All posts by Hemicar

Распоред полагања разредних и поправних испита у августовском испитном року

КОМИСИЈЕ ЗА РАЗРЕДНЕ И ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ И ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА  ИСПИТА  У АВГУСТУ

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

комисије-за-разредне-и-поправне-испите-и-термини-полагања-у-августовском-испитном-року_ПППХ

ПОДРУЧЈЕ РАДА:ХЕМИЈА,НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

Одељ.Датум и време и учионицаПРЕДМЕТПРЕДСЕД. КОМИС.ИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
I-1Писмени 17.08. у 10.00 Усмени разредни 19.8. у 12.30 61 Поправни 26.08. у 12.30 61 Математика   Петрић Мица  Урошевић Весна        Миросављевић Зорица
I-1Разредни 20.08. у 8.00 60 Поправни 25.08. у 9.00 60    ФизикаПетрић Мица    Јоксимовић Миленија    Остојић Весна
I-124.08. у 9.30 64  БиологијаПетрић МицаАвејић СлавицаКолега из друге школе
I-1Разредни 23.08. у 9.00  59 Поправни 24.08. у 9.00 59Општа и неорганска хемијаПетрић МицаЂуровић МаријаВујадиновић Гордана
I-2Писмени 17.08. у 10.00 Усмени 26.08. у 10.30 61    Математика  Вујадиновић Гордана    Миросављеић Зорица    Урошевић Весна
I-2Разредни 20.08. у 8.00 60 Поправни 25.08. у 9.00 60      Физика    Вујадиновић Гордана    Јоксимовић Миленија      Остојић Весна
I-2Разредни 24.08. у 11.00 59 Поправни 27.08. у 9.00 59    Општа и непрганска хемија   Милијић ИгорВујадиновић Гордана    Жикић Вишња
I-325.08. у 9.30 60ФизикаРанђић ЗорицаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
I-3Писмени 17.08. u 10.00 Усмени 26.08. у 10.00 61  Математика  Ранђић Зорица Миросављевић Зорица  Урошевић Весна
I-324.08. у10.00 62БиологијаРанђић ЗорицаАвејић СлавицаКолега из друге школе
I-4Разредни 20.08. у 8.00 60 Поправни 25.08. у 8.00 60    ФизикаМитровић ТатјанаЈоксимовић Миленија    Остојић Весна
I-4  Писмени 17.08. у 10.00 Поправни Писмени 24.08. у 8.00 61 Разредни Усмени 19.08. у 12.30 61  Поправни Усмени 26.08. у 8.00 61                  Математика                  Митровић Татјана                Урошевић Весна                Миросављевић Зорица
II-1Разредни 20.08. у 9.00 60 Поправни 26.08. у 9.30 60    Физика    Ерцег Нина    Јоксимовић Миленија    Остојић Весна
II-1  Писмени 17.08. у 10.00 Разредни Усмени 19.08. у 11.00 64  Поправни Усмени 23.08. у 13.00 64          Математика          Ерцег Нина          Урошевић Весна          Миросављевић Зорица
II-124.08. у 8.00 65Аналитичка хемијаЦветковић МилошСпарић ЉиљанаЕрцег Нина
II-2Разредни 20.08. у 9.00 60 Поправни 26.08. у 8.30 60      Физика    Перовић Миланка    Јоксимовић Миленија    Остојић Весна
II-225.08. у 10.00 59Органска хемијаМитровић Иванов ВеснаПеровић МиланкаЖикић Вишња
II-223.08. у 10.00 65  Извори загађења животне срединеПеровић МиланкаРадовановић ЗлатаПавковић Анита
II-2Писмени 17.08. у 10.00 Разредни Усмени 19.08. у 11.00 64  Поправни Усмени 23.08. у 12.00 63            Математика          Перовић Миланка          Миросављевић Зорица          Урошевић Весна
II-3Писмени 17.08. у10.00 Усмени 23.08. у10.00 64  Математика    Ђуровић Марија  Миросављевић Зорица  Урошевић Весна
II-319.08. у 9.30 59Аналитичка хемијаМитровић Иванов ВеснаДимитријевић Станојковић ЈеленаЂуровић Марија
II-320.08. у 9.30 59Органска хемијаМитровић Иванов ВеснаЂуровић МаријаДимитријевић Станојковић Јелена
