Распоред полагања ипита за ванредне ученике у јунском испитном року 2022/2023

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _____ЈУНСКОМ_____  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ______четири________године                                                                                                  РАЗРЕД: __други_____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физика12.06 у 13:10По договору1Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
      
Српски језикПисмени: 5.06 у 13:00По договору1Виолета УнковићИвана Милојковић
 Усмени: 9.06 у 19:15По договору1  
      
Енглески језикПисмени: 7.06. у 13:00По договору1Милена ТасићБојана Станкић
 Усмени: 15.06. у 13:15По договору1  
      
Ликовна култура8.06. у 15:40 (3. час)По договору1Миљана ВуксановићСнежана Илић
      
Историја12.06. у 13:15По договору1Јасмина СарићВита Станковић
      
Грађанско васпитање16.06. у  10:00 (3. час)По договору1Јасмина СарићИвана Милојковић
      
Организација пословања20.06 у 16:30По договору1Марија ЂуровићДејан Милићевић
      
Органска хемијаПо договору – кандидат ће бити благовремено обавештенПо договору1Љиљана СпарићЈелена Димитријевић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Љиљана Спарић       

     

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                                 

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четри године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Машине, апарати и операције с аутоматиком12.6.2023.  у 10 часова    1Дејан МилојковићТатјана Пајић
Физичка хемија14.6.2023.  у 10 часова    1Нина ЕрцегМилка Вучковић
Инструментална анализа16.6.2023. у 10 часова    1Лела ИвановићЗорица Ранђић

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 Милка Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ Школске 2022/2023

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАМЕСТО ОДРТЖАВАЊА ИСПИТАБР. КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
МАТЕМАТИКАПисмени део 6.06.2023 у 13,00Кабинет5З МиросављевићБ Чеврљаковић
Усмени део 14.06.2023 у 11,30Кабинет
ЕНГЛЕСКИПисмени део 6.0.2023 у 13,00Кабинет1М ТасићБ Станкић
Усмени део 15.06.2023 у 13,15Кабинет
ВЕРОНАУКА7.06.2023 у 14.00Кабинет3С ПантерлићС Ристић
ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА13.06.2023 у 10,00Лабораторија2З РадовановићЛ Ивановић
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА16.06.2023 у 10,00Кабинет2М ВучковићМ Перовић
ИСПИТИВАЊЕ У ТЕХНОЛОШКОЈ ПРОИЗВОИДЊИ20.06.2023 у 16,15Лабораторија3Л ИвановићЗ Радовановић
ЕЛЕКТРОАНАЛИТИЧКЕ МЕТОДЕ8.06.2023 16,00Кабинет1М ВучковићЗ Радовановић
АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА20.06.2023 у 16,00Кабинет1Д РанковићЗ Радовановић
ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈАПо договоруКабинет1Ј ДимитријевићЉ Сварић
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ12.06.2023  у 9,30Кабинет1ДмилојковићД ранковић

                                                                                                                                                                   Председник комисије: Драгана Ранковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _ЈУНСКОМ__  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___ЧЕТИРИ__године                                                  РАЗРЕД: _ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Испитивање у технолошкој производњи20.06.2023. у 16h  1 усл.Ивановић ЛелаРадовановић Злата
Машине,апарати и операције с аутоматиком12.06.2023. у 10h  1Милојковић ДејанПајић Татјана
Физичка хемија14.06.2023. у 10h1 усл.Ерцег НинаВучковић Милка
Електроаналитичке методе15.06.2023. по договору1 усл.Вучковић МилкаПеровић Миланка
Хемијска технологија13.06.2023. у 10.301 усл.Ивановић ЛелаДруловић Даница
Органска хемијска технологија05.06.2023. у 16.451Друловић ДаницаПавковић Анита
Аутоматска контрола процеса20.06.2023. у 16h1Ранковић ДраганаРадовановић Злата
Организација пословања07.06.2023. у 16.451Ђуровић МаријаВујадиновић Гордана

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Даница Друловић 

 
 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _јунском_  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:  једну годину                                                                                                

РАЗРЕД: пети степен

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Процеси у технологији полимера16.6.2023. 9,501Недић СлавенкаЖужа Снежана
Обрада и приказивање резултата у технологији полимера8.6.2023. 16,151Ранковић ДраганаРадовановић Злата
Обрада и приказивање резултата у хемијској технологији8.6.2023. 16,151Ранковић ДраганаРадовановић Злата
Контрола процеса и производа20.6.2023. 16,201Радовановић ЗлатаИвановић Лела

