Завод за уџбенике и наставна  средства, Београд, 1993. год.

   

2.

Физика са збирком задатака за други разред средњих школа

Име аутора: Д. Ивановић,  М. Распоповић, Д. Крпић, С. Божин, И. Аничин

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999. год

   

3.

Физика за први разред четворогодишњих стручнох школа

Име аутора: Татјана Бобић, Милан Распоповић

Издавач: Завод  за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008. год.

   

4.

Физика – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за први разред четворогодишњих средњих стручних школа

Име аутора: Татјана Бобић, Милан Распоповић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008. год.

   

5.

Физика за други разред четворогодишњих средњих стручних школа

Име аутора: Татјана Бобић, Милан Распоповић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009. год.

   

6.

Физика – збирка задатака са приручником за лаборсторијске вежбе за други разред четворогодишњих средњих стручних школа

Име аутора:  Татјана Бобић, Милан Распоповић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009. год.

   
Трогодишње школовање
   

1.

Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за први разред средње школе

Име аутора:  Јеврем Јањић, Мирослав Павлов, Станоје Стојановић

Издавач: Завод за издавање уџбеника , Нови Сад , 1991. год.

   
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
1. Основе електротехнике и електронике за ученике средњих школа

Име аутора: Јован Николић, Никола Бабић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001. год.

   
 

ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

   

1.

Физичка хемија за трећи и четврти разред средњег образовања

Име аутора: Марија Узелац, Нада Наод

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005. год.

   

2.

Практикум из физичке хемије за трећи и четврти разред

Име аутора: Марија Узелац

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003. год

   
ТЕРМОДИНАМИКА
  1. Термодинамика за други и трећи разред прехрамбене школе

Име аутора: Владимир Валент, Марија Тодоровић, Бојан Ђорђевић, Михаило Марковић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1982. год

     
 

 

Инструменталне методе, Инструменталне методе анализе и Електроаналитичке методе су предмети за које уџбеник није штампан.

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ГРУПЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРЕДМЕТА

подручје рада: ХЕМИЈА. НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Први разред
 

 

 

 

Образовни профил:

ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР,

ТЕХНИЧАР ЗА  ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,

ТЕХНИЧАР ЗА  ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ,

ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ,

ТЕХНИЧАР   ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

    Предмет: Техничко цртање и машински елементи и Техничко цртање са   машински елементи

Уџбеник: Техничко цртање са машинским елементима

Аутори:  Спасоје Драпић, Данило Гачић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2006

  Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
    Предмет: Биологија

Уџбеник: Екологија и заштита животне средине

Аутори:  др Иво Савићмр, Вељко Терзија

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2009

Уџбеник: Екологија и заштита животне средине

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2009

 

     
Други разред
  Образовни профил: ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
    Предмет: Организација производње

Уџбеник: Организација производње

Аутор: Владимир Милетић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2006

  Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
    Предмет: Испитивање тла, воде и ваздуха

Уџбеник: Испитивање тла, воде и ваздуха

Аутори: Драган Марковић, Драган Веселиновић, Верица Томић, Верица Aгатоновић – Малиновић

Практикум из испитивања тла, воде и ваздуха-

Аутори: Драган Марковић, Драган Веселиновић, Верица Томић, Верица Aгатоновић – Малиновић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд,2007

Предмет: Извори загађења животне средине

Уџбеник: Извори загађења животне средине

Аутори: Драган Марковић,Драган Веселиновић,Верица Томић,Верица Aгатоновић – Малиновић

Ииздавач:Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2007

   

Обрфазовни профил: ТЕХНИЧАР  ЗА  ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ  ТЕХНОЛОГИЈУ

    Предмет: Машине, апарати и операције

Уџбеник: Технолошке операције

Аутор: Драгана Ранковић

Издавач:Завод за уџбенике и наставна средства Београд,2015

Предмет: Микробиологија

Уџбеник: Микробиологија са практикумом за вежбе за II или III разред

Аутор: Сузана Димитријевић – Бранковић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд,2008

  Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
    Предмет: Технолошке операције

Уџбеник: Технолошке операције

Аутор: Драгана Ранковић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2015

  Образовни профил: ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
    Предмет: Технолошке операције

Уџбеник: Технолошке операције

Аутор: Драгана Ранковић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2015

   
 

Трећи разред

  Образовни профил: ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
    Предмет: Технолошке операције

Уџбеник: Технолошке операције

Аутор: Драгана Ранковић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2015

Практикум из машина, апарата и операција- Душанка Ивановић,Миланка Добричанин

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2006

Предмет: Неорганска хемијска технологија

Уџбеник:  Неорганска хемијска технологија

Аутори: Др Љиљана Костић – Гвозденовић и др.

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2003

   

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

    Предмет: Прерада и одлагање чврстог отпада

Уџбеник:  Прерада и одлагање чврстог отпада

Аутори: Мирјана Ристић, Шимон Ђармати, Милка Вучковић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2008

Предмет: Машине, апарати и операције

Уџбеник: Технолошке операције

Аутор: Драгана Ранковић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2015

Практикум из машина, апарата и операција Душанка Ивановић, Миланка Добричанин

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2006

Предмет: Микробиологија

Уџбеник: Микробиологија са практикумом за вежбе за II или III разред

Аутор: Сузана Димитријевић – Бранковић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2008

Предмет: Загађивање и заштита тла

Уџбеник:  Загађивање и заштита тла

Аутори: Адам Дангић, Мирјана Ристић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2008

  Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
    Предмет: Машине, апарати и операције

Уџбеник:  Технолошке операције

Аутор: Драгана Ранковић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2015

Практикум из машина, апарата и операција – Душанка Ивановић,Миланка Добричанин

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2006

Предмет: Сировине за фармацеутске производе

Уџбеник: Сировине за фармацеутске производе

Аутори: Слободан Петровић, Наташа Валентић, Душан Мијин

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2008

 

  Образовни профил: ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
    Предмет: Машине, апарати и операције с аутоматиком

Уџбеник:  Технолошке операције

Аутор: Драгана Ранковић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2015

Практикум из машина, апарата и операција – Душанка Ивановић, Миланка Добричанин

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2006

  Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
    Предмет: Технолошке операције

Уџбеник: Технолошке операције

Аутор: Драгана Ранковић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2015

Практикум из машина, апарата и операција – Душанка Ивановић, Миланка Добричанин

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2006

Предмет: Микробиологија

Уџбеник: Микробиологија са практикумом за вежбе за II или III разред

Аутор: Сузана Димитријевић – Бранковић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2008

   
Четврти разред
  Образовни профил: ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
    Предмет: Органска хемијска технологија

Уџбеник: Органска хемијска технологија

Аутор: др Љубица Врховац

Практикум за органску хемијску технологију – др Љубица Врховац , др Душанка Петровић – Ђаков, др Јованка Филиповић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2003

Предмет: Аутоматска контрола процеса

Уџбеник: Аутоматска контрола процеса – Практикум

Аутор: Драгана Ранковић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2009

  Образовни профил: ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
    Предмет: Испитивање у технолошкој производњи

Уџбеник: Испитивање у технолошкој производњи са практикумом

Аутори: др Олга Виторовић, др Владимир Рекалић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд

 

Предмет: Хемијска технологија

Уџбеник: Неорганска хемијска технологија

Аутори: др. Љиљана Костић – Гвозденовић и др.

