РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                                 

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четри године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математикаписмени 2.11.2022.  у 13 часова
усмени 17.11.2022. у 9 и 45 часова
    2Биљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
Машине, апарати и операције                                                                (хл)7.11.2022.  у 15 и 40 часова    1Дејан Милојковић  Тања Пајић
Физичка хемија                     (хл)15.11.2022. у 9 и 50 часова    3Зорица РанђићМиланка Перовић
Инструментална анализа    (хл)14.11.2022. у 10 часова    1Лела ИвановићЗорица Ранђић
Електротехника8.11.2022.  у 13 и 15 часова    1Миленија ЈоксимовићВесна Остојић

                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:    

Милка Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _НОВЕМБАРСКОМ_  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: __ЧЕТИРИ____године                                                             

РАЗРЕД: __ДОКВАЛИФИКАЦИЈА_____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевност *Писмени: 01.11.2022. у 13h Усмени: 07.11.2022. у 15.401Унковић М. ВиолетаМитровић И. Весна
МатематикаПисмени: 02.11.2022. у 13h Усмени: 17.11.2022. у 9.451Чеврљаковић БиљанаУрошевић Весна
Енглески језикПисмени: 03.11.2022. у 13h Усмени: 10.11.2022. у 16.101Тасић МиленаСтанкић Бојана
Верска настава (за I,II,III,IVразред)09.11.2022. у 14h4 x 1Пантелић СрећкоКостић Славиша
Физичка хемија14.11.2022. у 13h2Ерцег НинаВучковић Милка
Испитивање у технолошкој производњи17.11.2022. у 10h  1Ивановић ЛелаРадовановић Злата
Неорганска хемијска технологија10.11.2022. у 16.151Радовановић ЗлатаИвановић Лела
Органска хемијска технологија **04.11.2022. у 9.401Друловић ДаницаПавковић Анита
Организација пословања15.11.2022. у 10.452Ђуровић МаријаВујадиновић Гордана
Аутоматска контрола процеса***14.11.2022. у 9h1Ранковић ДраганаРадовановић Злата

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Даница Друловић 

* Жужа Снежана

** Жикић Вишња

***Недић Славенка

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  НОВЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                                                 

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени 2.11.2022 у 13:00  Б. ЧЕВРЉАКОВИЋВ. УРОШЕВИЋ
усмени 17.11.2022 у 9,45 Б. ЧЕВРЉАКОВИЋВ. УРОШЕВИЋ
ЕнглескиПисмени 3.11.2022 у 13:00  М. ТАСИЋБ. СТАНКИЋ
усмени 10.11.2022 у 16,15 М. ТАСИЋБ. СТАНКИЋ
Загађење и прерада отпадних вода7.11.2022 у 16,15  М.ВУЧКОВИЋЗ. РАДОВАНОВИЋ
Испутивање у техн. производњи9.11.2022 у 16,00  Л.ИВАНОВИЋЗ. РАДОВАНОВИЋ
Верка настава9.11.2022 у 14,00  С.ПАНТЕЛИЋ 
Грађанско васпитање9.11.2022 у 10,25  С. ЉИЉАКЈ.САРИЋ
Аутоматска обрада података14.11.2022 у 16,00  Д.РАНКОВИЋЗ.РАДОВАНОВИЋ
Загађење и заштита ваздуха15.11.2022 у 10,10  С. НЕДИЋМ.ВУЧУРОВИЋ

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

  Драгана Ранковић    

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У __новембарском_______ ИСПИТНОМ РОКУ
школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                           

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4године

РАЗРЕД:  други

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физика8.11.2022. у 13.15 Весна ОстојићМиленија Јоксимовић
МатематикаПисмени 2.11.2022. у 13.00 Усмени 16.11. 2022. у 13.151Драгана МаринковићМирјана Митровић
 Српски језик и књижевностПисмени 1.11.2022. у 13.00 Усмени 10.11.2022. у 13.152Ивана ЖуњићБиљана Бандић
Производња прехрамбених производа18.11.2022. у 15.001Тихана ГојковићДанијела Петровић
Верска настава9.11.2022. у 14.003Срећко ПантелићСлавиша Костић
Географија  18.11.2022. у 16.301Миљан МићуновићМарија Дуканић
Здравствена безбедност хране17.11.2022. у 15.001Златица АлемпијевићДанијела Петровић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Катарина Марковић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _НОВЕМБАРСКОМ ___ИСПИТНОМ  РОКУ  

шк. 2022. /2023. год .

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;    

РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физичка хемија  18. 11. 2022. у  15 : 451Вучковић ЈасминаТошић Јелена

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ     

 Ивана Павловић                                                                                                                                                               

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  нобембарском ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                      

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                                                  

РАЗРЕД: IV

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевност01.11.2022. У 13:00 писмени. 03.11.2022. У 13:15Библиотека2И.Жунић 
Машине и апарати са аутоматиком10.11.2022. У  10:30 2С.ЈовановићП.Новковић
Прехрамбена технологија09.11.2022. У 10:00Лабораторија1М.Ракић-ЉубомировићО.Марковић
Технологија млека15.11.2022. У 16:30Лабораторија1Симић А.Биочанин Д.
Енглески језик03.11.2022. У 13.00 писмени. 07.11.2022. У 10:30 усмени. 1Галовић Љ. 
Физичка хемија18.11.2022. У 15:45 1Танасковић Ј.Вучковић Ј.
Социологија са правима грађана15.11.2022. У 14:00 1Љиљак С. 
Филозофија08.11.2022. У 15:00 1Јованчић С. 
Физичко васпитање15.11.2022. У 17:00 1Јоксимовић З.Вукелић Г.
Веронаука09.11.2022. У 14:00 1Пантелић С. 
Грађанско васпитање18.11.2022. У 17:00 1Станковић В.Љиљак С.

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Душица Лончар 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ   ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023 године

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  Пољопривреда, производња и прерада хране                                                                ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4  године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ, ПТ, ТБТ, ПЕК, МЕС , ОПИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностПисмени 1.11.2022. 13:00 Усмени 10.11. у 13:001Жунић Ивана Бандић Биљана
Енглески језикПисмени 3.11. у 13:00 Усмени 7.11. у 10:451Галовић ЉиљанаНебојша Петрушевић
Верска настава9.11. у 14:001Пантелић СрећкоКостић Славиша
Исхрана људи2.11.2022. 16:301Ковачевић МаријаГојковић Тихана
Операције и мерења у пекарству9.11.2022 у 10,301Гојковић ТиханаМарковић Смиља
Прехрамбена технологија18.11.у 15:001Гојковић ТиханаМарковић Смиља
Технологија пекарства18.11. у 16:301Ковачевић ВеснаПетровић Данијела

                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Златица Алемпијевић