Обавештење за ванредне ученике

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ рок ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

од 22.6. до 4.7.2017. године ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА

(убацивањем пријаве у сандуче у холу школе)

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ће бити објављен најкасније до године до 15:00 часова на огласној табли

Од 14.8. до 31.8.2017.године- писмени и усмени испити по распореду који ће бити објављен од стране комисије(за сваку годину и подручје рада посебно)

Писмени испити обавиће се по следећем распореду:

14.8.2017. године (понедељак) у 10:00 часова — писмени испит из српског језика и књижевности

15.8.2017. године (уторак) у 10:00 часова — писмени испит из математике

16.8.2017. године (среда) у 10:00 часова —писмени испит из страног језика

22.8.2017. године (понедељак) од12:00 до 13:00 часова — ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗАВРШНИХ и МАТУРСКИХ ИСПИТА за оба подручја рада и за све образовне профиле у секретаријату школе

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

Понедељак, 21.8.2017. године од 13:00 до 14:00 часова —пријављивање матурског испита

Понедељак, 21.8.2017. године 14:00 часова — извлачење тема за матурски практични рад

Од понедељка, 21.8. до четвртка, 24.8.2017. године – Израда матурског практичног Рада

Четвртак, 24.8.2017, године — Предаја матурског практичног рада

Петак, 25.8.2017. године у 10:00 часова – Провера стручно – теоријског знања за образовни профил Техничар за козметичку технологију — оглед и Прахрамбни техничар

Петак, 25.8.2017. године – Полагање изборних предмета

Понедељак, 28.8.2017. године у 10:00 часова —Матурски писмени задатак из српског језика и књижевности

Уторак, 29.8.2017. године — Практична провера стручних компетенција израдом радних задатка за образовни профил

Прехрамбени техничар и Техничар за козметичку технологију — оглед

Уторак, 29.8.2017. године – Одбрана матурског практичног рада (ХТТ, ТЗЖС, ТИФТ, ХЛ, ТБТ)

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Понедељак, 21.8.2017. године од 13:00 до 14:00 часова — Пријављивање завршног испита

Понедељак, 21.8.2017. године у 14:00 часова — Извлачење тема и радних задатака за завршни испит

Од понедељка, 21.8.2017. године до четвртка, 25.8.2016. године — Израда завршног  практичног рада

Петак 25.8.2017. године – Предаја радова

Понедељак, 28.8.2017. године – Одбрана завршног практичног рада (ППП И ИХП)

Понедељак, 28.8.2017. године и уторак, 29.8.2017. године – Израда радних задатака за (Месар и Пекар) Среда, 30.8.2017. године у 10:40 часова — Седница Испитног одбора Дневни ред:

  1. Утврђивање резултата са завршних испита

Четвртак, 31.8.2017. године од 11:00 до 13:00 часова УПИС И ОБНОВА УПИСА за ванредне ученике за школску 2017/2918. годину.