All posts by Hemicar

Школска слава Свети Сава

Данас обележавамо још једну  Школску славу. Славимо име и дело нашег просветитеља, онако како нам услови дозвољавају, а ипак у духу његовом. Скромно и са љубављу за све оне који чине школски живот и дају му смисао. У вери да негујући сваку душу стварамо бољи свет!

Презентација за ученике и наставнике наше школе

Током децембра 2021. године, одржано је више догађаја за ученике и наставнике наше Хемијско-прехрамбено технолошке школе. На овим догађајима, ученици и наставници који су учествовали у 2. ЛТТА мобилности у Италији, пренели су друга своја искуства, очекивања и добити са ове мобилности. Мобилност је организована у оквиру КА229 Еразмус+ пројекта „Eat Smart Save Your Land”, који финансира Европскa Унијa у оквиру Еразмус+ пројеката.

Распоред полагања испита за ванредне ученике у јануарском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ЈАНУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири_године                                                                                                  

РАЗРЕД: __други

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физика31.1.2022. у 13:00601Миленија ЈоксимовићВесна Остојић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Љиљана Спарић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА УЈАНУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                                                 

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четри године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математика         писмени 25.1.2022.  у 13 часова усмени 2.2.2022. у 15 и 45 часова1Зорица МиросављевићБиљана Чеврљаковић
Електротехника31.1.2022.  у 13 часова     1Миленија Јоксимовић          Весна Остојић
Сировине за фармацеутске производе                (тифт)                                                                                                                                                      31.1.2022. у 16 и 30 часова  1Славенка Недић Марица Вучуровић
Социологија17.11.2021.  у 14 часова1Славка ЉиљакДруга школа
Грађанско васпитање2.2.2022. у 16 и 50 часова1Славка ЉиљакЈасмина Сарић
Физичко васпитање31.1.2022. у 15 и 45 часова1Кристинка МарковићЗденка Латиновић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милка Вучковић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ

шк. 2021/2022.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО         

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _четири___ године  ;    

 РАЗРЕД : доквалификација

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Грађанско васпитање (I,IVраз)26.01.2022. у  11h  1+1Љиљак СлавкаСарић Јасмина
Грађанско васпитање (II,IIIраз)02.02.2022. у  16.501+1Љиљак СлавкаСарић Јасмина
Верска настава(Iраз)26.01.2022. у 10.501Пантелић СрећкоРистић Славиша
Верска настава (II, IIIраз)04.02.2022.у 15.451+1Пантелић СрећкоРистић Славиша
Биологија28.01.2022. у 12 h3Авеић СлавицаМилованчевић М.
Техничко цртање с машинским елемент.07.02.2022. у 10.501Милојковић ДејанЂуровић Марија
Физика31.01.2022. у 13 h1 + 2усл.Јоксимовић М.Остојић Весна
Ликовна култура03.02.2022. у 13 h1Цветковић М.Вуксановић М.
Аналитичка хемија10.02.2022. у 11.301 усл.Митровић Т.Жикић Вишња
Примена рачунара у технол. процесима07.02.2022. у 10 h1 усл.Ранковић ДраганаРадовановић Злата
Организација производње/пословања09.02.2022. у 10.451+1Ђуровић МаријаВујадиновић Гордана
Социологија08.02.2022. у 14 h1 усл.Љиљак СлавкаТодоровић В.
Инструментална анализа31.01.2022. у 16.451Ивановић ЛелаРанђић Зорица
Машине,апарати и операције с аутоматиком25.01. 2022. у 10.251Милојковић ДејанВујадиновић Гордана
Органска хемијска технологија31.01.2022. у 15.451Друловић ДаницаЖужа Снежана
Филозофија25.01. 2022. у 10.301Јованчић Светозарнаставник из друге школе

Председник комисије  Даница Друловић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ

шк. 2021/2022.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО         

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _четири___ године  ;    

 РАЗРЕД : преквалификација

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Електроаналитичке методе24.01.2022. у  13.10  1Вучковић МилкаПеровић Миланка

Председник комисије  Даница Друловић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ

шк. 2021/2022.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _1___ године  ;       

РАЗРЕД : пети степен

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Мерење и регулација процеса25.1.2022. 10,251Ранковић ДраганаНедић Славенка
Обрада и приказивање резултата у хемијској технологији7.2.2022.   10,151Ранковић ДраганаРадовановић Злата

Председник комисије

Вујадиновић Гордана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _јануарском ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                                           

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____3 и 4 године__________године

РАЗРЕД: _други______

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
  Обрада меса31.1.2022. 13ч1Михајловић СоњаНиколин Сања
  Енглески језик31.1.2022. 11.30ч1Љиљана ГаловићНебојша Петрушић
  Српски језик и књижевност1.2.2022. 13.151Маја јанковићИвана Жунић
Математика1.2.2022. 8.451Жаклина ЈовановићМирјана Митровић

                                                                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Катарина Марковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  јануарском ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022 у . године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                                  