II-426.08. у 11.00 60ФизикаМанојловић ИванаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
II-417.08. у 10.00 Разредни Усмени 19.08. у 11.00 64  Поправни Усмени 23.08. у 8.00 64          Математика          Јоксимовић Миленија        Урошевић Весна        Чеврљаковић Биљана
II-420.08. у 11 65Организација производњеЈоксимовић МиленијаВучуровић МарицаЖужа Снежана
II-4Писмени 18.08. у 10.00 66 Усмени 23.08. у 10.30  Енглески језик  Јоксимовић Миленија  Тасић Милена  Станкић Бојана
III-1Писмени 17.08. у 10.00 Усмени 25.08. у 9.00 66        Математика      Недић Славенка    Чеврљаковић Биљана    Миросављеић Зорица
III-1Разредни 20.08. у 9.30 60 Поправни 24.08. у 11.00 60        Електротехника    Недић Славенка    Јоксимовић Миленија      Остојић Весна
III-1Разредни 23.08. у 11.00 62 Поправни 27.08. у 8.30 62  Физичка хемијаНедић СлавенкаПеровић МиланкаЖикић Вишња
III-1Писмени 18.08. у10.00 66 Усмени 19.08. у 11.00 66        Енглески језик    Недић Славенка      Тасић Милена      Станкић Бојана
III-1Разредни 20.08. у 9.00 66 Поправни 23.08. у 10.30 за ученицу 63 Поправни 26.08. у 10.30 за Ученика 63        Технолошке операције      Митровић Унковић Виолета        Недић Славенка        Павковић Анита
III-219.08. у 11.30 62Хемијска технологијаАвејић СлавицаРадовановић ЗлатаПавковић Анита
III-2Писмени 17.08. у 10.00 Разредни усмени 19.08. у 9.00 66 Поправни Усмени 25.08. у10.00 62          Математика        Авејић Славица        Миросављевић Зорица        Чеврљаковић Биљана
III-327.08. у 9.00 65Сировине за фармацеутске производеСтанкић БојанаНедић СлавенкаЖужа Снежана
III-3   Разредни 20.08. у 9.30 60 Поправни 24.08. у 11 60    Eлектротехника    Станкић Бојана    Јоксимовић Миленија    Остојић Весна
III-3   Писмени 17.08. у 10.00 Разредни Усмени 19.08. у 9.00 65 Поправни писмени 23.08. у 9.00 55 Поправни Усмени 25.08. у 11.00 65          Математика        Станкић Бојана        Миросављевић Зорица        Чеврљаковић Биљана
III-3   26.08. у 9.00 62Машине,апарати и операцијеСтанкић БојанаВујадиновић ГорданаПавковић Анита
III-3   20.08. у 8.30 62Технологија фармацеутских производа  Станкић Бојана  Жужа Снежана  Ђуровић  Марија
         III4Писмени 17.08. у 10.00 Усмени 25.08. у 12.00 66      Математика      Митровић Унковић Виолета    Чеврљаковић Биљана    Миросављевић Зорица  
III -419.08. у 12.00 65Физичка хемијаМитровић Унковић ВиолетаВучковић МилкаЕрцег Нина
III-4Разредни 20.08. у 9.30 60 Поправни 24.08. у 11.00 60    Електротехника    Митровић Унковић Виолета    Јоксимовић Миленија    Остојић Весна
IV-2Писмени 17.08. у 10.00 Усмени 19.08. у 11.30 63    Математика  Димитријевић Станојковић Јелена  Чеврљаковић Биљана  Маринковић Драгана
IV-2Писмени 18.08. у 10.00 66 Усмени 19.08. у 11.00 59      Енглески језик    Димитријевић Станојковић Јелена      Тасић Милена      Станкић Бојана
IV-220.08. у 10.00 63Загађивање и заштита водеДимитријевић Станојковић ЈеленаРадовановић ЗлатаВучковић Милка
IV-223.08. у 9.30 63Загађивање и заштита ваздухаДимитријевић Станојковић ЈеленаНедић СлавенкаВучуровић Марица
IV-220.08. у 10.30 66  Прерада и одлагање отпадних водаДимитријевић Станојковић ЈеленаВучковић МилкаРадовановић Злата
IV-223.08. у 10.30 59Инструменталне методе анализеЈованчић СветозарРанђић ЗорицаДимитријевић Станојковић Јелена

