XI Национална конференција каријерних практичара из Србије

У Београду је 25.10.2023.године у одржана 11. Национална конференција каријерних практичара из Србије

у организацији  „EUROGUIDANCE-а“, на којој су учествовале и проф. Драгана Ранковић и проф. Бојана Станкић.

Програм активности током дана је био веома занимљив. О европској години вештина и значају целоживотног учења говорио је Антонио Ђубиларо де Анђелис, из Европске комисије.

Након проглашења признања и награда у склопу 8. Националног такмичења добрих пракси из области КВИС-а, на панел дискусији, представљени су најбоље праксе.

Истраживање „ Имплементација услуга  каријерног вођења и саветовања“ представила је проф..др Александра Пејатовић, са Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета  Универзитета у Беиграду, на основу резултата анкета и интервјуа прикупљених током пролећа 2023.године, у чему је узет пример праксе и из наше школе.

Током конференције, представљени су и нови ресурси и алати за управљање каријером „ Каријерно самоусмеравање“ и онлајн курс „ Europass за каријерне практичаре“.