Уџбеник: Органска хемијска технологија

Аутор: др. Љубица Врховац

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2003

  Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
    Предмет: Контрола квалитета сировина и производа

Уџбеник: Контрола квалитета сировина и производа

Аутор: Александра Перић-Грујић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2008

  Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
    Предмет: Прерада и одлагање отпадних вода

Уџбеник: Прерада и одлагање отпадних вода

Аутор: Јосип Барас

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2008

Предмет: Загађивање и заштита воде

Уџбеник: Загађивање и заштита воде

Аутори:  Јосип Барас, Рада Петровић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2008

 

Предмет: Загађивање и заштита ваздуха

Уџбеник: Загађивање и заштита ваздуха

Аутор: Снежана Шербула

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд,2009

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕХНОЛОГА

подручје рада ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

Први разред
Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
Предмет: Биологија

Д. Маринковић, К. Пауновић, В. Терзија – Биологија за I и  II разред средње школе, ЗУНС – Београд, 2007. ПС РС решење бр. 601-04-218/91 од 20.6.1991.год.

Предмет: Техничко цртање са машинским елементима

С. Драпић,  Д. Гачић – Техничко цртање са машинским елементима за I и  II разред стручних школа, ЗУНС – Београд, 1999. ПС РС решење бр. 601-04-40/91 од 21.6.1991.год.

Предмет: Практична настава

С. Нешић,  М. Јоветић,  И. Стојановић – Практична обука и лабораторијске вежбе из хемије за  I и  II разред средње школе, ЗУНС – Београд, 1995. ПС РС решење бр. 650-384-87/92 од 30.6.1987.год.

Образовни профил: ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
Предмет: Екологија и заштита животне средине

В. Терзија,  И. Савић – Екологија и заштита животне средине, I и  II разред средње школе ЗУНС – Београд, 2004. ПС РС решење бр. 611-02-259/92 од 13.7.1992.год.

Предмет: Исхрана људи

Др. Јосип Барас – Прехрамбена технологија за III разред усмереног образовања, ЗУНС, Београд 1992. год.

 

Предмет: Технике рада у лабораторији

С. Нешић,  М. Јоветић,  И. Стојановић – Практична обука и лабораторијске вежбе из хемије за  I и  II разред средње школе, ЗУНС – Београд, 1995. ПС РС решење бр. 650-384-87/92 од 30.6.1987.год.

Образовни профил: МЕСАР
Предмет: Исхрана људи

С. Цвејанов, Б. Тошић, С. Калуђерски- Прехрамбена технологија за II разред усмернеог образовања, ЗУНС – Београд, 1992. ПС РС решење бр. 650-319/90од 28.6.1990.год.

Др. Јосип Барас – Прехрамбена технологија за II разред усмереног образовања, ЗУНС, Београд 1992. год.

Предмет: Операције и мерења у месарству

Драгана Ранковић – Технолошке операције 1 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-107/2014-06 од 19.9.2014.год.

Драгана Ранковић – Технолошке операције 2 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-386/2014-06 од 26.1.2015.год.

Предмет: СИРОВИНЕ У МЕСАРСТВУ

Р. Радовановић,  Д.Чавошки – Прехрамбена технологија за месаре за II и  III разред средње школе, ЗУНС – Београд, 2003. ПС РС решење бр. 650-432/88 од 30.6.1988.год.

Образовни профил: ПЕКАР
Предмет: Исхрана људи

С. Цвејанов, Б. Тошић, С. Калуђерски- Прехрамбена технологија за II разред трогодишњих школа, ЗУНС – Београд, 2004. ПС РС решење бр. 650-319/90од 28.6.1990.год.

Др. Јосип Барас – Прехрамбена технологија за II разред усмереног образовања, ЗУНС, Београд 1992. год.

Предмет: Операције и мерења у пекарству

Драгана Ранковић – Технолошке операције 1 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-107/2014-06 од 19.9.2014.год.

Драгана Ранковић – Технолошке операције 2 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-386/2014-06 од 26.1.2015.год.

Предмет: Сировине у пекарству

Г. Калуђерски, С. Калуђерски, Б. Тошић- Прехрамбена технологија за пекаре, за II и  III разред трогодишњих школа, ЗУНС – Београд, 2003. ПС РС решење бр. 650-02-2/98-03 од 6.4.1998.год.

