All posts by Hemicar

Распоред полагања испита за ванредне ученике у априлском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _____АПРИЛСКОМ_____  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ______четири________године                                                                                                  РАЗРЕД: __други_____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Енглески језикПисмени: 5.4. у 13 сати Усмени: 6.4. у 13:15 сати1Милена ТасићБојана Станкић
1Милена ТасићБојана Станкић
     
Физика19.4. у 12:30 сати1Милена ЈоксимовићВесна Остојић
     
Верска настава20.4. у 14 сати1Срећко ПантелићСлавиша Костић
     
Физичко васпитање24.4. у 17:40 сати1Кристинка МарковићЗденка Латиновић
     
Ликовна култура27.4. у 15:30 сати1Миљана ВуксановићСнежана Илић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ                                      Љиљана Спарић  

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                                      

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четри године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математикаписмени 4.4.2023.  у 13 часова усмени 20.4.2023. у 9 и 30 часова    1   Биљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
Електротехника19.4.2023.  у 12 и 30 часова    1   Миленија ЈоксимовићВесна Остојић

  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:    Милка Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ                                          РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБР. КАНДИ-ДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
    СРПСЈИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТПИМЕНИ 3.04.2023 У 13.00КАБИНЕТ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  2Весна Митровић ИвановИвана Манојловић
УСМЕНИ 20.04.2023 У 10.50КАБИНЕТ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
  МАТЕМАТИКАПИМЕНИ 4.04.2023 У 13.00КАБИНЕТ МАТЕМАТИКЕ1Биљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
УСМЕНИ 20.04.2023 У 9.30КАБИНЕТ МАТЕМАТИКЕ
  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКПИМЕНИ 5.04.2023 У 13.00КАБИНЕТ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА2Милена ТасићБојана Станкић
УСМЕНИ 6.04.2023 У 13.15КАБИНЕТ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА7.04.2023 У 9.00КАБИНЕТ ТЕХНОШКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА2Славенка НедићДејан Милојковић
ВЕРОНАУКА19.04.2023 У 14.00КАБИНЕТ1Срећко ПантелићСлавиша Ристић
ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА24.04.2023 У 16.15КАБИНЕТ ТЕХНОШКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА1Милка ВучковићЗлата Радовановић
ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДЕ24.04.2023 У 16.15КАБИНЕТ ТЕХНОШКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА Милка ВучковићЗлата Радовановић
ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА26.04.2023 у 16.00КАБИНЕТ ТЕХНОШКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА1Злата РадовановићЛела Ивановић
ФИЗИЧКО27.04.2023 У 16.30САЛА ЗА ФИЗИЧКО2Зденка ЛатиновићКристинка Марковић
УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА25.04 У 14.00КАБИНЕТ2Славка ЉиљакВиолета Тодоровић
ФИЛОЗОФИЈА25.04 У 15.00КАБИНЕТ2Светозар ЈованчићАлександар Стевановић

     Председник комисије:  Драгана Ранковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АПРИЛСКОМ_  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___ЧЕТИРИ__године                                                  РАЗРЕД: _ДОКВАЛИФИКАЦИЈА______

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени 04.04.2023. у 13h Усмени  20.04.2023. у 9.353Биљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
Физичка хемија  IV разред24.04. 2023. у 16 h1Нина ЕрцегМилка Вучковић
Аутоматска контрола процеса03.04. 2023. у   8.452Драгана РанковићЗлата Радовановић
Неорганска хемијска технологија26.04.2023.у 16 h1Злата РадовановићЛела Ивановић
Физика19.04.2023. у 12.301Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Испитивања у технолошкој производњи26.04.2023.у 16 h1Лела ИвановићЗлата Радовановић

Председник испитне комисије

Даница Друловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ____априлском______________  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:  једну годину                                                                                                РАЗРЕД:     V степен

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Аутоматско управљање процесом  24.4. 2023. у 15,00  1  Ранковић Драгана  Недић Славенка
Мерење и регулација процеса20.4.2023. у 10,251Ранковић ДраганаНедић Славенка
Организација рада3.4.2023. у 10,151Пајић ТатјанаЂуровић Марија
Психологија рада26.4.2023 у 16:001Павловић СнежанаБојовић Мирјана

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Вујадиновић Гордана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У __априлском _______________ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                  

                                                                                                                                       ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____3 и 4______године

РАЗРЕД:  други

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Верска наства19.4.2023. у 14 ч1Срећко ПантелићСлавиша Костић
Здравствена безбедност хране7.4.2023.  у 15 ч2Златица АлимпијевићДанијела Петровић
Производња прехрамбених производа3.4.2023. у 15.15ч1Тихана ГојковићВесна Ковачевић
Хемија6.4.2023. у 14.45ч1Соња ДодигГордана Пешић
Аналитичка хемија20.4.2023. у 14.45ч1Гордана ПешићСоња Додиг
Производња пекарских производа3.4.2023. у 15ч1Весна КовачевићТихана Гојковић
Објекти и опрема у пекарству24.4.2023. у 9.30ч1Марија КовачевићДанијела Петровић

