Конкурс за упис на специјалистичко образовање

Хемијско-прехрамбена технолошка школа расписује

КОНКУРС

за упис на специјалистичко образовање (v степен)

За следеће образовне профиле:
– оператер органске хемијске технологије                     40 полазника
– оператер неорганске хемијске технологије               40 полазника
– оператер у индустрији полимера                                       40 полазника
– прерађивач меса-специјалиста                                          90 полазника
– пекар-специјалиста                                                                      90 полазника
– кондитор-специјалиста                                                             10 полазника
– млинар-специјалиста                                                                    5 полазника
– произвођач шећера, скроба и производа
од скроба-специјалиста                                                                10 полазника
– прерађивач воћа и поврћа – специјалиста                  10 полазника
– уљар-специјалиста                                                                       10 полазника
– произвођач слада и пива-специјалиста                         10 полазника
– произвођач вина и жестоких пића специјалиста      10 полазника
– произвођач безалкохолних пића и
минералне воде-специјалиста                                                10 полазника
– произвођач алкохола, квасца  и слада-специјалиста                                                                                         10 полазника

Упис се врши од 25. 11. 2019. године до 29. 11. 2019. године
Специјализација траје једну годину (два семестра)
Детаљније информације добијају се у Хемијско-прехрамбеној
школи, Београд, Љешка бр. 82, на телефон: 011/3555-054.