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Вујадиновић Гордана

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _ЈУНСКОМ__  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___ЧЕТИРИ__године                                                  РАЗРЕД: _ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математикаписмени 06.06.2023. у 13h усмени 14.06.2023. у 11.301Миросављевић ЗорицаУрошевић Весна
Испитивање у технолошкој производњи20.06.2023. у 16h  1  Ивановић ЛелаРадовановић Злата

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Даница Друловић 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У __јунском  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                    

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4_године

РАЗРЕД:  други

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физика12.6.2023. у 13.151Весна ОстојићМиленија Јоксимовић
Прехрамбена технологија16.6.2023. у 151Тихана ГојковићСмиља Марковић
Припрема топлих посластица13.6.2023. у 141Данијела ПетровићЈелена Рибар
Енглески језикписмени 7.6.2023. у 13, усмени 12.6. 2023. у 16.452Љиљана ГаловићНебојша Петружић
  Аналитичка хемија22.6.2023. у 11.301Гордана ПешићСоња Додиг
  Српски језик и књижевностписмени 5.6.2023. у 13, усмени 15.6.2023 у 15.451Ивана ЖунићМаја Јанковић
Математикаписмени 6.6.2023. у 13, усмени по договору1Мирјана МитровићДрагана Маринковић
  Технологија пекарства16.6.2023. у 14.501Тихана ГојковићСмиља Марковић
  Производња пекарских производа9.6.2023. у 11.301Весна КовачевићТихана Гојковић

                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Катарина Марковић

 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ____јуну____  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ________4______године                                                                                   

РАЗРЕД: ___4____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени, 06.06.2023. у 13:00
Усмени, по договору
1 М.МитровићД.Маринковић
Физичка хемија21.06.2023. у 10:302Ј.ВучковићЈ.Танасковић
Прехрамбена технологија09.06.2023. у 10:303О.МарковићМ.Ракић Љубомировић
Испитивање намирница16.06.2023. у 16:302М.Ракић ЉубомировићО.Марковић
Машине и апарати са аутоматиком22.06.2023. у 10:303П.НовковићС.Јовановић
Практична настава13.06.2023. у 16:302П.НовковићС.Јовановић
Технологија уља06.06.2023. у 10:451Д.БиочанинС.Лукић
Контрола квалитета05.06.2023. у 09:451С.ЛукићД.Биочанин

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Душица Лончар

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  јунском ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023 у . године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                             

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:  3 и 4 године

РАЗРЕД: 3  ПТ, ТБТ,пекар, месар, опертер у прехрамбеној индустрији,

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Термодинамика15.6. 2023у 16,15h1Остојић ВеснаТанасковић Јелена
Машине и апарати са аутоматиком9.6.2023 у 8,45 h1Јовановић СлободанНовковић Предраг
Практична настава23.6.2023 у 10 h1Јовановић Слободан
Ракић-Љубомировић Марија
Ракић-Љубомировић Марија                        Оливера Марковић
ЕкологијаУ договору са наставником1Авејић СлавицаМилованчевић Марина
Тржиште и промет16.6 у 15,00 h1Гојковић ТиханаРибар Јелена
Предузетништво9.6.2023 у 11,451Ковачевић ВеснаКовачевић Марија

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ   

 Алемпијевић Златица

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _ЈУНСКОМ ___ИСПИТНОМ  РОКУ  

шк. 2022. /2023. год .                                                                

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ    

 ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;    

РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Технологија  кондиторских производа20. 06. 2023. у  14 : 001Симић АлександраРатковић Мирјана
Технике рада  20. 06. 2023. у  14 : 451Симић АлександраРатковић Мирјана
Аналитичка хемија  22. 06. 2023. у  11 : 301+1 условноРађеновић ГорданаДодиг Соња
Верска настава  7. 06. 2023. у  14 : 001Пантелић Срећкоколега из гимназије
Прехрамбена технологија 2. разред14. 06. 2023. у  15 : 301Биочанин ДрагишаКовачевић Марија
Физика  12. 06. 2023. у   13 : 151Остојић ВеснаЈоксимовић Миленија
Технолошке операције  15. 06. 2023.  у   13 : 301Вучковић ЈасминаНакнадна информација

Остали испити , по стицању услова кандидата , накнадни договор с кандидатом и комисијама.                                                                                                                                                                          У Београду  ; 17. 05. 2023.                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ      

Ивана Павловић