Обавештење за ученике

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА  ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Београд,Љешка 82

Датум:13.02.2020.године

Број:14/

 

                                                       О Б A В Е Ш Т Е Њ Е

 

Предмет:Продужење зимског распуста до 21.фебруара 2020.године

 

На основу дописа Министарства,просвете,науке и технолошког развоја број 601-00-00003/2020-15 од 12.02.2020.године обавештавају се родитељи и ученици да је распуст продужен до 21.фебруара 2020.године.

У понедељак 24.02.2020.године прва смена је подручје рада Хемија,неметали и графичaрство са почетком у 8 часова,а друга смена је Пољопривреда,производња и прерада хране са почетком у 14, 05 часова.

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Наташа Парезановић