Распоред полагања испита за ванредне ученике у августовском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021 године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                        

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ТРИ и ЧЕТРИ године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевност               (хл) Писмени  16.8.21. у 10 часова   
Усмени    19.8.21. у 11 часова
    1Виолета Унковић  Ивана Манојловић
Математика                                   (хтт) Писмени  17.8.21. у 10 часова    
Усмени     25.8.21. у 9 часова
    1Биљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
Енглески језик                        (хл) Писмени  18.8.21. у 10 часова                  
Усмени     23.8.21. у 10часова
    1Бојана СтанкићМилена Тасић
Физичко васпитање Усмени     20.8.21. у 10 и 30 часова    1Зденка ЛатиновићКристинка Марковић
ЕлектротехникаУсмени     20.8.21. у 11 и 30 часова    2Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Технологија фармацеутских производа                (тифт)Усмени     23.8.21. у 9 часова    1Снежана ЖужаМарија Ђуровић
Сировине за фармацеутске производе                (тифт)Усмени     19.8.21. у 9 и 30 часова    1Славенка НедићМарица Вучуровић
Социологија Усмени     25.8.21. у 10 часова2Славка ЉиљакДруга школа
Верска настава Усмени     19.8.21. у 12 часова1Срећко ПантелићДруга школа

                                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Милка Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                                                  

РАЗРЕД: ____IV___

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА19.8.2021     у      9:30       1Драгана РанковићДејан Милојковић
ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА20.8.2021    у     9:30 1Даница ДруловићЛела Ивановић
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА24.8.2021    у     9:00 1Зорица РанђићМиланка Перовић
ФИЛОЗОФИЈА30.8.2021    у     10:00        1Светозар ЈованчићАлександар Стевановић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

  Анита Павковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:  четири године                                                                                          

РАЗРЕД: ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математикаписмени 17.08.2021. у 10h усмени    23.08.2021. у  8h1Биљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
Ликовна култура19.08. 2021. у 9.301Милош ЦветковићМиљана Вуксановић
Организација производње20.08.2021. у 10.301Марија ЂуровићДејан Милојковић
Инструментална анализа18.08.2021. у 9 h1Зорица РанђићЛела Ивановић
Машине, апарати и операције с аутоматиком17.08.2021. у 9 h1Дејан МилојковићГордана Вујадиновић
Електротехника19.08.2021. у 8.301Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Филозофија30.08.2021. у 10 h1Светозар Јованчићнаставник из друге школе
Устав и права грађана25.08.2021. у 10 h1Славка ЉиљакВиолета Тодоровић
Грађанско васпитањепо договору1Славка ЉиљакЈасмина Сарић
Физичка хемија24.08.2021. у 9 h1ЗорицаРанђићМиланка Перовић
Хемијска технологија20.08. 2021. у 9.301Даница ДруловићЛела Ивановић
Испитивање у технолошкој производњи26.08.2021. у 10 h1Лела ИвановићЗлата Радовановић
Електроаналитичке методе 23.08.2021. у 9.301Милка ВучковићЗорица Ранђић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Даница Друловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _августовском___  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: једну године                                                                            

РАЗРЕД: ____пети степен___

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Аутоматско управљање процесом25.8.2021.   8 00  Ранковић ДраганаНедић Славенка
Мерење и регулација процеса19.8.2021. 900  Ранковић ДраганаНедић Славенка

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Вујадиновић Гордана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  __АВГУСТОВСКОМ__ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: __ЧЕТИРИ___године                                                                                          

