План јавних набавки за 2019. годину

Хемијско – прехрамбена технолошка школа ПРЕДЛОГ
Београд, 28.01.2019. 28.01.2019.
Хемијско прехрамбена технолошка школа – План набавки за 2019. годину
План јавних набавки
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – 2019. ГОДИНЕ – ДОБРА
Редни број (јавне) набавке Предмет (јавне) набавке ОРН Износ планираних средстава за (јавну) набавку Aпр. у буџету, фин. План Процењена вредност (јавне) набавке, на годишњем нивоу Врста поступка јн, односно одредба на основу које се не примењује ЗЈН Оквирни датум покретања поступка Оквирни датум закључења уговора Оквирни датум извршења уговора Напомена
1 Електрична енергија 09310000 2.274.000,00 421211 2.274.000,00 Јавна набавка мале вредности април 2019 мај 2019 мај 2020
разлог и оправданост набавке   Потребе несметаног функционисања школе
начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност. Уторошак из прошле године.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ  2019 ГОДИНЕ  – УСЛУГЕ
Редни број (јавне) набавке Предмет (јавне) набавке ОРН Износ планираних средстава за (јавну) набавку Aпр. у буџету, фин. План Процењена вредност (јавне) набавке, на годишњем нивоу Врста поступка јн, односно одредба на основу које се не примењује ЗЈН Оквирни датум покретања поступка Оквирни датум закључења уговора Оквирни датум извршења уговора Напомена
1 Екскурзија за други, трећи и четврти разред 63516000 5.000.000 423911 5.000.000 Јавна набавка мале вредности Септембар 2019 Новембар 2019 Јун 2020
разлог и оправданост набавке У складу са Програмом
начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност
2 Услуге пројектовања 71323100 2.436.000,00 423599 2.436.000,00 Јавна набавка мале вредности Март 2019. Април 2019 Децембар 2019
разлог и оправданост набавке   Потребе несметаног функционисања школе
начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност