Изабрани наставници за мобилност

Пројекти тим је у складу са Европским развојним планом школе и циљевима пројекта одабрао наставнике који ће похађати курсеве у земљама Европске уније:

РАЗВОЈ НОВИХ МЕТОДА УЧЕЊА И ПОДУЧАВАЊА:

  • Александра Симић, наставник/професор биологије: Словенија „Preventing early sckool leaving“;.
  • Биљана Марић, наставник/професор рачунарства и информатике, координатор пројекта: Праг „Special Needs Children“;
  • Соња Михајловић наставник/професор прехрамбене групе предмета: Словенија „Teaching creativity in schools, inspired by Edward se Bono“;
  • Даница Друловић наставник/професор хемије ,члан Тима за ненасиље и заменик руководиоца Тима за ненасиље: Италија „Build a Safe Environment – Stop Bullyng“.

РАЗВОЈ И ПОБОЉШАЊЕ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ:

  • Татјана Сербез, наставник/професор хемијске групе предмета/руководилац подручја рада: Праг  „ITC in education“;
  • Слађана Вукосављевић, професор прехрамбене групе предмета/руководилац подручја рада: Праг  „ITC in education“.

ЕВРОПСКА ДИМЕНЗИЈА ШКОЛЕ:

  • Наташа Парезановић, директор школе: Италија „International projects in every day school life“.