Образовни профил: ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
Предмет: Биологија

Д. Маринковић, К. Пауновић, В. Терзија – Биологија за I и  II разред средње школе, ЗУНС – Београд, 2007. ПС РС решење бр. 601-04-218/91 од 20.6.1991.год.

В. Терзија, И. Савић – Екологија и заштита животне средине, I и  II разред средње школе ЗУНС – Београд, 2004. ПС РС решење бр. 611-02-259/92 од 13.7.1992.год.

Предмет: Практична настава

С. Нешић, М. Јоветић, И. Стојановић – Практична обука и лабораторијске вежбе из хемије за  I и  II разред средње школе, ЗУНС – Београд, 1995. ПС РС решење бр. 650-384-87/92 од 30.6.1987.год.

 
 

Други разред

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
Предмет: Организација производње

Др. Владимир Милетић-Организација производње за II, III и IV разред хемијске школе, Београд 2005.

Предмет: Прехрамбена технологија

С. Цвејанов, Б. Тошић, С. Калуђерски- Прехрамбена технологија за II разред средње школе за образовни профил прехрамбени техничар и техничар за биотехнологију, ЗУНС – Београд, 1997. ПС РС решење бр. 650-319/90од 28.6.1990.год.

Предмет: Практична настава

Нема

Образовни профил: ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
Предмет: Основи прехрамбене технологије

С. Цвејанов, Б. Тошић, С. Калуђерски- Прехрамбена технологија за II разред средње школе за образовни профил прехрамбени техничар и техничар за биотехнологију, ЗУНС – Београд, 1997. ПС РС решење бр. 650-319/90 од 28.6.1990.год.

Предмет: Технологија воде

С. Цвејанов, Б. Тошић, С. Калуђерски- Прехрамбена технологија за II разред средње школе за образовни профил прехрамбени техничар и техничар за биотехнологију, ЗУНС – Београд, 1997. ПС РС решење бр. 650-319/90од 28.6.1990.год.

Предмет: Технолошке операције

Драгана Ранковић – Технолошке операције 1 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-107/2014-06 од 19.9.2014.год.

Драгана Ранковић – Технолошке операције 2 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-386/2014-06 од 26.1.2015.год.

В. Валента, Б. Ђорђевић, М. Тодоровић, М. Марковић – Термодинамика за II или III разред средњих стручних школа, ЗУНС – Београд, 1999. ПС РС решење бр. 05-1 бр. 610-9/2 од 6.1.1982.год.

Предмет: Биологија

Д. Маринковић, К. Пауновић, В. Терзија – Биологија за I и  II разред средње школе, ЗУНС – Београд, 2007. ПС РС решење бр. 601-04-218/91 од 20.6.1991.г.

Образовни профил: МЕСАР
Предмет: Обрада меса

Р. Радовановић, Д.Чавошки – Прехрамбена технологија за месаре за II и  III разред средње школе, ЗУНС – Београд, 2003. ПС РС решење бр. 650-432/88 од 30.6.1988.год.

Предмет: Здравствена безбедност хране

М. Стојановић – Микробиологија за III разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2004. ПС РС решење бр. 650-352/89 од 27.4.1989.год.

Предмет: Објекти и опрема у месарству

Р. Радовановић, Д.Чавошки – Прехрамбена технологија за месаре за II и  III разред средње школе, ЗУНС – Београд, 2003. ПС РС решење бр. 650-432/88 од 30.6.1988.год.

Предмет: Припрема јела на жару

Нема

Образовни профил: ПЕКАР
Предмет: Производња хлеба

Г. Калуђерски, С. Калуђерски, Б. Тошић- Прехрамбена технологија за пекаре, за II и  III разред трогодишњих школа, ЗУНС – Београд, 2003. ПС РС решење бр. 650-02-2/98-03 од 6.4.1998.год.