РАЗРЕД:  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Испитивање у технолошкој производњи19.8.2021.  у  11  h 2Ивановић ЛелаРадовановић Злата
Електроаналитичке методе23.8.2021. у 9,30 h 2Вучковић МилкаРанђић Зорица
Хемијска технологија20.8.2021. у 9,30 h 2Друловић ДаницаИвановић Лела

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

 Жужа Снежана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:три и четири године                                                                                                 

РАЗРЕД: III

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математика17.8 у 10 часова 2Јовановић ЖаклинаМаринковић Драгана
Термодинамика19.8 у 11 часова 2Марковић БогданкаВучковић Јасмина
Машине и апарати са аутоматиком20.8 у 9. часова 2Јовановић СлободанНовковић Предраг
Практична настава24.8 у 9 часова 1Јовановић Слободан и Ракић-Љубомировић МаријаНовковић Предраг и Оливера Марковић
Технологија воде20.8.у 10 часова 1Данијела МилићевићМарковић Оливера
Технолошке операције19.8. у 10,15 часова 1Новковић ПредрагВучковић Јасмина

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

 Алемпијевић Златица

 
 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ЧЕТИРИ године                                                                                                 

РАЗРЕД: 4

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Практична настава20.8.2021. у 10:001Марија Ракић Љубомировић
Предраг Новковић
Оливера Марковић Слободан Јовановић
Физичка хемија19.8.2021 у 9:001Богданка МарковићЈасмина Вучковић
Прехрамбена технологија26.8.2021 у 10:001Марија Ракић ЉубомировићОливера Марковић
Физичко васпитање31.8.2021 у 8:001Горан ВукелићЗорица Јоксимовић
Филозофија30.8.2021. у 10:001Светозар ЈованчићАлександар Стевановић
Устав и права грађана24.8.2021 у 10:001Славка Љиљак 
Грађанско васпитање25.8.2021. у 10:001Славка ЉиљакВитомир станковић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Душица Лончар

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  августовском ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _____/_________године                                                                                                 

 РАЗРЕД: ____V степен___

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Мерна и регулациона техника19.8.2021. у 11.30 часова505Слободан ЈовановићСлађана Вукосављевић
Технолошка микробиологија24.8.2021. у 10.30 часова504Наташа МилошевићЗлатица Алемпијевић
Прехрамбена технологија20.8.2021. у 11.00 часова491Сања НиколинСоња Михајловић
Практична настава23.8.2021. у 11.00 часова491Сања НиколинСоња Михајловић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

  Данијела Петровић

ivana-pavlovic

 
 
 
 
 

eTwinning project „Green Environment“

У току школске 2020/2021 године, ученици првог и другог разреда наше школе учествовали су у eTwinning пројекту Green Environment – Зелена животна средина.  Аутор овог пројекта и ментор нашим ђацима је била Гордана Пешић, наставник хемије. На осмишљавању и реализацији овог пројекта учествовали су наставници и ђаци из 6 земаља: Турске, Словеније, Португалије, Румуније, Србије и Француске.

Заштита и очување животне средине је једна од актуелних и горућих тема, неколико година уназад. Главни циљ овог пројекта је подизање свести код младих о значају очувања животне средине кроз проучавање и боље разумевање различитих аспеката повезаних са заштитом животне средине и одрживим развојем сагледано кроз воду и ваздух. Радећи на овом пројекту, ученици су   развијали  своје компетенције и вештине, активно учествујући у раду, дизајнирању и уређивању овог пројекта.

Као резултат активности организованих током пројекта, настало је више производа заједничког рада ђака а које можете погледати на линковима који следе.

  1. E-књига   „We are all connected“ У овој е-књизи покушали смо да успоставимо везу путем водо токова између земаља из којих су партнерске школе и да истакнемо да смо сви повезани без обзира на удаљеност, да загађење вода у једном делу света тиче се свих нас.

  1. Е-књига „Comics about eSafety“ Ђаци су на основу прикупљених података, направили листу правила понашања са  циљем безбедније употребе интернета. Ова правила су представили у стрипу, уз помоћ апликације Pixton.