                                                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

 Катарина Марковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  априлском ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023 у . године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                                  ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4 године

РАЗРЕД: 3  ПТ, ТБТ,пекар, месар, опертер у прехрамбеној индустрији, прои_______

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени 4.4.у 13.часова Усмени19.4. у 13,151Жаклина ЈовановићМаринковић Драгана
Енглески језикПисмени 5.4. у 13.часова1Љиља ГаловићБојана Станкић
Географија7.4.у 15,301Мићуновић МиљанМарија Дуканић
Термодинамика19.4.у 16,301Весна ОстојићЈелена Танасковић
Машине и апарати са аутоматиком5.4. у 16,151Ивана ПавловићПредраг Новковић
Практична настава7.4. у 13,151Марија Ракић-ЉубомировићПредраг Новковић

                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Алемпијевић Златица

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ____април______________  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _____четири______године                                                                                                  РАЗРЕД: ___4____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени, 04.04.2023. у 13:00
Усмени, 19.04.2023. у 13:15
1 Ж.ЈовановићД.Маринковић
Физичко васпитање06.04.2023. у 14:451З.ЈоксимовићГ.Вукелић
Машине и апарати са аутоматиком26.04.2023. у 10:301 П.НовковићС.Јовановић
Филозофија25.04.2023. у 15:001С.Јованчић 
Технологија пекарства05.04.2023. у 15:301Д.БиочанинМ.Ковачевић
Технологија млека19.04.2023. у 15:301Д.БиочанинМ.Ковачевић
Технологија пива26.04.2023. у 9:301Д.БиочанинМ.Ковачевић
Технологија воћа и поврћа28.04.2023. у 12:201Д.БиочанинМ.Ковачевић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Душица Лончар

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _АПРИЛСКОМ ___ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2022. /2023. год .

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;    РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физика  19. 04. 2023. у  13 : 001 условноОстојић ВеснаЈоксимовић Миленија
Технологија млинарства  20. 04. 2023. у  14:001Симић АлександраРатковић Мирјана
Технике рада у лабораторији6. 04. 2023. у  14 : 453Симић АлександраРатковић Мирјана
Хемија  20. 04. 2023. у  14: 451 условноДодиг СоњаПешић Гордана
Математика:  писмени усмени4. 04. 2023. у  13 : 00 19. 04. 2023. у  13: 151Јовановић ЖаклинаМаринковић Драгана

Остали испити , пријављени условно , по стицању услова кандидата , уз усмени договор.                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ     

 Ивана Павловић                                                                                                                          

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИЧКИХ КОМПАНИЈА : ПРЕДСТАВИЛИ СМО НАШ „ПОДСТРЕК“ тим

У организацији Достигнућа младих, 15.марта 2023. године у Београду, у тржном центру Делта Сити одржано је регионално такмичење ученичких компанија. Укупно 21 екипа из средњих школа се представила публици и жирију. Фантастичне идеје  и добре презентације  привукле су пажњу и посетилаца тржног центра.

„ПОДСТРЕК“ – ученичка компанија наше школе која се бави вршњачком едукацијом, организовањем креативних радионица за основце и средњошколце, имала је врло леп и запажен штанд .  У екипи су биле : Милица Гребић и Ивана Габоров, ученице IV/ 2, Марија Јовановић, уч. IV/1, Сашка Першић, IV/3 и Emily Uddin.  II/2.   Ментор екипе: проф. Бојана Станкић.

Врло динамичан дан, препун занимљивих сусрета и нових пријатељстава, размена идеја и учење кроз примере других школа, завршио се проглашењем прва три места.

Више о целом догађају и победничким идејама на линку :

https://www.ja-serbia.org/koza-od-jabuka-je-proizvod-najbolje-beogradske-ucenicke-kompanije/

О примени адитива у Практичној жени

У оквиру пројекта Natural is Good, Chemical is Bad, емитован је прилог о примени адитива у пасти за зубе у емисији Практична жена. Прилог је припремила Марија Ракић Љубомировић, наставник технолошке групе предмета.

Наградни конкурс поводом Међународног дана књиге и Дана Шекспира

Радове ( литерарне, ликовне, фотографије, карикатуре, стрип, видео или аудио записе) на српском или енглеском језику, слати на емејл: podstrek.hpts@gmail.com

Крајњи рок за доставу радова је

20.април 2023.године.

 Проглашење победника и додела награда је 26.априла 2023. у библиотеци  ДКЦБ-а.

