ПППХ Редовни

Стручне компетенције

Хемијско-прехрамбена технолошка школа обезбеђује квалитетно опште образовање као и одговарајуће стручно образовање за интересантне профиле.
Стручно образовање кроз теоријску подлогу и практична настава у лабораторијама школе као и практичан рад у одговарајућим предузећима дају могућност ученицима да у потпуности савладају потребне програме и стекну компетенције што ће повећати шансе за пословни успех.

Образовни програми и наставни процеси су у служби подстицања :

 • особина предузетништва
 • инвентивности
 • самопоуздања
 • способности постављања циљева
 • упорности у раду
 • самосталности у раду
 • тимског рада
 • способности препознавања добре пословне прилике
 • разумног преузимања ризика кроз добро познавање технолошког процеса
 • жеље за стваралаштвом и продуктивности
 • значаја заштите животне средине
 • одговорности у раду
 • могућности даљег стручног и личног усавршавања
 • креативног изражавања
 • сарадње и подршке групе
 • активности које захтевају прецизност
 • укључивања у друштвене процесе
 • одсуства напетости и конфликта сарадња и подршка групе

Стручне компетенције образовних профила подручја рада  Пољопривреда  производња и прерада хране

Месар
3 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за обраду, прераду и продају
меса и месних прерађевина.

 • Припрема рад и спроводи хигијенске, заштитне и еколошке мере у процесу обраде и прераде меса
 • Припрема животиње за обраду и прераду меса
 • Обрађује месо
 • Прерађује месо
 • Продаје месо и планира и организује послове у сопственој месари

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ РЕДОВНА (НЕДЕЉНА) ПРАКТИЧНА НАСТАВА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 • DELHAIZE SERBIAo.o.
 • MAXI објекти
 • ТЕМПО објекти
 • С MARKET а.d.
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА ПКБ ИМЕС А.Д.
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА ЂУРЂЕВИЋ
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА АМБАР д.о.о.
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА FAMIS Cо. d.o.o.
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО

Пекар
3 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за производњу хлеба, пецива, колача и тестенина.

 • Припрема рад и спроводи хигијенске, заштитне и еколошке мере у пекарској производњи
 • Производи пшеничне, мешане, и специјалне врсте хлеба
 • Производи пецива од квасног, лиснатог и вученог теста
 • Производи колаче од квасног, прхког и меденог теста и чајног пецива
 • Производи тестенине
 • Планира и организује послове у сопственој пекари

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ РЕДОВНА (НЕДЕЉНА) ПРАКТИЧНА НАСТАВА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 • DELHAIZE SERBIAo.o.
 • MAXI објекти
 • ТЕМПО објекти
 • С MARKET а.d.
 • КУПИНИК д.о.о.
 • КЛАС АД
 • VULCANO SAT d.o.o. (ПЕКАРЕ ТАЗЕ)
 • МОЈА ПЕКАРА
 • БЕОГРАДСКИ ХЛЕБ д.о.о. (VEROPOULOS, SUPERVERO)
 • ПЕКАРА ПЕЦИВКО д.о.о.
 • ПЕКАРА КИМ д.о.о.
 • СЗПР КАЛЕВСКИ ДАНИЦА
 • СЗТР СТЕФАН
 • CАМY d.o.o. (ПЕКАРА ДУШАН)
 • ПЕКАРА И ПОСЛАСТИЧАРНИЦА ЛАВ д.о.о.
 • СЗТПР Л
 • ПЕКАРА ПАЊА
 • NBGP PROPERTIES D.O.O. (Пекара хотела Crowne Plaza)
 • ПЕКАРА ЖИЛЕ
 • ПЕКАРА ПОПАЈ
 • ПЕКАРА РАДА ПЕРЕЦА

Произвођач прехрамбених производа
3 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за производњу прехрамбрених производа

 • Припрема рад и спроводи хигијенске, заштитне и еколошке мере у прехрамбеној производњи
 • Производи прехрамбене производе
 • Пакује и складишти прехрамбене производе

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ РЕДОВНА (НЕДЕЉНА) ПРАКТИЧНА НАСТАВА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 • DELHAIZE SERBIAo.o.
 • MAXI објекти
 • ТЕМПО објекти
 • С MARKET а.d.
 • NUTRY ALERGY CENTER
 • MADICO D.O.O.
 • ADORE CHOCOLAT
 • SWEET COMPANY d.o.o.
 • ШТАРК АД

