Распоред полагања испита за ванредне ученике у јунском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                                              

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четри године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностписмени 1.6.2022.  у 13 часова
усмени 6.6.2022. у 16 и 50 часова
    1Весна Митровић  Ивана Манојловић
Енглески језикписмени 3.6.2022.  у 10 часова         
усмени 9.6.2022. у 17 и 30 часова    
    1            Милена Тасић          Бојана Станкић  
Математикаписмени 2.6.2022.  у 13 часова         
усмени 6.6.2022. у 15 и 20 часова            
    1      Зорица Миросављевић     Биљана Чеврљаковић    
Машине, апарати и операције                                                            (хл)20.6.2022.  у 16 и 30 часова    1Гордана ВујадиновићДејан Милојковић
Електротехника13.6.2022.  у 13 часова    1Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Хемијска технологија    (тзжс)20.6.2022. у 16 и 30 часова    1Злата РадовановићДаница Друловић
Физичка хемија                      (хл)22.6.2022. у 15 и 40 часова    1Нина ЕрцегМилка Вучковић
Инструментална анализа     (хл)10.6.2022. у 16 часова    1Лела ИвановићЗорица Ранђић
Социологија21.6.2022. у 14 часова    1Славка ЉиљакДруга школа
Верска настава16.6.2022. у 14 часова    1Срећко ПантелићДруга школа
Физичко васпитање6.6.2022. у 15 и 40 часова    1Зденкан ЛатиновићКристинка Марковић

                                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:    

Милка Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                                                

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТПисмени: 1.6.2022 у 13.00кабинет1Весна Митровић ИвановИвана Манојловић
Усмени: 6.6.2021 у 16.45кабинетВесна Митровић ИвановИвана Манојловић
МАТЕМАТИКАПисмени: 2.6.2022 у 13.00кабинет1Биљана ЧеврљаковићЗорица Миросављавић
Усмени: 6.6.2022 у 15.40кабинетБиљана ЧеврљаковићЗорица Миросављавић
ИСПИТИВАЊЕ У ТЕХНОЛОШКОЈ ПРОИЗВОДЊИ17.6.2022 у 10.40лабораторија1Лела ИвановићЗлата Радовановић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  10.6.2022 У 16.30кабинет1Славка ЉиљакСветозар Јованчић
ФИЛОЗОФИЈА21.4.2022 у 10.30кабинет1Светозар ЈованчићАлександар Стевановић
ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ  2.6.2022 у 10.00лабораторија1Зорица РанђићМиланка Перовић
ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА  13.6.2022 у 11.35лабораторија1Славенка НедићДејанМилојковић
  ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДЕ  17.6.2022 у 10.30лабораторија1Злата РадовановићЛела Ивановић
ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА15.6.2022 У 12.15лабораторија1Милка ВучковићЗлата Радовановић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Драгана Ранковић 

   

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _ЈУНСКОМ__  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: __четири___године                                                               

РАЗРЕД: ДОКВАЛИФИКАЦИЈА_

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски  језик и књижевностПисмени: 01.06.2022. у 13h Усмени: 10.06.2022. у 19h2Митровић И. ВеснаМанојлоцић Ивана
Руски језикПисмени: 03.06.2022. у 10h Усмени: 07.06.2022. у 17h1Јаковљевић КатаринаЈовановић Ивана
МатематикаПисмени: 02.06.2022. у 13h Усмени: 06.06.2022. у 15.401Миросављевић ЗорицаЧеврљаковић Биљана
Аналитичка хемија13.06.2022. у 13.152Митровић ТатјанаДимитријевић С. Јелена
Физика13.06.2022. у 13.101Јоксимовић МиленијаОстојић Весна
Неорганска хемијска технологија13.06.2022. у 10.451Радовановић ЗлатаИвановић Лела
Грађанско васпитање14.06.2022. у 13.502Љиљак СлавкаЈованчић Светозар
Инструментална анализа02.06.2022. у 9.451Ивановић ЛелаРанђић Зорица
Машине, апарати и операције с аутоматиком06.06.2022. у 16.301Милојковић ДејанВујадиновић Гордана
Примена рачунара у технолошким процесима16.06.2022. у 10.251Ранковић ДраганаРадовановић Злата
Организација пословања15.06.2022. у 10.452Ђуровић МаријаВујадиновић Гордана
Органска хемијска технологија17.06.2022. у 08.452Друловић ДаницаЖужа Снежана
Хемијска технологија17.06.2022. у 08.451Друловић ДаницаЖужа Снежана
Филозофија14.06.2022. у 12.553Јованчић СветозарСтевановић Александар
Верска настава16.06.2022. у 13.552Пантелић СрећкоКостић Славиша
Аутоматска контрола процеса09.06.2022. у 16.151Ранковић ДраганаРадовановић Злата
Устав и права грађана21.06.2022. у 13.551Љиљак СлавкаТодоровић Виолета
Физичка хемија22.06.2022. у 15.401Ерцег НинаВучковић Милка
Испитивања у технолошким процесима20.06.2022. у 16.451Ивановић ЛелаРадовановић Злата
Електроаналитичке методе15.06.2022. у 12.301Вучковић МилкаРанђић Зорица

