Распоред полагања матурских испита за ванредне ученике у јунскм испитном року

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    __ЈУНСКОМ__ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2021/2022.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _четири___ године  ;     

РАЗРЕД : ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

МАТУРСКИ ИСПИТ

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевност15.06.2022. у 14h (писмени)1Весна Митровић ИвановИвана Манојловић
Органска хемијска технологија (изборни)16.06.2022. у 11h1Даница ДруловићСнежана Жужа
Органска хемијска технологија (матурски практични рад)17.06.2022. у 8.451Даница ДруловићСнежана Жужа
     

Председник комисије Даница Друловић