ТЕМЕ:

1. Шекспирова непролазна прича (Shakespeare’s never-ending story)        
2. Шекспир и математика (Shakespeare and Maths)                    
3. Шекспир и ми (Shakespeare and us)    

РЕВИЈА ТАЛЕНАТА 2023. године БУДИТЕ НЕЖНИ ПРЕМА СЕБИ И ДРУГИМА!

У среду, 8.марта 2023.године одржана је РЕВИЈА ТАЛЕНАТА.

Под слоганом: БУДИТЕ НЕЖНИ ПРЕМА СЕБИ И ДРУГИМА! честитали смо свим дамама 8.март – међународни Дан жена и охрабрили све учеснике да не буду престроги према себи, а ни према другима, и да се осмеле и прикажу своје таленте.

Ове године, на програму су били рецитатори, глумци, певачи, имитатори – неки од њих наши стари знанци, учесници програма за Дан школе или прославу школске славе.

Али, драго нам је да су се и најмлађи ученици, наши ђаци првог разреда такмичили, и показали своје различите таленте. Анастасија Љубомировић, уч. I/3, прелепо је певала једну етно песму, а њена другарица из одељења, Јана Селаковић, пружила јој је подршку, игром у шумадијској ношњи. Драгица Мољковић I/1 рецитацитовала је песму Мике Антића: „Плава звезда“. И члан Дадова, Андрија Лацмановић, уч IV/9, представио је своје глумачко умеће одломком из представе „Београдске трилогије“.

Све учеснике похваљујемо, а жири, (у саставу : Славка Љиљак, Снежана Павловић и Срећко Пантелић) ,  донео је  одлуку за прва 3 места.

Ево резултата:

1.место. Хелена Виторовић и Анђелаа Петковић, уч. III/4  -певале су песму  “ Јунаци са Кошара“

2. место : Емили Удин , уч.II/2 -извела је одломак из  „Женских разговора“, свирала гитару и певала италијанску песму и извела једну имитацију.

3.место : Петар Јовановић – говорио је своју песму „Чекам“

Сви учесници добијају пригодне награде, похвалнивце и  цветове-букете од папира – наших руку дело.

Све похвале и за Симону Исајловић и Анђелу Илић , уч. IV/9, и креативни тим Подстрек ,које су са проф. Златицом Алемпијевић, припремиле дивне букете цвећа од папира,као и за Анастасију Бенић, уч. III/4, члана Фото-литерарне секције, која је цео догађај пратила, снимала и сликала.

Фотографије су заиста прелепе, као и целекупна атмосфера  тога дана!

У организацији догађаја, као и ранијих година, ангажовале су се  проф. Бојана Станкић и проф. Ивана Манојловић.

Захваљујемо се многобројној публици и директорки школе, Наташи Парезановић, на подршци и похвалама.

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ПОДСТРЕК ТИМА : ЦВЕћЕ ОД ПАПИРА

У припреми ѕа овогодишњу Ревију талената, на иницијативу ПОДСТРЕК тима,у петак 3.марта 2023.године  реализована је КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА : Прављење цвећа од украсног папира, коју је водила проф. Златица Алемпијевић.

У пријатној атмосфери, ученице и професорка су на врло креативан начин радиле заједно и припремиле предивне букете и појединачне цветове ,које ће поделити на прослави 8.марта, када славимо међународни Дан жена  и организујемо Ревију талената у нашој школи. 

БИЛИ СМО НА КОНФЕРЕНЦИЈИ :TELL ME YOUR DIGITAL STORY

У суботу , 4.марта 2023. године, на факултету Др Лаѕар Вркатић у Новом Саду , одржаана је коференција за наставнике енглеског језика. Конференцију,тј. SIG DAY је организовала ЕLTA – асоцијација наставника енглеског језика, са темом : TELL ME YOUR DIGITAL STORY.

Проф. Бојана Станкић узела је учешће на овом стручном скупу, као предавач, са темом : Stories that matter to us.

Представљајући е -Twinning пројекат који се реализује у нашој школи, као пример добре праксе, поделила је искуства са колегама, као и примере радова њених ученика.

Говорила је о дигиталном приповедању- техници помоћу које се могу обрадити различите теме које младе интересују,а при том ученици развијају вештине,као што су креативност, оригиналност, самопоуздање, рад у тиму.Кратки филмови о различитим темама (о здрављу и исхрани, образовању,екологији, компостирању, ћирилици итд.) били су врло запажени.

Треће место за наше ученице на градском такмичењу из енглеског језика

На градском такмичењу из енглеског језика одржаном 4. марта у Седмој београдској гимназији, наше ученице Виолета Новаковић IV1 и Тања Првуловић IV3, освојиле су треће место.

Честитамо ученицама и њиховој наставници Бојани Станкић.