САЈАМ ОБРАЗОВАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ФИЛИП КЉАЈИЋ – ФИЋА“

Сваке године Основна школа „Филип Кљајић – Фића“ организује Сајам образовања. Наша школа је и ове године узела учешће. Представили смо се огледима из хемије, експерименталним вежбама из хемијске и прехрамбене технологије и микробиологије, производима које израђују пекари и техничари за индустријску фармацеутску технологију, паноима, флајерима…

О Сајму образовања и учешћу наших ученика извештавао је и дневни лист Политика.

нови