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ: Даница Друловић 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У јунском ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                    

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4 године

РАЗРЕД:  други

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физичко васпитање3.6.2022. у 15ч1Зорица ЈоксимовићГоран Вукелић
Математика6.6.2022. у 9.40ч2Драгана МаринковићМирјана Митровић
 Српски језик и књижевност7.6.2022. у 13.15ч1Маја ЈанковићИвана Жуњић
Операције и мерења у прехрамбеној индустрији9.6.2022. у 9ч1Тихана ГојковићДанијела Петровић
Верска настава16.6.2022. у 14ч Срећко ПантелићСлавиша Костић
Географија у пољопривреди  19.6.2022. у 15.45ч1Миљан МићуновићМарија Дуканић

                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Катарина Марковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022 године

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  Пољопривреда, производња и прерада хране                                                               

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4  године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ, ПТ, ТБТ, ПЕК, МЕС , ОПИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевност Писмени 11.04.2022. 13:00 Усмени у договору са наставником1Марковић КатаринаЖунић Ивана
Математика2.06.2022. у 13:002Митровић МирјанаДрагана Маринковић
Социологија са правима грађана21.6. у 14:001Љиљак СлавкаВиолета Тодоровић
Верска настава16.06.2022. 14:001Срећко ПантелићСлавиша Костић
Прехрамбена технологија2.6.2022 у10,301Тихана ГојковићМарија Ковачевић
Производња прехрамбених производа9.6.20221Тихана ГојковићМарија Ковачевић

                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Златица Алемпијевић

 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ЈУНСКОМ   ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                                                  РАЗРЕД: IV

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевност1.6.2022. у 13:00  –писмени
Усмени по договору
1Маја ЈанковићИвана Жунић
Математика2.6.2022 у 13:00 -писмени
Усмени по договору
1Мирјана МитровићДрагана Маринковић
Енглески језик3.6.2022. у 10:00 –писмени
Усмени по договору
1Љиљана ГаловићНебојша Петрушић
Физичка хемија16.6.2022 у 16:001Јасмина ВучковићЈелена Танасковић
Устав и права грађана21.6.2022. у 14:001Славка ЉиљакТодоровић Виолета

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Душица Лончар 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ

шк. 2021. /2022. год .

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПРИВРЕДА ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ      

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;  

 РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физичка хемија  16. 6. 2022. у   15:45Танасковић ЈеленаВучковић Јасмина
Ензимологија  10. 6. 2022. у 11:30                          ( микроб.лаб)1Милошевић НаташаАлемпијевић Златица

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  Ивана Павловић                    

     

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

РАЗРЕД: V степен

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Мерна и регулациона техника15.6.2022. у 15.30. часова502Слободан ЈовановићСлађана Вукосављевић
Технолошка микробиологија17.6.2022. у 14.00 часова502Наташа МилошевићЗлатица Алемпијевић
Прехрамбена технологија9.6.2022. у 11.30. часова491Весна СтојичићЈелена Рибар
Практична настава16.6.2022. у 17.30 часова491Весна СтојичићЈелена Рибар
Колоидна хемија13.6.2022. у 14.30 часова504Александра СимићМарија Ракић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  Данијела Петровић

                                                                                                                                      

 
 
 

ВРШЊАЧКА ПРЕДАВАЊА О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Ученици наше школе, Валентина Јовић и Петар Јовановић одржали су низ предавања у основној школи „ФилипКљајић – Фића“ и у нашој школи.

Циљ предавања је био да се вршњацима и основцима приближи појам одрживог развоја. Предавачи су користили и знања стечена на семинару у Петници. Дискутовало се и о важности компостирања, шта компостирати, а шта не.
Ученицима су подељени памфлети и оловке са логом пројекта „Бирам да компостирам“.

Проглашени су победници конкурса за најлепше васкршње јаје

Жири у саставу : Срећко Пантелић, Биљана Чеврљаковић и Бојана Станкић донели су следећу одлуку:

  1. место Марија Павловић, I/4
  2. место деле Катарина Ратковић и Андрија Трајковић I/1
  3. место Emily Uddin I/2
    Сви ће добити симболичне награде, а све похвале иду и свим осталим учесницима конкурса.