Прехрамбени техничар Техничар за биотехнологију
4 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за спровођење и контролу квалитета технолошког процеса у прехрамбеној и биотехнолошкој производнји

 • Планира и организује сопствени рад и рад групе у малом погону прехрамбене и биотехнолошке производње
 • Припрема воду, сировине и помоћне сировине у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи
 • Производи прехрамбене производе
 • Пакује и складишти прехрамбене производе
 • Врши контролу квалитета технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и амбалаже у погону прехрамбене биотехнолошке производње и лабораторији
 • Води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА У БЛОКУ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 • ОГЛЕДНО ДОБРО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА „РАДМИЛОВАЦ“
 • ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
 • AД БИП У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ПФИ д.о.о. (Полимарк)
 • ВРЕЊЕ ШПИРИТАНА д.о.о.
 • ЖИТОМЛИН А.Д.
 • А.Д. БИОПРОТЕИН
 • БИП Сирћетана
 • CC HBC Zemun A.D. (Coca Cola)
 • ДИЈАМАНТ А.Д.
 • NESTLE (ЦЕНТРОПРОИЗВОД)
 • ШТАРК А.Д.
 • DR OETKER (АРОМА)
 • HEINEKEN – ПИВАРА НОВИ САД
 • ФАБРИКА ШЕЋЕРА ЈЕДИНСТВО А.Д.
 • А. Д. ИНДУСТРИЈА СКРОБА ЈАБУКА
 • А.Д. ИМЛЕК
 • DONCAFE
 • SL JUVITANAo.o.
 • ФРУВИТА Д.О.О.
 • ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ А.Д.
 • ВРШАЧКА ПИВАРА А.Д.
 • ALLTECH SERBIA AD
 • BALL PACKAGING EUROPE BELGRADE Ltd.
 • ДПП Сторк (Фрутела сокови и вода Aqua bella)
 • YUMIS d.o.o.
 • HEBA AD
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • GREEN SCREEN FEST
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

Техничар за биотехнологију
4 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за спровођење и контролу квалитета технолошког процеса у прехрамбеној и биотехнолошкој производнји

 • Планира и организује сопствени рад и рад групе у малом погону прехрамбене и биотехнолошке производње
 • Припрема воду, сировине и помоћне сировине у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи
 • Производи прехрамбене производе
 • Пакује и складишти прехрамбене производе
 • Врши контролу квалитета технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и амбалаже у погону прехрамбене биотехнолошке производње и лабораторији
 • Води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА У БЛОКУ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 • ОГЛЕДНО ДОБРО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА „РАДМИЛОВАЦ“
 • ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
 • AД БИП У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ПФИ д.о.о. (Полимарк)
 • ВРЕЊЕ ШПИРИТАНА д.о.о.
 • ЖИТОМЛИН А.Д.
 • А.Д. БИОПРОТЕИН
 • БИП Сирћетана
 • CC HBC Zemun A.D. (Coca Cola)
 • ДИЈАМАНТ А.Д.
 • NESTLE (ЦЕНТРОПРОИЗВОД)
 • ШТАРК А.Д.
 • DR OETKER (АРОМА)
 • HEINEKEN – ПИВАРА НОВИ САД
 • ФАБРИКА ШЕЋЕРА ЈЕДИНСТВО А.Д.
 • А. Д. ИНДУСТРИЈА СКРОБА ЈАБУКА
 • А.Д. ИМЛЕК
 • DONCAFE
 • SL JUVITANAo.o.
 • ФРУВИТА Д.О.О.
 • ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ А.Д.
 • ВРШАЧКА ПИВАРА А.Д.
 • ALLTECH SERBIA AD
 • BALL PACKAGING EUROPE BELGRADE Ltd.
 • ДПП Сторк (Фрутела сокови и вода Aqua bella)
 • YUMIS d.o.o.
 • HEBA AD
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • GREEN SCREEN FEST
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

После завршеног школовања ученици могу наставити школовање на матичним факултетима ( Пољопривредни и Технолошки факултет ) као и на другим факултетима.