ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

полиса028-1

100b-Opsti-uslovi-nezgode-novi-logo

Informacije_za_ugovaraca_ucenici_student_nezgoda_2_kolone_2022-za-stampu-Copy-1

142-Tabela-invaliditeta-novi-logo

Dop.-uslovi-za-osig.-ucenika-i-studenata-nezgoda-avg.-2022

Телефон за контакт    069/ 870 51 95 – Горан Глигорић

Документацију можете послати

мејлом: prijava.stete@ams.co.rs

поштом: АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Рузвелтова 16, 11000 Београд

за: Горан Глигорић-имовинска осигурања

лично: Тошин Бунар 270ђ, 11070 Нови Београд

Потребна документација за предају штете:

  • попуњени образаци одштетног захтева (један попуњава школа)
  • фотокопија лекарског извештаја
  • очитана лична карта родитеља (старатеља)
  • фотокопија извода из матичне књиге ученика (не мора бити новијег датума)
  • картица текућег рачуна родитеља-фотокопија
  • НАПОМЕНА: уколико се документација шаље поштом, слати искључиво фотокопије и не слати снимке уколико их има