Завршетак пројекта Радионица о професионалном развоју

 ( CAREER WORKSHOP)

Изузетно динамичан и веома занимљив пројекат, са пуно различитих активности, неколико вебинара о дигиталној трансформацији и будућности професија, тимског рада и размени идеја, знања и искустава, неколико е-књига које смо заједничким снагама дизајнирали- завршава се 10.маја поделом сертификата учесницима и евалуацијом пројекта.

Овај е –Twinning пројекат је окупио ученике и наставнике из школа различитог профила из 5 земаља ( Турске, Србије, Хрватске, Италије и Потугала) а ученици су имали прилике да се упознају са различитим занимањима, да чују о вештинама и знањима потребним за рад. Притом су вежбали многе „ меке“ вештине- комуникацију, тимски рад, јавни наступ, писање CV-ја, суочавање са стресом и кратким роковима, припрему за пословни интервју, говор тела, предузетнички дух, одговорност и организацију посла, постављање приоритета, како се одлучити за будући посао итд.

Ово је пројекат који је из наше школе ангажовао 10 ученика трећег и четвртог разреда обе смене, тако да и Тим за професионални развој у школи ове године има пуно материјала и разлога да се похвали изузетним радом.

Кратак промотивни видео о свим активностима пројекта може се видети на линку:

ШЕКСПИРУ И КЊИГАМА У ЧАСТ – ЧАЈАНКА У КАБИНЕТУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Последњег радног дана априла, ове године, обележили смо месец књиге и Међународни Дан књиге пригодном приредбом и дружењем у кабинету енглеског језика.
Професорка енглеског језика, Бојана Станкић и њени ученици припремили су кратак али садржајан програм Шекспиру у част:


Напре је Андреа Живановић, ученица IV-4,говорила је о Шекспировом животу и његовом делу, посебно о „Хамлету“.
Најпознатији монолог- „Бити или не бити“- маестрално је говорила Емили Удин, ученица I-2, која је потом на енглеском језику говорила и део из „Ромеа и Јулије“- сцена на балкону.

Тим дечака из I-1,Танасије Бајић, Михајло Милинковић и Димитрије Сибиновић, припремили су презентацију о Шекспиру и Верони,месту дешавања познате љубавне трагедије о Ромеу и Јулији.


На крају је и Емили Удин повезала Италију и Шекспира, и поменула неколико Шекспирових дела која су смештена у Италију: „Јулије Цезар“- у Риму,“Млетачки трговац“ – у Венецији, „Два витеза из Вероне“ и „Ромео и Јулија“-у Верони.У одличној атмосфери, са публиком ученика из I-1,као и неколико професора, педагога и директорке школе, након приредбе смо уз чај, колачиће и књиге сви потврдили да су овакви сусрети потребни и да нас повезују и оплемењују.

Хвала свима на учешћу и догодине славимо 10.година обележавања овог важног датума у нашој школи!

РЕВИЈА ТАЛЕНАТА 2022. – „АПРИЛ У БЕОГРАДУ“

20.04.2022. – Фантастична атмосфера ширила се холом наше школе поводом овогодишње Ревије талената. Пуно узбуђења међу извођачима, у публици,код жирија…У улози организатора и техничке подршке- проф. Бојана Станкић и проф. Ивана Манојловић – и сви до једног били су узбуђени да виде и чују, доживе изузетне таленте ученика наше школе.
Најпре смо чули ауторску поезију Луке Филиповића и Петра Јовановића,ученика III-2. Уживали смо у музици Таре Јокић, на клавијатури, Петра Јовановића, на труби, Емили Удин која је и певала, пратећи се на гитари.
Видели смо и прелепе ликовне радове Марије Јовановић, III-1, Уне Илић и Анђеле Ухрин, ученица III-4. Леп избор песама које су певале Тара Чош, II-1, Марија Павловић и Јана Бећановић, I-4.

Али таленат Емили Удин је био без премца: говорила нам је и монолог из Шекспировог „Хамлета“ -„Бити ли не бити“, а на крају овог такмичења извела је и незаборавну имитацију Дамјана Давида ( Maneskin: „Zitti e bouni“)и тиме освојила и публику и жири – и прво место!

Друго место поделили су Лука и Петар,III-2 а на трећем месту и због свог певања и због солидарности коју је показала на самом такмичењу је Тара Чош,уч.II-1.
Сви учесници, као и публика,заслужили су све похвале.

Друго место за нашу ученицу на републичком такмичењу из математике

На Републичком такмичењу из МАТЕМАТИКЕ, средњих стручних школа у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране, које је одржано 8.04.2022. у Александровцу, ученица наше школе, Васић Анђела I8 , освојила је ДРУГО место!

Честитамо Анђели и њеном ментору, наставници Драгани Маринковић на постигнутом резултату и желимо им пуно успеха у даљем раду.