Предмет: Здравствена безбедност хране

М. Стојановић – Микробиологија за III разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2004. ПС РС решење бр. 650-352/89 од 27.4.1989.год.

Предмет: Објекти и опрема у пекарству

Г. Калуђерски, С. Калуђерски, Б. Тошић- Прехрамбена технологија за пекаре, за II и  III разред трогодишњих школа, ЗУНС – Београд, 2003. ПС РС решење бр. 650-02-2/98-03 од 6.4.1998.год.

Предмет: Припрема топлих посластица

Родољуб Стојановић, Јован Јокић и Правда Петковић – Куварство и посластичарство са практичном наставом за III разред угоститељско – туристичке школе, Београд 2003. ПС РС решење број 650-480/89 од 26.6.1989.год.

 

Образовни профил: ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
Предмет: Техничко цртање са машинским елементима

С. Драпић, Д. Гачић – Техничко цртање са машинским елементима за I и  II разред стручних школа, ЗУНС – Београд, 1999. ПС РС решење бр. 601-04-40/91 од 21.6.1991.год.

Предмет: Биохемија

Д. Величковић – Биохемија за II разред прехрамбене струке, ЗУНС – Београд,          ПС РС решење бр. 650-325/88 од 2.6.1988.год.

Предмет: Термодинамика

В. Валент, Б. Ђорђевић, М. Тодоровић, М. Марковић – Термодинамика за II или  III разред средњих стручних школа, ЗУНС – Београд, 1999. ПС РС решење бр. 05-1  бр. 610-9/2 од 6.1.1982.год.

Предмет: Прехрамбена технологија

С. Цвејанов, Б. Тошић, С. Калуђерски- Прехрамбена технологија за II разред трогодишњих школа, ЗУНС – Београд, 2008. ПС РС решење бр. 650-319/90од 28.6.1990.год.

Предмет: Практична настава

С. Цвејанов, Б. Тошић, С. Калуђерски- Прехрамбена технологија за II разред трогодишњих школа, ЗУНС – Београд, 2008. ПС РС решење бр. 650-319/90од 28.6.1990.год.

Трећи разред

 

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
Предмет: Термодинамика

В. Валент, Б. Ђорђевић, М. Тодоровић, М. Марковић – Термодинамика за II или  III разред средњих стручних школа, ЗУНС – Београд, 1999. ПС РС решење бр. 05-1  бр. 610-9/2 од 6.1.1982.год.

Предмет: Биохемија

Др.Д. Величковић – Биохемија за II разред прехрамбене струке, ЗУНС – Београд,  ПС РС решење бр. 650-325/88 од 2.6.1988.год.

Предмет: Микробиологија

М. Стојановић – Микробиологија за III разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2004. ПС РС решење бр. 650-352/89 од 27.4.1989.год.

Предмет: Прехрамбена технологија

Ј. Барас, Г. Кукић, С.Шилер-Маринковић- Прехрамбена технологија са практикумом за III разред прехрамбене школе, образовни профил техничар за биотехнологију; ЗУНС – Београд, 1997. МПРС решење бр. 632-02-00072/92-03 од 21.7.1992.год.

 

Предмет: Машине и апарати са аутоматиком

Драгана Ранковић – Технолошке операције 1 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-107/2014-06 од 19.9.2014.год.

Драгана Ранковић – Технолошке операције 2 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-386/2014-06 од 26.1.2015.год.

 

Предмет: Практична настава (прехрамбена технологија)

Ј. Барас, Г. Кукић, С.Шилер-Маринковић- Прехрамбена технологија са практикумом за III разред прехрамбене школе, образовни профил техничар за биотехнологију; ЗУНС – Београд, 1997. МПРС решење бр. 632-02-00072/92-03 од 21.7.1992.год.

 

Предмет: Практична настава (машине и апарати са аутоматиком)

Драгана Ранковић – Технолошке операције 1 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-107/2014-06 од 19.9.2014.год.

