КОНКУРС НА ТЕМУ „МОЈА ПОРОДИЦА – МОЈА СЛОБОДА“

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србијe

расписујe

КОНКУРС

НА ТЕМУ МОЈА ПОРОДИЦА – МОЈА СЛОБОДА

 1. Циљ Конкурса

 Циљ Конкурса је подстицање креативног изражавања ученика основних и средњих школа, видљивост и промоција ученичког стваралаштва у различитим областима креативних индустрија.

Категорије Конкурса

 • Литерарно дело – есеј, песма, прича, литерарно дело у слободној форми, дужина до 2 стране, фонт 12

 

 • Ликовно дело – слободан избор технике рада уз могућност комбинованих техника

 

 • Фотографија- техника слободна, колор или црно/бела, формат JPEG

 

 • Музичко дело – аудио снимак композиције, слободан избор музичког жанра у трајању до 5 минута

 

 • Видео запис – кратки играни, кратки документарни или кратки анимирани филм у трајању до 5 минута, формат MP4

 

 1. Учесници Конкурса

Право учешћа на Конкурсу имају сви ученици основних и средњих школа у Републици Србији, као и ученици који похађају настaву по посебном програму образовно-васпитног рада на српском језику у допунским школама у иностранству.

У категоријама  1.1, 1.2. и 1.3.  предвиђено је индивидуално учешће.

У категоријама 1.4. и 1.5. могуће је индивидуално или групно учешће .

 

Група може бити и читаво одељење.

 1. Конкурсна документација

 Учесници Конкурса своје радове треба да пошаљу у дигиталном формату мејлом на електронску адресу:

kreativni.konkurs@mpn.gov.rs

 

Пропратна конкурсна документација, послата као прилог у истом мејлу са радом/радовима, треба да садржи следеће податке:

 • име и презиме ученика
 • разред и одељење
 • конкурсну категорију и име рада/радова
 • назив школе
 • назив образовног профила/смера
 • место школе
 • контакт податке наставника – ментора или родитеља (мејл адреса и телефон)

 

 1. Рок за подношење пријава

Подношење пријава је 21.4.2020.-15.5.2020. године.

Пријаве пристигле након истека овог рока неће бити узете у разматрање.

 

 1. Вредновање радова 

Начин вредновања и рангирања радова утврдиће Конкурсна комисија коју именује Oрганизатор Конкурса.

У свакој категорији биће изабрани победнички радови, и то:

 • победник за сваку конкурсну категорију у оквиру првог циклуса основног образовања
 • победник за сваку конкурсну категорију у оквиру другог циклуса основног образовања
 • победник за сваку конкурсну категорију у оквиру средњег образовања

 

 1. Објављивање резултата Конкурса

Резултати Конкурса и информације о наградама које обезбеђује Организатор ће званично бити објављене почетком јуна 2020. на сајту mpn.gov.rs

 1. Додатне информације

Учесници Конкурса подношењем конкурсне документације дају сагласност да Организатори Конкурса задржавају конкурсне радове, и могу да их користе у даљим активностима (публиковање, емитовање, путујуће изложбе, радионице и др.).

Учешће на Конкурсу је бесплатно и добровољно. Учесник не стиче право на било какву накнаду од Организатора или било ког трећег лица по основу свог учествовања у Конкурсу, нити Организатор има право да од Учесника захтева било какву накнаду на име узимања учешћа у Конкурсу. Учествовањем у овом Конкурсу Учесници у целости прихватају ова правила.