eTwinning пројекат STEMopoly / СТЕМополи

Пројекат се односи на нашу потребу да ученике више заинтересујемо за СТЕМ предмете тако што ћемо отићи корак даље у учењу заснованом на игрицама. Ученици у партнерским земљама ће експериментисати са дигиталном верзијом Монопола тестирајући своје савладано знање о исхрани, а затим ће бити охрабрени да искористе овај шаблон или почну од нуле како би дизајнирали дигиталну друштвену игру „СТЕМополи“ укључујући елементе технологије и принципе правилне исхране и то на све матерње језике.

Циљ пројекта:

1. промовише интересовање и изврсност за науку, технологију, инжењеринг и математику (STEM) и SТЕАМ приступ

2. тестирати овладано знање  о исхрани ученика

3. оснажити ученике да дизајнирају дигиталну образовну таблу за игру укључујући елементе технологије и принципе правилне исхране

4. оснажити ученике да дизајнирају и истражују резултате вештачке интелигенције како би их укључили на своју таблу за игру

Тако ће да:

-Побољшају своју медијску и прехрамбену писменост

-Да буду опремљени одговарајућим 7Ц и дигиталним вештинама за њихова академска достигнућа и будући живот

-Побољшајте њихово благостање коришћењем гамификације у процесу учења

Аутори пројекта:

Аспасиа Милона, ЕПАЛ Напфактос, Напфактос, Грчка

Марија Ракић-Љубомировић; Хемијско-прехрамбено технолошка школа, Београд, Србија

Време реализације пројекта:

Током школске 2023/2024. године 

Календар активности:

1. Ко је ко: ученици и наставници се представљају, државу, град и школу (октобар)

2. Лого: бирање и гласање (октобар-новембар)

3. Гејмификација у образовању – Експериментисање табле за игру и тестирање савладаности о исхрани Наука (децембар-јануар)

4. Пракса: Деловање дизајнера гејмификације (фебруар-април)

5. Хајде да се играмо (мај)

6. Дисеминација

7. Евалуација

Сарадња и комуникација одржаваће се, поред странице Twinspace пројекта, коришћењем Веб2.0 алата и месечних онлајн састанака. 

Одговорности ће бити подједнако подељене на основу вештина и специјалности сваког наставника и/или ученика.