ВРЕДНОСТИ СУ УНИВЕРЗАЛНЕ (VALUES ARE UNIVERSAL) – ОЗНАКА КВАЛИТЕТА за реализован пројекат

У оквиру планираних активности Вршњачког тима, ове године ученици првог и трећег разреда хемијске смене, са проф. Бојаном Станкић, реализовали су пројекат  за који је недавно стигло и признање, као и коментар Националног тима за е- Twinning пројекте:

Честитамо! Управо вам је додељена Ознака квалитета за пројекат VALUES ARE UNIVERSAL.

The project is well thought out and designed, and the teachers’ participation and contribution to the project is visible and evenly distributed throughout the duration of the project. The teacher and students actively participated in almost all planned project activities, used different ICT tools for collaboration and communication, but that communication and collaboration of students with students from other partner schools is not visible to a sufficient extent in TwinSpace because the participation of students is absent (except for one of them) in the Forums. One gets the impression that the students actively participated in all the activities, but that they performed them more as a team in their school than in mixed teams because these activities are not completely transparent.  

Пројекат је обиловао различитим, врло креативним идејама и решењима, сусретима ученика различитих земаља, преко Зума. Било је пуно песмама, размене емоција и позитивне енергије, а говорило се и писало о универзалним темама: миру, поштовању, љубави, солидарности, пријатељству.

Bojana_values

ucenici_values