МЕЂУНАРОДНА ГОДИНА СТАКЛА

Стакло је материјал, који због свог изгледа и својстава налази широку примену у фармацеутској, хемијској, прехрамбеној индустрији, али и у уметности и свакодневном животу.

Поводом међународне године стакла у Kултурном центру Мађарске је организована изложба „Под стакленим звоном“. Наши ученици и наставници су посетили ову изложбу и сазнали више о развоју индустрије стакла у Србији, лабораторијском и апотекарском прибору од стакла. Некада је свака апотека имала полице пуне стојница у којима су се чувале хемикалије за израду препарата. На изложби смо видели дивне примерке стојница са лепо исписаним сигнатурама. Препознали смо доста лабораторијског посуђа и апаратуру за екстракцију и дестилацију етарских уља, јер је без обзира на протекло време доста посуђа задржало свој изглед и функцију.