Распоред полагања матурских испита за ванредне ученике у августовском испитном року (доквалификација)

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО          ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : четири године  ;    

 РАЗРЕД : доквалификација   

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
МАТУРСКИ ИСПИТ     
Српски језик и књижевност25.08.2020. у 10h писменикабинет за српски језик2Митровић Ивановић ВеснаУнковић Митровић Виолета
Микробиологија изборни предмет26.08.2020. у 11h  631Симић АлександраАвеић Славица
Органска хемијска технологија изборни предмет26.08.2020. у 10h631Друловић ДаницаЖужа Снежана
Технологија фармацеутских производа одбрана матурског практичног рада27.08.2020. у 10h631Жужа СнежанаПавковић Анита
Органска хемијска технологија одбрана матурског практичног рада27.08.2020. у 10.15631Друловић ДаницаЖужа Снежана

Председник комисије  Даница Друловић