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _3 и 4 године

РАЗРЕД: 3  ПТ, ТБТ,пекар, месар, опертер у прехрамбеној индустрији,

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Технолошке операције27.1 2022  у 15,30 часова2Вучковић ЈасминаТанасковић Јелена
Енглески језикПисмени 26.1.2022. у13 часова Усмени 31.1 у 11,30 часова3Галовић ЉиљанаПетрушић Небојша
Грађанско васпитање31.1.у 12часова2Љиљак СлавкаСтанковић Витомир
Здравствена безбедност хране28.1. у 16,30 часова1Алемпијевић ЗлатицаПетровић Данијела
Аналитичка хемија26.1 у 16,15 часова1Пешић ГорданаДодиг Соња
Физичка хемија3.2. у 9,30 часова1Вучковић ЈасминаТанасковић Јелена
Географија31.1. 2022. у 10,30 часова1Мићуновић МиљанДуканић Марија
  Екологија и заштита животне средине28.1.2022 у 12,30 часова1Авејић СлавицаМилованчевић Марина
Социологија са правима грађана8.2.2022.часова1Љиљак СлавкаВиолета Тодоровић

                                                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ   

Златица Алемпијевић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  __ЈАНУАРСКОМ__ИСПИТНОМ  РОКУ

шк. 2021. /2022. год .

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;  

 РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физика  31. 1. 2022. у  13 : 002+4 условноОстојић ВеснаЈоксимовић Миленија
Технике рада26. 1. 2022. у  15.40 ( лаб.)4Марковић ОливераНакнадна инфо.

Остали испити по полагању услова , усмено , по договору.                                                                                                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ      Ивана Павловић              

    

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   јануарском_  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                                              

РАЗРЕД:  пети

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
        
Прехрамбена технологија-м31.1.2022. у 13 часоваПрехрамбени кабинет3Сања НиколинСоња Михајловић
Практична настава-м3.2.2022. у 11 часоваПрехрамбени кабинет3Соња МихајловићСања Николин
Технолошка микробиологија7.2.2022. у 16.30 часова503Наташа МилошевићЗлатица Алимпијевић
Мерна и регулациона техника28.1.2022. у 14.30 часова502Слободан ЈовановићСлађана Вукосављевић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  Данијела Петровић

                                                                                                                                             

 
 
Dusica-Loncar

ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА – такмичење Изазов Специјал

Током новембра и децембра 2021.године ученице наше школе имале су прилику да учествују у пројекту Girls go Circular,  у организацији Достигнућа младих Србије. Интересовање за овај програм је био велики. Најпре су се наставнице  наше школе Биљана Чеврљаковић, Марија Ђуровић и Бојана Станкић,  одазвале позиву Достигнућа младих да се и саме упознају те и спроведу програм у школи кроз промоцију дигиталних и предузетничких вештина, као веома актуелне теме о заштити животне средине.

Ученице су на платформи за учење Circular Learning Space могле да бирају модуле и теме које их највише занимају а баве се циркуларном економијом, кроз занимљиве садржаје видео клипова и квизова, интерактивних и тимских игара, тиме развијајући своје дигиталне и предузетничке вештине. Поред обавезних модула, о безбедности на интернету и основним појмовима циркуларне економије, ученице су бирале модуле о металима, пластици, моди, паметним телефонима и електронским уређајима ,електронском отпаду, циркуларној економији хране у градовима, борби против климатских промена… За свој труд и рад ученице су добиле сертификате.

У организацији Достигнућа младих 15. и 16.децембра организован је и Изазов специјал дводневни онлајн догађај– такмичење средњошколаца у тимовима, који су интензивно радили на платформи Миро са тренерима који имају вишегодишње искуство у области предузетништва и заштите животне средине. Потом, другог дана такмичења, тимови су представљали своје зелене идеје стручном жирију.

Нашу школу представљале су ученице III/3: Сашка Першић, Анђела Матасаревић, Анђела Аврамовић, Александра Богданов и Ања Величковић. Утисци су били јаки, све су углас рекле  да је било занимљиво и да су пуно тога чуле и научиле.

Свечана церемонија у организацију Темпус Еразмуса – додела признања за Европску језичку ознаку и Е-Twinning школе и пројекте током 2021.године

 У среду,22.12.2021.године  у хотелу Мона у Београду, уприличена је свечаност на којој су , у организацији Темпус Еразмуса, проглашени добитници признања Европске језичке ознаке, као и најуспешнији пројекти и школе током 2021.године.

Том приликом  наставница наше школе Бојана Станкић, награђена је признањем за Европску језичку ознаку за пројекат A cultural Journey (Путовање кроз културу).

Наша школа добила званично признање као Е-Twinning школа за 2021-2022. Ово признање се додељује школама које препознају важност и вредности eTwinning-а, укључујући га у школску праксу и стручно усавршавање уз подршку школског руководства.

Ознака eTwinning школе представља потврду квалитета и потенцијала награђене школе.