еТwinnning пројекат Придржавање медитеранске дијете / Adherence to Mediterranean Diet

Тема овог пројекта има троструку импликацију, и то:

а) скуп вештина, способности, знања и пракси у вези са производњом, прерадом и потрошњом хране,

б) улога хране као темеља културног идентитета и континуитета заједница кроз вредности гостопримства, суседства, интеркултуралног дијалога и креативности

ц) улога бољег придржавања обрасца медитеранске исхране на одрживост животне средине

Циљеви пројекта:

– Подићи свест о потреби здраве планете, обезбеђујући здравље људи и животне средине

– Повећати културну свест ученика

– Опремити ученике одговарајућим 7Ц и дигиталним вештинама за њихова академска достигнућа и будући живот

– Дизајнирати дигитални образовни материјал у вези са разноврсношћу аспеката у вези са храном (технолошки, културни, здравствени, економски, еколошки) дајући нове увиде и екстра вредне закључке за креаторе наставног плана и програма

– Развити научну рефлексију о различитим темама у вези са храном и проценити важност одрживе уравнотежене исхране током животног циклуса у човеку и животној средини здравље

– Развити одређене вредности, ставове и понашања за деловање као одговорни грађани Европе

Ученици ће бити подељени у тимове како би направили е-Кувар и е-Магазин (коначни производи). 

Сарадња и комуникација, поред Твинспаце пројекта, одржаваће се коришћењем Веб2.0 алата и месечних онлајн састанака. Одговорности ће бити подједнако подељене на основу вештина и специјалности наставника партнера.

 Време реализације пројекта:

Током школске 2023/2024. године

Календар активности:
1) Ко је ко: ученици и наставници се представљају, државу, град и школу ( октобар ).
2) Избор логотипа и гласање ( октобар-новембар ).
3) Придржавање медитеранске исхране – Иницијална анкета (МедиДиет резултат) ( новембар ).
4) Улога хране као темеља културног идентитета и континуитета заједница ( децембар ). 
5) Медитеранска дијета као еколошки начин исхране ( јануар ).
6) Придржавање медитеранске дијете – Завршна анкета (МедиДиет резултат) ( фебруар ).
7) Ширење.
8) Евалуација.

Аутори пројекта:

Анти Соукоу, 2. вечерња средња стручна школа Ацхарнес, Ацхарнаи, Грчка

Марош Митрик, Гимназија Ц. Дакнера, Вранов над Топлоу, Словачка