Обавештење за ученике

Обавештавамо  ученике о одлуци о сменама донетој на седници Наставничког већа хемијско-прехрамбене технолошке школе одржаној 7. јула 2016. године.

Ученици подручја рада хемија, неметали и графичарство наставу у школској 2016/2017  години почињу у преподневној смени тј. у 8:00 h.

Ученици подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране наставу у школској 2016/2017  години почињу у поподневној  смени тј. у 14:05 h.