Category Archives: ERASMUS+ пројекти

Мотивација

Дана 15. септембра 2017. године у просторијама школе координатор пројекта мр Биљана Марић с циљем мотивисања наставника за учешће у пројекту реализовала је инфо-дан. Том приликом су присутни наставници добили детаљне информације о пројекту и бенефитима које мобилност пружа.

Информисање

Дана 12. септембра 2017.године на седници Наставничког већа сви наставници и стручни сарадници школе су упознати да је Хемијско-прехрамбена технолошка школа постала члан ERAZMUS+ породице. У школској 2017/2018. години реализоваће пројекат под називом „Learning to support inclusion“ (Учење за подршку инклузији). Пројекат пружа подршку мобилности за седам наставника и стручних сарадника школе.

Овом прилокм су информисани сви наставници и стручни сарадници школе а заинтересовани за мобилност позвани да поднесу пријаве у виду мотивационог писма Пројектом тиму.

ERAZMUS+ пројекат

Посебност наше школе је укључивање ученика са инвалидитетом у систем редовног образовања. Школа је, дакле, усмерена на подршку наставницима и родитељима са циљем квалитетнијег образовања деце са тешкоћама у развоју која успешно завршавају средње стручно образовање у својим локалним заједницама, те побољшање квалитета њиховог образовања. Како би квалитет образовања растао потребно је и стално стручно усавршавање наставника, те стога сматрамо да је за нас стручно усавршавања у иностранству од изузетне важности.

Како бисмо ПОВЕЋАЛИ УСПЕШНОСТ УЧЕНИКА СА СЛАБИМ ОСНОВНИМ ВЕШТИНАМА осмислили смо развојни план Школе који укључује едуковане наставнике и стручне сараднике који су довољно мотивисани и едуковани  с развијеним управљачким вештинама и у стању су својим компетенцијама мотивисати ученике са тешкоћама, и не само њих, да појачају своје кључне компетенције. Развојни план школе је торком школске 2016/2017 године допуњен „Планом интернационализације школе“ (Европски развојни план) у склопу којег су дефинисани основни циљеви интернационализације школе у складу са приоритетним областима.

На седници Наставничког већа у јануару 2017. год. донели смо одлуку о попуњавању пројектне пријаве за ERAZMUS+ К1 пројекат мобилности. При попуњавању исте водили смо се потребама Школе како би што ученицима са тешкоћама, али и осталим ученицима укљученим у редовно школовање, омогућили квалитетно образовање на свим нивоима образовања.

Пројекти тим чине: Наташа Парезановић – директор школе, Весна Јевтић – наставник енглеског језика и мр Биљана Марић – координатор пројекта.

ERAZMUS+ К1

У школској 2017/2018. години Хемијско-прехрамбена технолошка школа из Београда је постала члан ERAZMUS+ породице. За ову школску годину одобрен нам је пројекат „Learning to support inclusion“ (Учење за подршку инклузији). Овај програм је финансиран од стране ЕУ и за циљ има унапређење организације наставе, извођења и унапређења наставе у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи.

У склопу овог пројекта, седам професора Хемијско-прехрамбене технолошке школе ће похађати курсеве у земљама ЕУ: Словенији, Италији и Чешкој, где ће стећи нова знања, вештине и искуства која ће инкорпорирати у наш образовни систем. Сва искуства која ће се стећи на корсевима биће искоришћена за унапређивања рада наше школе.

Више информација o ERAZMUS+ можете прочитати ОВДЕ

Програмски водич ERAZMUS+ можете преузети ОВДE

KA1 – Школе и предшколске установе

ERAZMUS+

Oд ERAZMUS до ERAZMUS+

Брошура: Могућности за учешће у ERAZMUS+ програму