Драгана Ранковић – Технолошке операције 2 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-386/2014-06 од 26.1.2015.год.

 

Образовни профил: ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

 

Предмет: Технолошке операције

Драгана Ранковић – Технолошке операције 1 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-107/2014-06 од 19.9.2014.год.

Драгана Ранковић – Технолошке операције 2 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-386/2014-06 од 26.1.2015.год.

Предмет: Ензимологија

Д. Величковић – Биохемија за II и III разред средње школе, ЗУНС Београд,          ПС РС решење бр. 650-325/88 од 2.6.1988.год.

Предмет: Физичка хемија

Светислава Цвејић- Караџић, Михајло Марковић- Физичка хемија III и IV разред средње школе, Београд, ЗУНС, 1995. година

Предмет: Микробиологија

М. Стојановић – Микробиологија за III разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2004. ПС РС решење бр. 650-352/89 од 27.4.1989.год.

Предмет: Технологија скроба

Небојша Спасојевић, Смиљка Калуђерски, Бранислава Тошић, Милена Гавриловић- Прехрамбена технологија за III разред, ЗУНС, Београд 2003. година

Предмет: Технологија кондиторских производа

Небојша Спасојевић, Смиљка Калуђерски, Бранислава Тошић, Милена Гавриловић- Прехрамбена технологија за III разред, ЗУНС, Београд 2003. година

Предмет: Технологија млинарства

Небојша Спасојевић, Смиљка Калуђерски, Бранислава Тошић, Милена Гавриловић- Прехрамбена технологија за III разред, ЗУНС, Београд 2003. година

Предмет: Кварење и конзервисање

Светомирка Цвијанов, Борислава Тошић, Смиљка Калуђерски- Прехрамбена технологија за II разред средње школе, ЗУНС, 2010. године

 

Образовни профил: МЕСАР

 

Предмет: Екологија и заштита животне средине

В. Терзија, И. Савић – Екологија и заштита животне средине, I и  II разред средње школе ЗУНС – Београд, 2004. ПС РС решење бр. 611-02-259/92 од 13.7.1992.год.

Предмет: Прерада меса

Р. Радовановић, Д.Чавошки – Прехрамбена технологија за месаре за II и  III разред средње школе, ЗУНС – Београд, 2003. ПС РС решење бр. 650-432/88 од 30.6.1988.год.

Предмет: Тржиште и промет меса

Р. Радовановић, Д.Чавошки – Прехрамбена технологија за месаре за II и  III разред средње школе, ЗУНС – Београд, 2003. ПС РС решење бр. 650-432/88 од 30.6.1988.год.

 

Предмет: Предузетништво

Др. Светислав Пауновић- Предузетништво, Београд 2005. година

Предмет: Припрема јела на жару

Нема

Образовни профил: ПЕКАР
 

Предмет: Екологија и заштита животне средине

В. Терзија, И. Савић – Екологија и заштита животне средине, I и  II разред средње школе ЗУНС – Београд, 2004. ПС РС решење бр. 611-02-259/92 од 13.7.1992.год.

Предмет: Производња пецива, колача и тестенина

М. Јовановић, М. Вукић – Пекарство за III разред угоститељско-туристичке школе,ЗУНС – Београд, 2002. МПРС решење бр. 650-02-00046/2002-03 од 12.8.2002.год.

Г. Калуђерски, С. Калуђерски, Б. Тошић- Прехрамбена технологија за пекаре, за II и  III разред трогодишњих школа, ЗУНС – Београд, 2003. ПС РС решење бр. 650-02-2/98-03 од 6.4.1998.год.

Предмет: Тржиште и промет пекарских производа

М. Јовановић, М. Вукић – Пекарство за III разред угоститељско-туристичке школе,ЗУНС – Београд, 2002. МПРС решење бр. 650-02-00046/2002-03 од 12.8.2002.год.

