Обавештење за ученике и родитеље

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани ученици и родитељи,

Обавештавамо Вас да у школској 2022/2023. години настава почиње 1.септембра 2022. године.

Подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране, преподне у 8:00.

Образовни профили:

Пекар

Месар

Техничар за биотехнологију

Прехрамбени техничар

Подручје рада Хемија, неметали и графичарство, поподне у 14:05.

Образовни профили:

Хемијски лаборант

Хемијско-технолошки техничар

Техничар за заштиту животне средине

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију