Међународни e – Twinning пројекат :MY JOB, MY FUTURE  ( Мој посао, моја будућност)

Крај маја и почетак јуна је обележио и крај рада на пројекту  у коме је учествовало 14 партнерa ( из 7 земаља: Турске, Хрватске, Србије, Француске, Шпаније Пољске и Италије). Ученици наше школе ужурбано су завршавали последње планиране активности, писало се о жељама, плановима, амбицијама за будућност. Својим укупним учешћем заслужили су и све похвале, а сертификате су са радошћу дочекали 21.маја 2022. када смо имали и финални састанак тима.

Стручне школе из 7 различитих земаља које су одлучиле  да се заједнички баве  темом професионалног развоја и размене своја знања и искуства са другим ученицима широм Европе, користећи енглески као радни језик,  језик за комуникацију у стварној ситуацији са другим ученицима како би учење било смислено, могу да буду задовољни резултатима које смо током рада заједнички остварили.

Сви ученици , старости од 15 до 19 година , углавном су се  бавили начином на који живе током свог програма стручног оспособљавања,те су једни другима откривали „будуће“ послове, жеље и стремљења, као и културе једни других.

Педагошка иновација и креативност

  • Интерактивни приступ, пројектно учeње, учење кроз игру, савремене методе које су другачије од традиционалног модела образовања. Мултидисциплинарност, повезивање знања и искустава из различитих области (енглески језик, српски језик, екологија, социологија, грађанско васпитање),развијање креативности.

 Циљеви пројекта су:

 · да ученици користе енглески као језик комуникације у стварним ситуацијама како би побољшали усмене и писмене способности (разумевање читања и слушања + писмено и усмено изражавање + усмена интеракција)

 · размена информација, идеја, знања и искуства о стручним обукама и будућим каријерама, и другим темама које занимају младе.

 · тимски рад са различитим партнерима на сличним темама. · да ученици открију и науче о другим земљама и културама.

 · развију ИКТ вештине (користе Веб 2. алате, неколико медија (е-пошту, видео записе, аудио записе – презентације, игре и интервјуе).

 Ђаци су:

• припремили лого и постере пројекта, облаке речи, инфографику са кључним речима за активност “ Ко је ко?“

• радили су видео презентације о својим школама, градовима-земљама

• радили на саморефлексији, креативно објашњавали своја имена кроз придеве

• Разматрали своје и туђе вештине и развијали тзв, „меке вештине“

• научили како да саставе свој први CV, • како да се припреме за свој први пословни интервју,

• размењивали своје идеје, знања и искуства о својим професијама, вештинама и потребним припремама за завршне или пријемне испите за факултете

• присуствовали и допринели састанцима на Зум-у, дописивали се са вршњацима, попуњавали своје „bucket lists“, размишљали о својим жељама и амбициајма

• учествовали у састављању завршног заједничког производа пројекта, разматрали еколошка питања

• разговарали-дискутовали о пројекту и евалуирали своја и туђа постигнућа

Интеграција у наставни план и програм

 Овај пројекат је инициран да би наши  ученици имали прилику да на смислен и креативан начин размишљају о својој професионалној будућности и развоју, да притом развијају своје језичке вештине: вештине разумевања, читања, писања, комуникације, да стекну самопоуздање за јавни наступ, да се повежу са младима других земаља и виде како они размишљају, шта раде,како се школују и какве проблеме и идеје имају ( а то су управо теме и циљеви наставе, који су саставни део нашег плана и програма за енглески језик трећег и четвртог разреда).

 Ученици су у пројекту истраживали своје потребе, теме о разним занимањима, вештинама и знањима , те смо о томе и разговарали на часовима-састанцима тима. Радили смо на рачунарима, често он-лајн, те тиме побољшали дигиталне компетенције и информатичке вештине ученика, а притом да ђаци буду свесни важности безбедног коришћења интернета. Стекли су говорне вештине и изражавање својих мисли пред публиком, вештине писања, критичко мишљење које су циљеви учења енглеског језика.Тако су стекли и вештине за решавање свакодневних животних проблема. Интердисциплинарни приступ је био заступљен и врло ефикасан у нашем пројекту. Један део рада је урађен на часовима током онлајн школе, а уз помоћ тима и наставника, многи ђаци су стекли вештине аутономног рада, одговорности, поштовање рокова…

Окупљали смо се у школи кад год смо могли.На крају, у школи смо непосредно разменили искуства о раду, процењујући допринос и резултате настале током пројекта, појединачним или тимским радом. Сарађивали смо са другим секцијама школе(Вршњачки тим ,новинарска секција) и наставницима српског језика, екологије, грађ. васпитања, социологије,информатике итд.

Сарадња између партнерских школа.

Сарадња школа је била врло добра. Сви учесници су желели и трудили се да допринесу процесу рада и учења, кроз различите идеје и активности које смо и планом предвидели. Ово је био мултидисциплинарни пројекат, па је сваки партнер покушао да користи различите Веб 2.0 алате за све активности у пројекту и током наших предавања. Имали смо неколико корисних Зум састанака, и за ђаке и за наставнике.

• Пројекат је био врло динамичан.Ђацима је било веома занимљиво да сазнају нове појединости о својим вршњацима-ђацима( њиховим школама и професијама за које се припремају) из других народа, а такође и о ученицима из партнерских школа из наше земље. током састанака у школи, а понекад и преко др.мрежа, размењивали су своје утиске и оцене о ономе што су радили и сазнавали.

• Многи ученици се баве екологијом и у другим пројектима у школи, те су нас обаштавали и учили о рециклажи, компостирању, пренами производа итд.

На линку: https://www.storyjumper.com/book/read/129017722/6282a15395da4

  може се видети и наш финални, заједнички производ .