Љ. Милосављевић и група аутора- Трговинско пословање за III разред трговинске школе, ЗУНС – Београд,  ПС решење бр. 650-02-034/95-03 од 13.6.1995.год.

Предмет: Предузетништво

Др. Светислав Пауновић- Предузетништво, Београд 2005. година

Предмет: Припрема топлих посластица

Родољуб Стојановић, Јован Јокић и Правда Петковић – Куварство и посластичарство са практичном наставом за III разред угоститељско – туристичке школе, Београд 2003. ПС РС решење број 650-480/89 од 26.6.1989.год.

 

Образовни профил: ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

Предмет: Микробиологија

М. Стојановић – Микробиологија за III разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2004. ПС РС решење бр. 650-352/89 од 27.4.1989.год.

Предмет: Организација производње

Др. Владимир Милетић-Организација производње за II, III и IV разред хемијске школе, Београд 2005.

Предмет: Машине и апарати са аутоматиком

Драгана Ранковић – Технолошке операције 1 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-107/2014-06 од 19.9.2014.год.

Драгана Ранковић – Технолошке операције 2 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-386/2014-06 од 26.1.2015.год.

Предмет: Прехрамбена технологија

С. Цвејанов, Б. Тошић, М. Гавриловић, Д. Пејин- Прехрамбена технологија за III разред трогодишњих школа, ЗУНС – Београд, 1997. ПС РС решење бр. 650-390/90од 28.6.1990.год.

Предмет: Практична настава

С. Цвејанов, Б. Тошић, М. Гавриловић, Д. Пејин – Прехрамбена технологија за III разред трогодишњих школа, ЗУНС – Београд, 1997. ПС РС решење бр. 650-390/90 од 28.6.1990.год.

 
Четврти разред
Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
Предмет: Прехрамбена технологија

Ј. Барас – Прехрамбена технологија са практикумом за IV разред прехрамбене школе, образовни; ЗУНС – Београд, 1993. МПРС решење бр. 650-01-00018/93-03 од 16.7.1993.год.

Светомирка Цвејанов и Светлана Радосављевић – Испитивање намирница за IV разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2006.

Предмет: Физичка хемија

Марија Узелац, Нада Наод – Физичка хемија за III и IV разред хемијско-технолошке школе, ЗУНС, Београд

Станислава Цвијовић- Караџић, Михајло Марковић – Физичка хемија за III и IV разред средње школе, ЗУНС, Београд

Предмет: Машине и апарати са аутоматиком

Драгана Ранковић – Технолошке операције 1 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-107/2014-06 од 19.9.2014.год.

Драгана Ранковић – Технолошке операције 2 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-386/2014-06 од 26.1.2015.год.

Предмет: Испитивање намирница

Ј. Барас, С.Маринковић – Шилер – Испитивање животних намирница за IV разред прехрамбене струке; ЗУНС – Београд, 1991. 2. Комисија за пољопривредну, прехрамбену и ветеринарску струку заједнице усмереног образовања за територију РС решење 05 бр. 610-120/304

Светомирка Цвејанов и Светлана Радосављевић – Испитивање намирница за IV разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2006.

Предмет: Практична настава (прехрамбена технологија)

Ј. Барас – Прехрамбена технологија са практикумом за IV разред прехрамбене школе, образовни; ЗУНС – Београд, 1993. МПРС решење бр. 650-01-00018/93-03 од 16.7.1993.год.

 

Предмет: Практична настава (машине и апарати са аутоматиком)

Драгана Ранковић – Технолошке операције 1 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-107/2014-06 од 19.9.2014.год.

Драгана Ранковић – Технолошке операције 2 (машине, апарати и операције), ЗУНС – Београд, 2015. ПС РС решење бр. 650-02-386/2014-06 од 26.1.2015.год.

 

Образовни профил: ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

 

Предмет: Технологија пекарског квасца

Ј. Барас – Прехрамбена технологија са практикумом за IV разред прехрамбене школе, образовни; ЗУНС – Београд, 1993. МПРС решење бр. 650-01-00018/93-03 од 16.7.1993.год.

