РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023.

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

КОМИСИЈА ЗА ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ

ПРЕДМЕТТЕРМИНброј кандидатаиспитивачстални чланпредседник комисије
Српски језик и књижевност30.01.2023. у 13h1Манојловић ИванаУнковић Митровић ВиолетаМитровић Иванов Весна
Органска хемијска технологија – изборни31.01.2023. у 16.201Даница ДруловићАнита ПавковићМиросављевић Зорица
Одбрана матурског практичног рада – ОХТ02.02.2023. у 16.201Даница ДруловићАнита ПавковићЖужа Снежана

Председник комисије

Даница Друловић