Распоред полагања матурских испита за ванредне ученике у јануарском испитном року

МАТУРСКИ ИСПИТ

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    __јануарском  _ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2021/2022.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО          ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _четири___ године  ;    

 РАЗРЕД : преквалификација

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Општа и неорганска хемија – изборни08.02.2022. у 10.151Спарић ЉиљанаДимитријевић С. Јелена
Електроаналитичке методе – изборни08.02.2022. у 10.451Вучковић МилкаПеровић Миланка
Српски језик и књижевност – писмени09.02.2022. у 13.302Унковић М. ВиолетаМитровић И. Весна
Инструментална анализа – одбрана рада10.02.2022. у 10.201Ивановић ЛелаВучковић Милка
Електроаналитичке методе – одбрана рада10.02.2022. у 10.451Вучковић МилкаИвановић Лела
предаја радова08.02.2022. на испиту2Један примерак рада, штампан и укоричен (може спирала)
 

Председник комисије  Даница Друловић