Светомирка Цвејанов и Светлана Радосављевић – Испитивање намирница за IV разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2006.

Предмет: Технологија етанола и јаких алкохолних пића

Др. Јован Барас- Технологија за IV разред за техничара за биотехнологију, ЗУНС 1993

Светомирка Цвејанов и Светлана Радосављевић – Испитивање намирница за IV разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2006.

Предмет: Технологија органских киселина

Др. Јован Барас- Технологија за IV разред за техничара за биотехнологију, ЗУНС 1993

Светомирка Цвејанов и Светлана Радосављевић – Испитивање намирница за IV разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2006.

Предмет: Технологија слада и пива

Др. Јован Барас- Технологија за IV разред за техничара за биотехнологију, ЗУНС 1993

Светомирка Цвејанов и Светлана Радосављевић – Испитивање намирница за IV разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2006.

 

Предмет: Технологија вина, винских и воћних дестилата

Др. Јован Барас – Технологија за IV разред за техничара за биотехнологију, ЗУНС 1993

Светомирка Цвејанов и Светлана Радосављевић – Испитивање намирница за IV разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2006.

Предмет: Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији

Ј. Барас, С.Маринковић-Шилер – Испитивање животних намирница за IV разред прехрамбене струке; ЗУНС – Београд, 1991 2. Комисија за пољопривредну, прехрамбену и ветеринарску струку заједнице усмереног образовања за територију РС решење 05 бр. 610-120/304

Светомирка Цвејанов и Светлана Радосављевић – Испитивање намирница за IV разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2006.

Предмет: Предузетништво

Др. Светислав Пауновић – Предузетништво, Београд 2005. година

Предмет: Технологија пекарства

Н. Спасојевић, С. Калуђерски, Б. Тошић, М. Гавриловић – Прехрамбена технологија за III разред средње школе, ЗУНС 2009.

 

Предмет:  Технологија шећера

Ј. Барас, Г. Кукић, С.Шилер-Маринковић- Прехрамбена технологија за техничаре за биотехнологију за III разред прехрамбене школе; ЗУНС – Београд, 1997. МПРС решење бр. 632-02-00072/92-03 од 21.7.1992.год.

Небојша Спасојевић, Смиљка Калуђерски, Бранислава Тошић, Милена Гавриловић- Прехрамбена технологија за III разред средње школе, ЗУНС, Београд 2009. година

 

Предмет: Технологија млека

С. Миљановић, Р. Радовановић, С. Цвејанов, М. Царић- Прехрамбена технологија за IV разред средње школе,  образовни профил прехрамбени техничар; ЗУНС – Београд, 2002. ПС РС решење бр. 650-02-53/98-03 од 2.12.1998.год.

Светомирка Цвејанов и Светлана Радосављевић – Испитивање намирница за IV разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2006.

 

Предмет: Технологија уља и биљних масти

С. Миљановић, Р. Радовановић, С. Цвејанов, М. Царић- Прехрамбена технологија за IV разред средње школе,  образовни профил прехрамбени техничар; ЗУНС – Београд, 2002. ПС РС решење бр. 650-02-53/98-03 од 2.12.1998.год.

Светомирка Цвејанов и Светлана Радосављевић – Испитивање намирница за IV разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2006.

 

Предмет: Технологија прераде воћа и поврћа

С. Миљановић, Р. Радовановић, С. Цвејанов, М. Царић- Прехрамбена технологија за IV разред средње школе,  образовни профил прехрамбени техничар; ЗУНС – Београд, 2002. ПС РС решење бр. 650-02-53/98-03 од 2.12.1998.год.

Светомирка Цвејанов и Светлана Радосављевић – Испитивање намирница за IV разред прехрамбене школе, ЗУНС – Београд, 2006.

 

 

 СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Нема званичног уџбеника за ученике