  1. Новогодишња песма
  1. Заједничка мапа ума о Загађењу

https://coggle.it/diagram/X_RCJY4ja1oJf

Завршетак пројекта „А CULTURAL JOURNEY“

Пројекат „А CULTURAL JOURNEY“( Путовање кроз културу) је  успешно завршен.
На последњем састанку тима, 17.јуна 2021.године, сумирани су резултати рада на пројекту и подељени сертификати учесницима пројекта.Последња тимска активност ђака била је интерактивна игра “ Где је…?“ и сликање за успомену  на ово лепо учење кроз дружење.


Погледајте неке од резултата нашег заједничког рада:

CULTURAL TALES – Ourboox

Traditional arts and artists


Позив за присуствовање онлајн догађају

Драги ђаци и наставници,

Позивамо Вас да присуствујете догађају на мрежи на којем ће бити представљене активности, web2.0 апликације, као и резултати настали у току прве године примене и реализације Erasmus+ пројекта „Eat Smart. Save your Land.“ Догађај организују партнери из Грчке и биће одржан у четвртак, 17.06.2021. године у 19h преко платформе Webex. Догађају можете приступити преко линка

Обавештење за ванредне ученике

  АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК   

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

Од 16.6.2021. године до 2.7.2021. године

      ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА

(убацивањем пријаве и 

ОРИГИНАЛ уплатнице у сандуче у холу школе)

НАКНАДНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ ПРИМАТИ !!!

eTwinning project „My Science Planet“

Ученици првог и другог разреда наше школе са наставницом хемије Горданом Пешић,  учествовали су током  школске 2020/2021 године у eTwinning пројекту „My Scienca Planet“. У пројекату су учествовали наставници и ђаци из Турске, Јордана, Грчке, Италије, Молдавије, Португалије, Литваније, Финске,  Румуније, Азербејџана и Србије. Циљ пројекта је био да се ђацима приближе природне науке кроз различите активности, експерименте, проучавања, откривања, преиспитивања, предавања…  Ученици су активно учествовали у активностима пројекта и  уз помоћ забавног и креативног окружење у разреду улазили у „тајни“ свет  науке. 

Као резултат активности током пројекта настало је више производа заједничког рада ђака учесника пројекта,  које можете погледати на линковима који следе.

  1. “Dreamers club” – прича кроз коју пратимо чланове „Сањалачког клуба“ у њиховом откривању науке, https://www.storyjumper.com/book/read/107179236
  2. Радови ученика поводом Дана сигурнијег интернета – онлине изложба,

https://www.emaze.com/@AOTLQRCTT/safer-internet-day

  1. Онлине изложба ученичких радова насталих током пројекта,

https://www.artsteps.com/view/60ab7bd11345257c23bc62d7?currentUser

  1. Видео презентација радова ученика током пројекта
  1. Видео „Игра са светлом“ – припремила ученица Катарина Л.

Знање за одрживи развој – Семинар у Петници

Поводом пројекта „Знање за одрживи развој“, подржаним од стране Националног конвента о ЕУ, од 15-19. маја присуствовали смо семинару у Истраживачком центру Петница. Ово искуство побудило је у нама свест о важности очувања животне средине и провело нас кроз занимљиви концепт одрживог развоја.
Сваки дан је био пун активности, које су нам организовали искусни стручњаци. Теме предавања су се кретале од како бити млади лидер, преко обновљивих извора енергије, па све до ЕУ интеграција. Сва та предавања су имала за циљ да нам пруже помоћ, подршку и потребно знање за реализовање нашег пројекта у оквиру ове важне теме. Наравно, уз сав рад, било је и опуштања и дружења са младим људима из целе Србије. Та пријатељства, надамо се, остаће чврста. Искуство је било ненадмашиво, те се радујемо будућим сличним пројектима и сарадњи са још вредних и интересантних људи.

Валентина Јовић и Петар Јовановић, ученици-полазници петничког семинара о одрживом развоју