Пројекат ММА на конференцији о настави физике у средњим школама

Пројекат Милева Марић Ајнштајн-знаменита Српкиња представљен је на Петој међународној конференцији о настави физике у средњим школама одржаној у Алексинцу од 3. до 5. марта 2017. године.