еТwinning пројекат  “ Причамо о чоколади – We’re talking about the chocolate“

Од 1. октобра, наставници из Хрватске, Србије, Словеније, Црне Горе и Tурске покренули су нови еТвининг пројекат  „Причамо о чоколади – We’re talking about the chocolate“. Зашто баш чоколада? Сви углавном волимо, читај „обожавамо“ чоколаду, али и све више новинских чланака говори о позитивном утицају чоколаде на здравље. Разговором о овој веома укусној посластици, ученици ће кроз мултидисциплинарни приступ истраживати доступну литературу о чоколади и уз помоћ ИКТ алата представити своје радове осталим учесницима пројекта.

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:

– упознавање ученика са пројектним учењем и наставом,

– обучавање ученика за коришћење различитих ИКТ алата,

– проучавање историје чоколаде или како је чоколада постала слаткиш број 1,

– проучавање технолошких поступака производње чоколаде,

– подизање свести ученика о рационалној и правилној исхрани,

– развијање социјалних вештина, 

– тимски рад и сарадња између различитих школа,

– размена искустава, идеја и примера добре праксе.


ПЛАН АКТИВНОСТИ ТОКОМ ПРОЈЕКТА:

октобар 2022 

– представљање учесника пројекта, наставника и ученика

– представљање школе, града и државе

– дефинисање правила о заштити података и ауторским правима 

новембар 2022

– израда и избор лога пројекта

– проучавање историје итехнолошких поступака производње чоколаде

   децембар 2022

   – израда и реализација анкете на тему Чоколада у исхрани средњошколаца

   јануар 2023

   – проучавање нутритивног састава и његово повезивање са врстом чоколаде

  фебруар 2023

   – проучавање утицаја конзумирања чоколаде на здравље, 

   – предрасуде и митови

  март 2023

– израда финалних производа пројекта – дигитална књига

април – мај 2023

– евалуација и дисеминација пројекта

– израда и реализација анкете за вредновање пројекта и самовредновање учесника пројекта

– анализа резултата анкета 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ТОКОМ ПРОЈЕКТА:

– Резултати пројекта и спроведених активности биће објављени на Twinspace, web страницама школе, школском листу и паноу школе. Ученици ће унапретити своје вештине – употреба различитих ИКТ алата, социјалних вештина, размене знања и радова.

АУТОРИ ПРОЈЕКТА:

Маријана Радић, СШ Врбовец, Врбовец

Шехерезада Шаини Талић, СШ Петриња, Петриња

Пројектно учење и наставу у овом пројекту реализоваће три наставника наше школе: Јелена Танасковић, 
Марија Ракић-Љубомировић и Гордана Пешић. са ученицима I7, I8, II8, II9 i III8.