Обавештење за ученике

Обавештавамо ученике да друго полугодиште почиње у понедељак 25. фебруара по следећем распореду смена:

  • Подручје рада Хемија неметали и графичарство (образовни профили хемијско-технолошки техничар, техничар за заштиту животне средине, техничар за индустријску фармацеутску технологију, хемијски лаборант и израђивач хемијских производа) са наставом почињу пре подне тј од 8:00.
  • Подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране (образовни профили техничар за биотехнологију, прехрамбени техкничар, пекар и месар) са наставом почињу по подне тј од 14:05.