Распоред полагања испита за ванредне ученике у јануарском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                   

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четри године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математика         писмени 17.1.2023.  у 13 часова усмени 26.1.2023. у 9 и 40 часова    2Зорица МиросављевићБиљана Чеврљаковић
Машине, апарати и операције с аутоматиком             (хл)                 30.1.2023.  у 15 и 40 часова    1         Дејан Милојковић         Тања Пајић
Електротехника19.11.2023.  у 13 часова    1Миленија ЈоксимовићВесна Остојић

  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:    Милка Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _ЈАНУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ЧЕТИРИ године                                                                                         

 РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностПисмени 16.01.2023 у 13.00 1В. Унковић МитровићИ. Манојловић
Усмени 2.02.2023 у 16.50 
МатематикаПисмени 17.01.2023 у 13.00 2З. МиросављевићБ. Чеврљаковић
Усмени 26.01.2023 у 9.45 
Електроаналитичке методе18.01. у 16.15 1М. ВучковићМ. Перовић
Загађење и заштита ваздуха20.01. у 15.00 2С. НедићД. ранковић
Прерада и одлагање отпадних вода25.01.2023 у 10.15 1М. ВучковићЗ. Радовановић
Загађење и заштита воде25.01.2023 у 10.00 1З. РадовановићМ. Вучковић
Општа и неорганска хемија18.01.2023 у 17.00 1Љ. СпарићЈ. Димитријевић
Техничко цртање25.01.2023 у 13.45 1Д. МилојковићД. Ранковић
Устав и право грађана25.01.2023 у 14.00 1С. Љиљак 
Грађанско васпитање25.01.2023 у 10.15 1Ј. СарићС. Љиљак
Филозофија24.01.2023 у 15.00 2С. ЈованчићА. Стевановић
Аутоматска контрола процеса30.01.2023 у 15.00 1Д РанковићЗ. Радовановић

председник комисије

Драгана Ранковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _јануарском___  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____једну___годину                                                                                                

РАЗРЕД:   V_степен_

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Психологија рада18. 1. 2023.  16,00 1Снежана Павловић 
Органозација рада30. 1. 2023.  16,15 1Пајић ТатјанаЂуровић Марија
Основи технолошких процеса23. 1. 2023.  10,10 1Вучковић МилкаРадовановић Злата

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Вујадиновић Гордана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У __јануарском ________ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___3 и 4____године

РАЗРЕД:  други

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Eнглески језикПисмени: 18.1.2023. у 13h, Усмени: 23.1.2023. 16.15h2Љиљана ГаловићНебојша Петрушић
Српски језик и књижевностПисмени:16.1.2023. у 13h, Усмени: 18.1.2023. у 10.45h1Маја ЈанковићИвана Жуњић
Основи прехрамбене технологије26.1.2023. у 16.50h1Данијела МилићевићСмиља Лукић
Верска наства18.1.2023. у 11.15h2Срећко ПантелићСлавиша Костић
Здравствена безбедност хране19.1.2023. у 11h1Златица АлимпијевићДанијела Петровић
Производња прехрамбених производа26.1.2023. у 15.50h1Тихана ГојковићДанијела Петровић
Хемија (органска)2.2.2023. у 11.30h2Соња ДодигГордана Пешић
  Операције и мерења у пекарству25.1. 2023. у 19.15 h1Тихана ГојковићВесна Стојичић
  Технологија пекарства19.1.2023. у 11.30 h1Смиља МарковићДанијела Петровић
  Производња пекарских производа2.2.2023. у 9.50 h1Тихана ГојковићВесна Стојичић
  Исхрана људи26.1.2023. у 17 h1Данијела МилићевићСмиља Лукић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Катарина Марковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ____јануарском______________  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ________2022-2023.______године                                                  

РАЗРЕД: ___4____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевност16.01.2023. писмени у 13:00
03.02.2023. усмени у 10:45
3М.ЈанковићУ.Жунић
Енглески језик18.01.2023. писмени у 13:00
23.01.2023. усмени у 16:30
3Љ.ГаловићН.Петрушић
Математика17.01.2023. писмени у 13:00
30.01.2023. усмени у 9:30
2Ж.ЈовановићМирјана
Предузетништво24.01.2023. у 17:302В.КовачевићМ.Ковачевић
Социологија26.01.2023. у 15:001С.Љиљак 
Устав и право грађана26.01.2023. у 15:151С.Љиљак 
Филозофија24.01.2023. у 14:501С.Јованчић 
Верска настава18.01.2023. у 14:001С.Пантелић   
Физичко васпитање19.01.2023. у 9:151З.ЈоксимовићГ.Вукелић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Душица Лончар